Surse de informare-documentare in mediu online

A. INFORMARE
1. Motoare de cautare (google.ro)
2. Cataloage online (bibnat.ro)

B. DOCUMENTARE
1. Bazele de date stiintifice (ScienceDirect, ProQuest, SpringerLink, etc)
2. Site-uri de data-sharing (scribd, docshare)
3. Reviste electronice
4. Portalurile facultatilor
5. Site-uri specilizate de lucrari si teze de doctorat