Exemple de titluri pentru lucrare de licenta

 1. Studiul climatologic al / Clima si topoclima... ( regiunii, orasului etc. )|
 2. Diferentieri topoclimatice si microclimatice in ... ( orasul )|
 3. Resurse si riscuri climatice / bioclimatice in orasul, regiunea..|
 4. Favorabilitate si restrictivitate climatica / bioclimatica in orasul, regiunea|
 5. Temperatura aerului, resursa si risc in|
 6. Precipitatiile atmosferice, resursa si risc in|
 7. Caracteristici meteorologice si climatice la statia|
 8. Relatia clima |
 9. Fenomene climatice de risc si managementul lor in regiunea/localitatea|
 10. Particularitatile termice si pluviometrice ale climatului municipiului/orasului|
 11. Fenomene atmosferice periculoase pentru navigatia aeriana in zona aeroportului/aerodromului|
 12. Studiu privind stratul de zapada la statia meteorologica|
 13. Studiu privind potentialul eolian la statia meteorologica|
 14. Favorabilitati si restrictivitati climatice in managementul activitatilor turistice in|
 15. Fenomene hidrice de risc si managementul lor in regiunea ( localitatea )|
 16. Resursele de apa si gestionarea lor in orasul|
 17. Caracteristici hidrologice ale raului... la postul hidrometric...|
 18. Calitatea apei in bazinul hidrografic ( regiunea, orasul )|
 19. Bazinul hidrografic al raului.... Caracteristici morfometrice si hidrologice.|
 20. Analiza cantitativa si calitativa a apelor din lacurile de pe valea...|
 21. Utilizarea apelor raului ....in alimentarea orasului....|
 22. Gospodarirea si protectia resurselor de apa ale raului ..., intre ... si ...|
 23. Analiza resurselor de apa din zona.... in vederea valorificarii lor in piscicultura, irigatii si turism.|
 24. Bazinul hidrografic al raului ... Studiu de hidrologie|
 25. Gospodarirea apelor (de suprafata/subterane) in cadrul bazinului hidrografic ....|
 26. Analiza potentialului hidromineral al zonei |
 27. Managementul riscului la inundatii in bazinul raului |
 28. Analiza impactului schimbarilor climatice globale asupra resurselor de apa|
 29. Alimentarea cu apa a localitatii |
 30. Bazinul hidrografic al raului ... |
 31. Dinamica raului ... |
 32. Fenomene hidrologice de risc si gestiunea lor in regiunea (localitatea) ...|
 33. Surse regenerabile si potentialul energetic al acestora (eolian, solar, valuri|
 34. Analiza parametrilor de stare ai mediului in ...|
 35. Forme de presiune antropica pe tarmul 2 Mai |
 36. Diversitatea floristica a tarmului 2 Mai |
 37. Cartarea zonelor umede din interfluviul Ialomita-Calmatui cu ajutorul imaginilor satelitare|
 38. Dinamica sistemului lacustru Cernaghiol si importanta avifaunistica|
 39. Schimbari bioclimatice si a duratei sezonului de vegetatie in Dobrogea de Sud|
 40. Impactul antropic asupra complexului de zone umede Lacul Sarat |
 41. Tipologia zonelor umede din Platoul Meledic, Judetul Buzau|
 42. Delta Vacaresti: O legenda urbana ?|
 43. Calitatea mediului in orasul ......|
 44. Evolutia localitatii....pe baza documentelor cartografice si a tehnicilor GIS|
 45. Analiza apelor costiere romanesti pe baza produselor de Oceancolor|
 46. Tarmurile cu faleza din sectorul...., studiu de geomorfologie costiera|
 47. Schimbari ale peisajului din....pe baza imaginilor Sentinel 1, 2, Proba-V|
 48. Modificari antropice in sectorul....de lunca al Dunarii/Dobrogei, pe baza tehnicilor GIS|
 49. Analiza incendiilor/vegetatiei/peisajului deltaic pe baza imaginilor Proba-V|
 50. Calitatea mediului costier in sectorul ...|
 51. Perspective ale dezvoltarii ecoturismului marin in sectorul / localitatea|
 52. Aspecte privind poluarea mediului in...(localitatea / judetul / regiunea etc. ) si masuri posibile de protectie a acestuia.|
 53. Calitatea mediului in...( localitatea / judetul / regiunea etc ).|
 54. Aspecte privind poluarea aerului in.../ Calitatea aerului in....(localitatea / judetul /regiunea etc).|
 55. Aspecte privind poluarea apelor in.../ Calitatea apelor in....( localitatea / judetul / regiunea etc).|
 56. Aspecte privind poluarea solurilor in.../ Calitatea solurilor in...( localitatea / judetul / regiunea etc).|
 57. Gestionarea / Managementul deseurilor ( municipale / industriale / periculoase etc) in...(localitatea / judetul / regiunea etc ).|
 58. Probleme de mediu generate de Intreprinderea X din...(localitatea) si solutii posibile de remediere a acestora.|
 59. Calitatea mediului urban in...(orasul).|
 60. Aspecte privind poluarea mediului in...( localitatea / judetul / regiunea etc. ) si consecinte asupra sanatatii populatiei / asupra vegetatiei / asupra capacitatii de suport a ecosistemelor.|
 61. Studiu fizico-geografic al.....( localitatea ), cu privire speciala asupra problemelor de mediu.|
 62. Monografia...(orasul / comuna ).|
 63. Industria X si efectele ei asupra mediului. Studiu de caz:...|
 64. Calitatea vietii si mediului in...( localitatea ).|
 65. Audit de mediu |
 66. Influenta antropica asupra mediului in....( localitatea, judetul ). |
 67. Dinamica temporala si spatiala a peisajului (studii de caz)|
 68. Evaluarea impactului generat de expansiunea urbana asupra peisajului (studii de caz)|
 69. Evaluarea impactului generat de infrastructura de transport asupra peisajului (studii de caz)|
 70. Evaluarea conflictelor de mediu |
 71. Evaluarea impactului asupra mediului aferent diferitelor utilizari antropice|
 72. Evaluarea serviciilor ecosistemice urbane |
 73. Retele sociale in managementul ariilor protejate |
 74. Planificarea conservarii biodiversitatii |
 75. Evaluarea starii de conservare a speciilor si/sau habitatelor|
 76. Centrul vechi al Municipiului Bucuresti, intre valoare cultural |
 77. Oportunitati de dezvoltare a infrastructurii turistice de tip SPA in Romania. Studiu/studii de caz|
 78. Disfunctionalitati in amenajarea si valorificarea turistica a ariilor protejate. Studiu/studii de caz|
 79. Turismul de nisa in Romania. Studiu/studii de caz |
 80. Traditie si modernitate in spatiul rural romanesc.Studii de caz|
 81. Particularitati ale activitatilor turistice de tip city|
 82. Calitatea mediului si impactul asupra calitatii vietii in orizontul local al orasului/comunei|
 83. Particularitati biogeografice ale|
 84. Utilizarea terenurilor si impactul sau asupra starii mediului in arealul |
 85. Factori cauzali ai vulnerabilitatii spatiilor verzi din municipiul/orasul|
 86. Perspective/scenarii de planificare teritoriala durabila a mediului costier din Romania. Studii de caz|
 87. Gestiunea sociala a biotopurilor naturale/seminaturale din intravilanul Capitalei. Studii de caz.|
 88. Cetatile de scaun ale tarii Romanesti (Curtea de Arges, Campulung, Targoviste)|
 89. Practici agricole traditionale in comunitatile rurale din Romania. Studiu/studii de caz|
 90. Posibilitati/scenarii de revitalizare socio- economica a oraselor mici din Romania. Studii de caz|
 91. Caracteristicile peisajului cultural. Studiu de caz |
 92. Valentele turistice ale peisajelor culturale. Studii de caz |
 93. Rolul social-media in promovarea turistica. Studii de caz |
 94. Analiza geografica complexa. Studii de caz |
 95. Industriile creative |
 96. Studii geografice sau fizico-geografice pentru diverse regiuni(inclusiv asezari) Studiu de caz|
 97. Studiul potentialului turistic al unei regiuni. Studiu de caz|
 98. Analize de geografie regionala |
 99. Modelare si dezvoltare ecoturistica in aria protejata|
 100. Analiza amanajarilor ecoturistice in parcul natural/national|
 101. Potentialul de dezvoltare ecoturistica a parcului natural/national|
 102. Analiza impactului turistic in|
 103. Identificarea oportunitatilor pentru dezvoltare ecoturismului in |
 104. Probleme de sociologie environmentala (o problema de tipul Rosia Montana, defrisari, orase cu industrie destructurata)|
 105. Voluntariatul pentru mediu intr-un grup social (elevi, studenti, etc.)|
 106. Evaluarea potentialului unei localitati pentru dezvoltare durabila|
 107. Arheopeisajele (arheoparcurile) si valorificarea turistica locala. Studii de caz....(din Romania, alte state din Europa unde studentul va merge pentru studiu)|
 108. Evaluarea potentialului turistic al parcurilor nationale urbane. Studii de caz.....(state din Europa unde studentul va merge pentru studiu)|
 109. Arhaic si modern in inventarul gospodariei taranesti.Studii de caz.....|
 110. Potentialul turistic (natural si antropic; natural/antropic) dintr-o regiune. Studiu de caz|
 111. Dinamica peisajului rural. Studiu de caz|
 112. Dinamica peisajului urban. Studiu de caz|
 113. Dinamica utilizarii terenurilor|
 114. Studiul etnopeisajului in.|
 115. Autenticitate si kitsch in spatiul rural romanesc.Studiu de caz |
 116. Monografia unei comune/studiu geografic al unei regiuni.|
 117. Utilizarea teledetectiei in evaluarea impactului asupra mediului|
 118. Aplicatii GIS in studiul mediului |
 119. Evaluarea impactului asupra mediului al conflictelor locationale in asezarile umane. Studii de caz.|
 120. Identificarea zonelor critice din punct de vedere al calitatii mediului la nivelul asezarilor umane. Studii de caz.|
 121. Evaluarea statutului de conservare a speciilor si habitatelor prioritare. Studii de caz.|
 122. Impactul speciilor invazive in ariile protejate. Studii de caz.|
 123. Evaluarea statutului de conservare a speciilor si habitatelor prioritare. Studii de caz.|
 124. Impactul speciilor invazive in ariile protejate. Studii de caz.|
 125. Valorificarea potentialului turistic, etnografic .|
 126. Evaluarea hazardului .|
 127. Studii fizico - geografice .|
 128. Potentialul turistic al .|
 129. Studiu geomorfologic .|
 130. Bazinul hidrografic, studiu fizico - geografic, geomorfologic.|
 131. Fenomene de risc .|
 132. Studiul geomorfologic al unei unitati de relief/bazin hidrografic/unitati regionale|
 133. Conditionarea geomorfologica a dezvoltarii sistemului de asezari umane|
 134. Relieful carstic |
 135. Relieful structural |
 136. Studiul biogeografic al unei unitati forestiere |
 137. Studiul diagnostic al spatiilor verzi urbane si/sau periurbane|
 138. Schimbari in modul de utilizare a terenurilor|
 139. Valorificarea turistica a elementului traditional |
 140. Evaluarea raporturilor dintre ariile protejate si comunitatile umane din cadrul sau proximitatea acestora. Studii de caz.|
 141. Modalitati de valorificare cu impact redus asupra mediului a resurselor din arii protejate|
 142. Probleme de gestionare a mediului in asezari urbane si rurale. Studii de caz.|
 143. Analizarea impactului asupra mediului generat de spatiile industriale relicte|
 144. Studiul relatie structura chimica-activitate biologica aplicat liganzilor receptorului 5HT1A - aplicatii in patologiile psihiatrice|
 145. Modelarea moleculara aplicata derivatilor de melatonina - implicatii in patologia depresiva|
 146. Sensibilitatea serotonergica a neuronilor din ganglionii spinali in cultura|
 147. Rezistenta la antibiotice la tulpini microbiene izolate din clinica|
 148. Rezistenta la antibiotice la tulpini microbiene izolate din produse/mediu|
 149. Mecanismele patogenitatii si virulentei tulpinilor microbiene izolate din clinica/produse/mediu|
 150. Drojdii producatoare de biosurfactanti cu importanta biotehnologica|
 151. Studii de biodiversitate a drojdiilor din izolate naturale|
 152. Aspecte farmacogenetice in oncologie: utilizarea personalizata a citostaticelor bazate pe inhibitori de tirozin kinaze (detectia mutatiilor in genele K-RAS, EGFR, BRAF in tumori solide)|
 153. Diagnosticul molecular in oncologia mieloproliferativa (detectia mutatiilor in gena codificatoare a Januss kinazei 2: JAK2)|
 154. Modularea homeostaziei redox a celulelor epiteliale alveolare in prezenta nanopigmentilor de Cu-phtalocianine|
 155. Semnalizarea intercelulara Ia bacterii si rolul sau in reglarea exprimarii genelor de virulenta ale patogenilor oportunisti|
 156. Biofilme microbiene - structura, proprietati fiziologice si metode de combatere a consecintelor formarii lor pe substraturi inerte|
 157. Comunicarea inter-kingdom si exploatarea efectului antagonist bacterii - microfungi|
 158. Studiul proprietatilor antimicrobiene si imunomodulatoare ale propolisului|
 159. Mecanisme de aparare nespecifice si eficienta lor fata de bacterii aderate Ia substrat|
 160. Studiul interactiunii lipozomilor cu peptide si anticorpi anti-gp41 prin spectroscopie si modelare moleculara|
 161. Studiul interactiunii lipozomilor cu inhibitori de fuziune cu molecula mica prin spectroscopie si modelare moleculara|
 162. Modelarea moleculara a unor structuri de rezistenta la antibiotice (pompe de eflux, carbapenemaze)|
 163. Dezvoltarea unor workflow-uri pentru modelarea membranelor externe ale bacteriilor Gram-negative|
 164. Contributii la cunoasterea anatomiei cormofitelor: studii de caz|
 165. Modificari adaptative Ia cormofite: studii de caz|
 166. Influente ale factorilor abiotici asupra diviziunii celulare la cormofite: studii de caz|
 167. Studiul comparativ al capacitatii genetice de biodegradare microbiana a quinolinei: tulpina microbiana vs. consortiu microbian|
 168. Tehnici moleculare utilizate in taxonomia bacteriilor cu capacitati biodegradative|
 169. Analiza genetica a unor drojdii cu potential biomedical|
 170. Studii moleculare asupra unor drojdii implicate in procese industriale|
 171. Studiul comparativ al eritrocitelor si trombocitelor la vertebrate|
 172. Structura invelisurilor ovocitare Ia vertebrate si rolul lor in procesul de fecundare|
 173. Aspecte ecologice ale parazitismului branhial la pesti|
 174. Proprietatile celulelor stern mezenchimale in cultura|
 175. Efecte ale temperaturii asupra interactiunii ligand-receptor pentru blocante de canale ionice|
 176. Etiologia celor mai frecvente forme de insuficienta renala cronica|
 177. Testarea asocierii dintre prezenta virusurilor Torque Teno si bolile comune netransmisibile|
 178. Factori de risc pentru formele acute de pancreatita|
 179. Testarea unor substante cu potential farmacologic pe modele murine|
 180. Analiza unor aspecte privind evolutia genomului la plante, prin metode citogenetice si moleculare|
 181. Coloana vertebrala. Modificari patologice|
 182. Evolutia diferitelor sisteme de organe la vertebrate|
 183. Aspecte antropologice ale cresterii si dezvoltarii umane|
 184. Modularea comportamentului celular in conditii de hipoxie|
 185. Mecanisme de reglaj genetic la bacterii lactice|
 186. Caracterizarea bacteriilor lactice utilizate in produse probiotice|
 187. Studiul proprietatilor antioxidante ale Antioxivita asupra liniei celulare de microglii BV2|
 188. Studiul proprietatilor antioxidante ale Resveratrolului asupra liniei celulare de microglii BV2|
 189. Aplicarea tehnicii Real Time PCR pentru identificarea variatiilor de lungime ale telomerelor in populatia umana|
 190. Utilizarea tehnicilor moleculare pentru stabilirea relatiilor de inrudire intre diferite specii ale genului Rosa|
 191. Plante holoparazite in flora Romaniei. Contributii la cunoasterea structurii organelor vegetative (speciile vor fi selectate ulterior)|
 192. Pteridofite acvatice in flora Romaniei. Contributii la cunoasterea structurii organelor vegetative (speciile vor fi selectate ulterior)|
 193. Caracterizarea faunei de vertebrate din ariile Retelei Natura 2000|
 194. Markeri ai toxicitatii agentilor poluanti din ecosistemele acvatice|
 195. Importanta studiului colectiilor taxonomice pentru dezvoltarea sistematicii|
 196. Aplicarea metodelor moleculare in cercetarile de taxonomie si filogenie animala|
 197. Contributii la studiul comportamentului vertebratelor din gradini zoologice|
 198. Comportament explorator la sobolani Wistar|
 199. Teritorialitatea-spatiul minim personal la om|
 200. Reactii emotionale la stimuli vizuali (mimica faciala)|
 201. Comportament teritorial la Cichlasoma nigrofasciatum|
 202. Cercetari cu privire la ecologia tiganusului (Umbra krameri) din habitatele din Parcul Natural Comana|
 203. Cercetari de biologia si ecologia lostritei (Hucho hucho) din bazinele geografice ale raurilor Bistrita, Viseu, Tisa|
 204. Cercetari de biologia si ecologia lipanului (Thymailus thymallus) din bazinele geografice ale raurilor Bistrita, Viseu, Tisa|
 205. Studiul faunei de chiroptere din situl Rarau-Giumalau|
 206. Fauna de vertebrate din Parcul Vacaresti si influenta antropica asupra habitatelor din acest mediu|
 207. Interactiunea metalelor grele cu componentele celulare|
 208. Implicarea microbiotei normale a organismului in mecanismele de aparare Ia nivelul mucoaselor|
 209. Evaluarea caracterelor de patogenitate si virulenta a speciilor de Candida albicans si non-albicans|
 210. Caracterizarea microorganismelor de interes industrial|
 211. Microorganisme cu proprietati probiotice|
 212. Utilitatea markerilor ISSR in amprentarea moleculara a soiurilor de trandafiri|
 213. Studiul diversitatii genetice la plante de interes economic|
 214. Aplicatii ale bioinformaticii in genomica speciei Drosophila melanogaster|
 215. Studiul efectului modulator al propolisului asupra celulelor normale si tumorale|
 216. Studiul efectului modulator al IL2 asupra celulelor aflate in senescenta replicativa|
 217. Evaluarea efectului hormonilor estrogei asupra celulelor aflate in senescenta replicati va|
 218. Structura vegetatiei in zone miniere|
 219. Stresul oxidativ in plante din zone contaminate cu metale grele|
 220. Studiul dinamicii concentratiei sucului vacuolar la plantulele de floarea-soarelui supuse stresului hidric|
 221. Specii cu statut invaziv din lungul unui rau (sau dintr-o zona/ regiune)|
 222. Resurse vegetale utilizate in tratamentul unor afectiuni ale sistemului nervos (sau alt sistem, aparat, organ) la om si animale|
 223. Familii de plante cu potential terapeutic, din flora Romaniei|
 224. Revizia/actualizarea cunostintelor privind Solanaceae-le (sau alta familie/grup de plante) din Gradina Botanica |
 225. Aspecte de anatomie si patologie a sistemului genital feminin|
 226. Seria eritroida. Tipuri de anemii|
 227. Relatia dintre biodiversitate si functionarea sistemelor ecologice|
 228. Impactul antropic asupra biocenozelor si ecosistemelor|
 229. Ciclul de viata la Pragmidium discijlorum (Pers). Schlecht in colectia de trandafiri a Gradinii Botanice "D. Brandza" din Bucuresti|
 230. Bolile unor soiuri de irisi din colectia Gradinii Botanice din Bucuresti.|
 231. Influenta unor factori de stres asupra intensitatii fotosintezei Ia unele plante superioare submerse|
 232. Particularitatile clinice si genetice ale pacientilor cu diabet zaharat din sudul Romaniei|
 233. Investigarea determinismului multifactorial al obezitatii|
 234. Factori de risc si prognostic pentru bolile maligne|
 235. Rolul farmacogeneticii in orientarea conduitei terapeutice|
 236. Studiul biodiversitatii genetice microbiene in ecosisteme poluate cu petrol|
 237. Tehnici moleculare utilizate in studiul structurii comunitatilor microbiene|
 238. Reprezentanti ai Philumurilor Plathelminthes si Nemathelminthes, paraziti la porcine, bovine si ovine|
 239. Caracterizarea unor microorganisme de interes medical, industrial, ecologic|
 240. Agenti etiologici de natura bacteriana ai unor infectii de tract urinar/respirator|
 241. Evaluarea caracteristicilor normale si patologice prin analiza parametrilor electrofiziologici|
 242. Identificarea si analiza emotiilor prin evaluarea mimicii faciale|
 243. Studiul fenotipic si molecular al rezistentei la antibiotice la tulpini bacteriene Gram pozitive si gram negative|
 244. Metode de izolare si studiul antagonismului fungilor|
 245. Nanomateriale pe baza de magnetita functional izata cu compusi naturali/sintetici cu efect modulator asupra virulentei si rezistentei microorganismelor|
 246. Evaluarea efectului antagonist al unor fractii de cultura/molecule de semnalizare de Pseudomonas aeruginosa asupra Candida albicans|
 247. Mecanisme de comunicare moleculara inter-regn dintre microorganismele patogene si celulele gazda|
 248. Modelarea si parametrizarea moleculelor de lipopolizaharide (LPS) ale bacteriilor Gram-negative|
 249. Modelarea interactiunii dintre anticorpii cu un singur domeniu si proteina tinta|
 250. Determinanti structurali ai functiei canalului ionic TRPM8|
 251. Activarea receptorului polimodal TRPA1 de catre substante antihelmintice|
 252. Mecanismele celulare ale imunitatii antiinfectioase|
 253. Mecanismele de rezistenta innascuta la infecti|
 254. Metode imunologice utilizate in laboratorul clinic|
 255. Mecanismele umorale ale imunitatii antiinfectioase|
 256. Markeri moleculari in diferentierea osteogenica a celulelor stern, in contact cu biomateriale implantabile|
 257. Aspecte celulare si moleculare ale diferentierii adipogenice/condrogenice a celulelor stern izolate din tesut adipos|
 258. Studiul biocompatibilitatii materialelor destinate aplicatiilor de regenerare tisulara|
 259. Studiul efectului dendrimerilor in terapia tintita a cancerului|
 260. Caracterizarea moleculara a interactiunii dintre celule stern izolate din tesut adipos si celule tumorale|
 261. Evaluarea comparativa a eficientei metodelor de izolare a celulelor stern din tesut adipos|
 262. Bazele moleculare ale tumorigenezei/Markeri moleculari in cancerul de san|
 263. Studiul unor drojdii nonconventionale implicate in producerea de proteine heterologe|
 264. Studii biochimice si moleculare a drojdiilor utilizate ca agenti de biocontrol pentru protectia plantelor si produselor alimentare|
 265. Studii de biocompatibilitate in vivo a unor nanoparticule limfotropice pe baza de clorura de gadolinium|
 266. Efecte ale unor nanoparticule de oxizi metalici asupra ADN celular|
 267. Aspecte moleculare ale interactiunii dintre celule eucariote si nanoparticule de silice|
 268. Expunerea la nanoparticule de siliciu cu proprietati cuantice si remodelarea matricei extracelulare|
 269. Efectele biochimice ale expunerii fibroblastelor dermale la nanoparticule de TiC>2|
 270. Proteine adaptate la conditii extreme de viata|
 271. Mecanismul de quorwn sensing. molecule QS si inhibitori naturali|
 272. Combinatii sinergice antimicrobiene si demonstrarea eficientei antibiofilm|
 273. Studiul structurii si flexibilitatii proteinelor prin spectroscopie de THz si modelare moleculara|
 274. Retele genetice implicate in biodegradarea bacteriana a hidrocarburilor aromatice|
 275. Manipularea genetica a drojdiilor pentru obtinerea de produse de interes biotehnologic|
 276. Transformarea genetica a drojdiilor implicate in procese de bioremediere|
 277. Mastocitele: semnificatie biologica si patologica|
 278. Metode histochimice de detectare a amiloidului in tesuturi -semnificatii clinice|
 279. Raspunsul celular la biomateriale cu suprafata modificata|
 280. Implicarea metaloproteinazelor matriceale in invazia tumorala|
 281. Modificari celulare si biochimice in fibrogeneza hepatica|
 282. Aspecte celulare, biochimice si patofiziologice in anemia feripriva|
 283. Implicatiile macrofagelor in raspunsul inflamator Ia materiale implantabile|
 284. Tehnici de secventiere de noua generatie - aplicatii si perspective|
 285. Evolutia diversitatii moleculelor de microARN in lumea vie|
 286. Identificarea prin tehnici moleculare a hibrizilor interspecifici|
 287. Distrofiile musculare|
 288. Motilitatea celulara si mecanismele de control|
 289. Studii privind activitatea antimicrobiana a bacteriilor lactice|
 290. Analiza in vitro a efectului probiotic al tulpinilor de bacterii lactice|
 291. Modificari structurale induse de agenti poluanti asupra unor specii de pesti|
 292. Agenti poluanti care perturba controlul endocrin|
 293. Aplicatii ale unor compusi chimici de origine animala in cercetarile bio-medicale|
 294. Mecanismele adaptarii mamiferelor la temperaturi extreme: aplicatii in medicina|
 295. Rolul glandelor odorante in comunicarea intraspecifica si controlul comportamentului la mamifere|
 296. Importanta metodelor moleculare in cercetarile de taxonomie animala|
 297. Analiza fenomenelor de rezistenta fata de compusi din familia sulfonamidelor la bacteria Gram negativa Zymomnas mobilis in scopul e fie ie mizarii procesului de fermentatie a unor extracte de sorg zaharat|
 298. Lipopolizaharide bacteriene: extractie, purificare, studiul efectelor biologice asupra unor linii celulare|
 299. Studiul efectelor biologice a unor compusi anorganici fara importanta economica asupra unor alge monocelulare|
 300. Genetica bolii Parkinson|
 301. Identificarea si caracterizarea unor noi gene implicate in dezvoltarea neuronilor dopaminergici din mezencefal|
 302. Studiul proceselor celulare de osmoadaptare|
 303. Canale ionice ca tinte moleculare in cancer|
 304. Modelarea matematica a cresterii culturilor de Chlorella vulgaris in functie de temperatura si durata de iluminare|
 305. Studiul genelor pentru biosurfactanti microbieni in procese de biodegradare a hidrocarburilor|
 306. Retele genetice implicate in biodegradarea bacteriana a hidrocarburilor alifatice|
 307. Identificarea moleculara a virusului bluetongue in probe de sange|
 308. Mecanisme de semnalizare intre microorganisme s microorganisme si celule EK|
 309. Efectul unor noi compusi/substante/molecule aupra virulentei unor microorganisme|
 310. Identificarea unor noi markeri nucleari cu potential de discriminare a hibrizilor interspecifici din cadrul familiei Acipenseridae|
 311. Studiul biocompatibilitatii unor pansamente farmacologic active destinate vindecarii plagilor cronice|
 312. Screeningul in vitro al unor molecule originale cu potential efect terapeutic|
 313. Analiza efectului antibiofilm al unor suprafete nano-modificate si bioactive|
 314. Modularea mecanismelor de semnalizare Quorum Sensing pentru dezvoltarea de noi strategii anti-microbiene|
 315. Studiul structurii si dinamicii proteinelor transmembranare|
 316. Canalul ionic TRPM8 - relatii structura-functie|
 317. Canale ionice cu permeabilitate pentru calciu din celulele gliale|
 318. Conservarea si managementul diversitatii ecologice si biologice (retele ecologice si arii protejate) - (studii de caz adresate unei anumite arii protejate sau unor aspecte teoretice)|
 319. Caracterizarea structurii, functiilor si dinamicii populatiilor (inclusiv a celor umane) si a sistemelor ecologice de diferite grade de complexitate (abordarea unor aspecte teoretice pe baza studierii literaturii de specialitate sau studii de caz)|
 320. Resurse si servicii furnizate de sistemele ecologice: inventariere si cuantificare; rata si eficienta utilizarii; factori de comanda si presiune; conflicte de interese generate (studii de caz)|
 321. Evaluarea starii ecologice a sistemelor acvatice in acord cu directivele cadru in domeniul apa (studii de caz)|
 322. Cai / mijloace / metode de realizare si promovare a educatiei ecologice pentru dezvoltare durabila|
 323. Aspecte ale circuitului biogeochimic al azotului in ecosisteme de pajiste|
 324. Aspecte ale circuitului biogeochimic al carbonului in ecosisteme montane|
 325. Poluanti ai ecosistemelor acvatice si terestre|
 326. Managementul apelor uzate|
 327. Metode de depoluare a apelor uzate|
 328. Caracterizarea unor tulpini microbiene izolate din soluri poluate si cu capacitate biogegradativa crescuta|
 329. Izolarea si caracterizarea unor tulpini fungice antagoniste ale speciilor bacteriene patogene|
 330. Abordari sistem ice in bioinformatica|
 331. Biodiversitatea drojdiilor cu aplicatii in bioremediere|
 332. Plante holoparazite in flora Romaniei. Contributii la cunoasterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior);|
 333. Plante semiparazite in flora Romaniei. Contributii la cunoasterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior);|
 334. Pteridofite acvatice in flora Romaniei. Contributii la cunoasterea structurii organelor vegetative (sp. vor fi selectate ulterior).|
 335. Contributii la evaluarea starii de conservare a plantelor rare si habitatelor din Parcul National Defileul Jiului|
 336. Plante alohtone in Parcul National Defileul Jiului|
 337. Caracterizarea faunei ariilor protejate. (Inventarierea, cartarea, evaluarea starii de conservare a populatiilor si a impactului antropic, masuri de management pentru conservarea biodiversitatii)|
 338. Evaluarea impactului produs in ecosisteme de specii animale invazive|
 339. Markeri ai toxicitatii agentilor poluanti in ecosistemele acvatice|
 340. Colectiile taxonomice-instrument pentru cercetarea aspectelor de biologie si ecologie a speciilor de animale si imbunatatirea masurilor de conservare a biodiversitatii|
 341. Analiza critica a unor tipuri de relatii interspecifice si impactul lor la|
 342. Identificarea si delimitarea spatiala a zonelor de ecoton la nivelul unui bazin hidrografic|
 343. Evaluarea potentialului productiv si functional al sistemelor ecologice naturale, semi-naturale la nivel ecosistemic - studii de caz|
 344. Capacitatea de retinere a apei in sol si impactul acesteia asupra serviciilor ecosistemice-studii de caz|
 345. Impactul schimbarilor climatice asupra zonelor rurale - studii de caz|
 346. Impactul biocombustibililor asupra climei - studii de caz|
 347. Efectele diferitelor presiuni antropice asupra structurii si functiilor comunitatilor de diptere necrofage|
 348. Aspecte legate de metodologia cercetarii comunitatilor de diptere necrofage|
 349. Modificari structurale ale biocenozelor acvatice sau terestre datorate impactului antropic si consecinte|
 350. Reutilizarea deseurilor - studii de caz|
 351. Impactul turbinelor eoliene asupra mediului|
 352. Poluanti ai ecosistemelor acvatice si terestre|
 353. Metode de depoluare a apelor uzate|
 354. Caracterizarea structurala a retelei Natura 2000 in Romania|
 355. Evaluarea si cartarea serviciilor ecosistemice|
 356. Utilizarea modelelor de distributie a speciilor|
 357. Biodiversitatea bacteriilor lactice in nise ecologice specifice|
 358. Taxonomia bacteriilor lactice - caracteristici specifice bacteriilor lactice|
 359. Caracterizarea microbiotei solului. Studiu de caz|
 360. Importanta microorganismelor eucariote si procariote in procesele de biodegradare|
 361. Estimarea potentialului alelopatic la unele soiuri romanesti de orz|
 362. Caracterizarea fluxurilor de nutrienti (N si P) in investigarea circuitelor biogeochimice in ecosisteme acvatice si terestre|
 363. Poluarea ecosistemelor acvatice si probleme adiacente|
 364. Managementul ariilor naturale protejate in context participative|
 365. Structura dependenta de specie a canalului ionic TRPM8|
 366. Antropologia mass-media|
 367. Sociologia jurnalistilor|
 368. Sistemul mass-media|
 369. Comunicare in Public|
 370. Artele spectacolului|
 371. Politici culturale|
 372. NT, New media si noile tehnologii de comunicare cu aplicatii in jurnalism si comunicare|
 373. Aplicatii multimedia in jurnalism si comunicare|
 374. New media si comunicare corporativa|
 375. Comunicarea digitala,|
 376. Media digitala|
 377. Discursul media|
 378. Productie in presa tiparita si online|
 379. Tehnici de redactare|
 380. Genurile jurnalistice|
 381. Discursul mediatic in presa scrisa si media online, in neoteleviziune|
 382. Modelul de presa francez|
 383. Tehnici de colectare a informatiei si de investigare jurnalistica|
 384. Jurnalism european|
 385. Jurnalism si dezvoltare durabila|
 386. Identitati etnice si diasporice|
 387. Deontologia comunicarii publice|
 388. Tehnici de colectare a informatiilor|
 389. Economia mass-media (modele de afaceri)|
 390. Industrii culturale|
 391. Ideologii politice contemporane|
 392. Gen si politica|
 393. Egalitate de sanse si discriminare|
 394. Sistemul mass-media|
 395. Jurnalism si protectia categoriilr defavorizate|
 396. Genuri de televiziune|
 397. Productie de televiziune|
 398. Jurnalism (principii, tehnici, strategii)|
 399. Jurnalism specializat (principii, tehnici, strategii, mdele de business)|
 400. Istoria presei interbelice|
 401. Gen si mass-media|
 402. Emisiunea informativa de radio|
 403. Genurile jurnalistice radio|
 404. Antroplgia mass-media|
 405. Tehnici de redactare in presa scrisa|
 406. Jurnalism social|
 407. Productie online|
 408. Strategii redactionale|
 409. Tehnici de comunicare cu presa|
 410. Jurnalism si protectia categoriilor defavorizate|
 411. Jurnalism online|
 412. Gestiunea crizei|
 413. Comunicare cu presa|
 414. Comunicare interna|
 415. Analiza unui produs mediatic|
 416. Economia mass media|
 417. Productie de jurnalism online|
 418. Sociologia jurnalistilor|
 419. Sistemul mass-media|
 420. Management de proiect|
 421. Jurnalism radio|
 422. Relatii publice|
 423. Fotojurnalism|
 424. Tehnici de redactare in presa scrisa|
 425. Comunicarea publicitara, mediatica etc.- abordare semiotica|
 426. Structuri retrice si argumentative ale discursului (politic, mediatic, stiintific etc.)|
 427. Gen si mass media|
 428. Comunicarea de criza|
 429. Gestiunea crizei|
 430. Campanii de relatii publice|
 431. Persuasiune si schimbare sociala|
 432. Analiza serialelor TV|
 433. Organizatii, comunicare si globalizare|
 434. Comunicare interculturala|
 435. Comunicare organizationala|
 436. Negociere si conflict in organizatii|
 437. Analiza discursiva a productiilor media, RP si Publicitate|
 438. Modelul cultural romanesc: valori, atitudini, credinte, in media, RP si publicitate|
 439. Evaluarea performantelor angajatilor|
 440. Stereotipurile: aspecte pozitive si negative|
 441. Retorica vizuala|
 442. Istoria comunicarii de masa|
 443. Teorii ale comunicarii|
 444. Marketing politic|
 445. New media si publicitatea politica|
 446. Campanii electorale on line|
 447. Umorul in publicitate|
 448. Tehnici narative in publicitate|
 449. Globalizare si adaptare in publicitatea romaneasca|
 450. Mituri si arhetipuri in publicitate|
 451. Imaginea eroului in publicitatea romaneasca|
 452. Stereotipuri in publicitatea romaneasca|
 453. Arumentarea in mass media|
 454. Umorul in mass media|
 455. Psihologia comunicarii|
 456. Comportamentul consumatorului|
 457. Segmentarea publicului|
 458. Targetarea publicului|
 459. Comunicarea politica|
 460. Discursul mediatic - analiza de continut|
 461. Noile tehnlogii si reprezentarile sociale|
 462. Libertatea de exprimare|
 463. Protectia consumatorului si discurs commercial|
 464. Practici si reglementari in mediul virtual|
 465. Protectia vietii private in mediul virtual|
 466. O rganizatia non profit in lumea contemporana|
 467. Obiective ale relatiilor publice pentru organizatiile non profit|
 468. Agentia de publicitate-relatii interdepartamentale si specificul comunicarii|
 469. Formate narative ale reclamei TV-studiu de caz pe diferite categorii de produse (telefonie, mobila, bere)|
 470. Strategii ale storytellingului in publicitate sau branding narativ|
 471. Campanii aniversare ale brandurilor locale (pe categorii de produse)|
 472. Traditionale/global in reclamele locale;|
 473. Forme ale umorului in reclama romaneasca (vizual si verbal-pentru diferite categorii de produse)|
 474. Branding senzorial in publicitatea romaneasca|
 475. Reprezentari ale familiei in publicitatea romaneasca (individualizat, copilul, mama, tatal)-in campanii destinate unor categorii de produse|
 476. Pozitionarea si repozitionarea unor branduri de pe piata romaneasca-studiul de caz campaniile pentru lactate, vinuri, bere etc.|
 477. Construirea capitalului de brand pentru diferite branduri romanesti (categorii de produse precum lactate, vinuri, panificatie)|
 478. Elaborarea unui produs publicitar (campanie cu produs final clip publicitar si viral-campanie integrata)|
 479. Bucataria traditionala-in reclama romaneasca (studiu de caz-reclamele difuzate in perioada Craciunului /Pastelui).|
 480. Subiectele raporturilor de Drept Constitutional|
 481. Functiile statului|
 482. Izvoarele Dreptului Constitutional|
 483. Suprematia Constitutiei|
 484. Controlul constitutionalitatii legilor|
 485. Evolutia constitutionala a statului roman|
 486. Puterea politicii si principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat|
 487. Partidele politice|
 488. Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale|
 489. Parlamentul- organizare si funtionare|
 490. Izvoarele dreptului administrativ|
 491. Institutia prezidentiala in Romania|
 492. Principile organizarii administratiei publice locale|
 493. Consiliul local|
 494. Institutia Primarului|
 495. Prefectul- reprezentantul guvernului in teritoriu|
 496. Consiliul Judetean si Presedintele Consiliului Judetean|
 497. Autoritati administrative|
 498. Functia publica in Romania|
 499. Raspunderea functionarilor publici|
 500. Raspunderea contraventionala|
 501. Politici sociale: de ex., sanatate, gen, ocupare, educatie |
 502. Politici de cercetare si inovare|
 503. Construirea agendei publice|
 504. Procesul decizional in administratia publica; reforma managementului public|
 505. Metode si tehnici de analiza a politicilor publice|
 506. Analiza serviciilor publice|
 507. Actiunea in timp a normei juridice|
 508. Analizarea subiectelor de drept in functie de ramura|
 509. Dreptul si religia|
 510. Dreptul si morala|
 511. Metode de interpretare a normelor juridice|
 512. Principiile dreptului|
 513. Raspunderea juridica|
 514. Aspecte teoretice si practice privind filiatia fata de mama|
 515. Aspecte teoretice si practice privind filiatia fata de tata|
 516. Filiatia rezultata prin procrearea asistata medical|
 517. Obligatia de intretinere dintre soti si dintre fostii soti|
 518. Obligatia de intretinere dintre parinti si copii|
 519. Modificarea contractului individual de munca|
 520. Suspendarea contractului individual de munca|
 521. incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului|
 522. incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatului|
 523. Raspunderea disciplinara|
 524. Principiile dreptului|
 525. Raspunderea juridica|
 526. Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor|
 527. Raspunderea functionarilor publici|
 528. incheierea si executarea contractului individual de munca|
 529. Modificarea si suspendarea contractului individual de munca|
 530. incetarea contractului individual de munca|
 531. Raspunderea disciplinara, forma a raspunderii juridice in dreptul muncii|
 532. Rolul SIM in cercetarea pietei produsului X in Romania |
 533. Cercetare privind preferintele consumatorilor romani fata de produsul X|
 534. Investigarea gradului de satisfactie a consumatorilor romani fata de produsul/serviciul Y|
 535. Studiu privind preferintele consumatorilor romani cu privire la marca X|
 536. Impactul campaniei de promovare Y asupra cresterii vanzarilor produsului X|
 537. Cercetare calitativa privind motivatia consumatorilor romani in a achizitiona produse traditionale / noi / bio|
 538. Investigarea comportamentului consumatorului roman cu privire la produsul/serviciul X|
 539. Analiza perceptiilor consumatorilor romani fata de produsul/serviciul Y|
 540. Cercetare de marketing privind fundamentarea politicii de produs/ pret/ distributie/ promovare a organizatiei Y|
 541. Investigarea procesului decizional de cumparare a produsului X pe piata din Romania|
 542. Analiza influentelor de natura endogena asupra comportamentului consumatorului roman in achizitionarea produsului/serviciului X|
 543. Investigarea influentelor de natura exogena asupra comportamentului consumatorului roman in cumpararea produsului/serviciului Y|
 544. Cercetare calitativa privind patrunderea in consum a produsului/serviciul X pe piata din Romania|
 545. Cercetarea importantei comunicarii directe in relatia cu consumatorii organizatiei X|
 546. Analiza mixului de marketing direct al organizatiei Y|
 547. Investigarea eficientei utilizarii instrumentelor de marketing direct in atragerea de noi consumatori pe exemplul firmei X|
 548. Marketing online |
 549. Cercetare privind utilizarea mobile marketingului pentru cresterea eficientei organizatiei X|
 550. Investigarea efectelor campanie de direct mail a firmei Y pe piata X|
 551. Analiza eficientei utilizarii vanzarii prin corespondenta pentru atragerea de noi consumatori pe exemplul firmei X|
 552. Procesul de achizitie organizationala si factorii sai de influenta pe exemplul firmei X|
 553. E-business in Romania |
 554. Asemanari si deosebiri intre marketingul B2B si B2C pe exemplul firmei X|
 555. Cercetare de piata privind achizitia produsului X pentru sporirea eficientei firmei Y|
 556. Analiza valorii produsului X pe piata organizationala din Romania|
 557. Investigarea eficientei strategiilor de pret pentru atragerea de noi consumatori organizationali pe exemplul firmei Y|
 558. Importanta politicii de distributie pe piata organizationala |
 559. Analiza mixului promotional al firmei X si a eficientei sale in comunicarea cu clientii organizationali |
 560. Managementul relatiei cu clientii in marketingul B2B |
 561. Organizarea contabilitatii imobilizarilor la o Societate comerciala|
 562. Organizarea contabilitatii stocurilor la o Societate comerciala|
 563. Organizarea contabilitatii creantelor si datoriilor comerciale la o Societate comerciala|
 564. Organizarea contabilitatii capitalurilor proprii la o Societate comerciala|
 565. Organizarea contabilitatii datoriilor la o Societate comerciala|
 566. Organizarea si conducerea contabilitatii marfurilor la o Societate comerciala|
 567. Contabilitatea decontarilor cu Bugetul statului. Studiu de caz|
 568. Contabilitatea decontarilor cu personalul la o Societate comerciala|
 569. Organizarea contabilitatii la o Societate comerciala|
 570. Evaluarea si gestiunea materiilor prime si a materialelor consumabile la o Societate comerciala|
 571. Evaluarea si gestiunea stocurilor de marfuri la o Societate comerciala|
 572. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor la o Societate comerciala|
 573. intocmirea si prezentarea situatiilor financiare la o Societate comerciala|
 574. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar si intocmirea situatiilor financiare|
 575. stiinta economica intre criza si reforma;|
 576. J.M. Keynes si interventionismul statal;|
 577. Relatia dintre economie si politica;|
 578. Banii si politica monetara;|
 579. Bugetul si politica bugetara;|
 580. Piata de capital;|
 581. Sistemul bancar din Romania;|
 582. Banca Centrala|
 583. Sistemul de plati si decontari;|
 584. Cresterea si dezvoltarea economica;|
 585. Deficitul bugetar si datoria publica;|
 586. Piata si statul in era globalizarii;|
 587. Globalizarea economiei;|
 588. Comertul exterior;|
 589. Investitiile straine directe;|
 590. Relatii valutare internationale;|
 591. Guvernanta economica in UE;|
 592. Politica monetara in zona euro;|
 593. Mituri si paradoxuri in stiinta economica;|
 594. Dileme si controverse macroeconomice;|
 595. Financiarizarea economiei;|
 596. Consumul si economisirea;|
 597. Balanta de plati;|
 598. Finantarea economiei;|
 599. Liberalismul economic;|
 600. Rolul creditului in economie;|
 601. Liberalizarea financiara si criza mondiala.|
 602. Patrimoniul societatilor comerciale;|
 603. Bilantul contabil;|
 604. Contul si dubla inregistrare;|
 605. Documentele contabile;|
 606. Capitalul social;|
 607. Contabilitatea mijloacelor fixe;|
 608. Decontari cu bugetul statului;|
 609. Informatia contabila;|
 610. Cadrul juridic al contabilitatii;|
 611. Contabilitatea disponsibilitatilor banesti;|
 612. Contabilitatea cheltuilelilor si a veniturilor;|
 613. Determinarea rezultatului exercitiului;|
 614. Auditul financiar;|
 615. Expertiza contabila.|
 616. Relatiile dintre economie si politica;|
 617. Fundamentele teoretice si ideologice ale politicilor macroeconomice;|
 618. Elaborarea politicilor economice in U.E.;|
 619. Politica monetara in zona euro;|
 620. Politica fiscala in Uniunea Europeana;|
 621. Federalismul bugetar;|
 622. Banca Centrala Europeana;|
 623. Pactul de Stabilitate si Crestere;|
 624. Bugetul Uniunii Europene;|
 625. Guvernanta fiscala in Uniunea Europeana;|
 626. Coordonarea europeana a politicilor economice;|
 627. Modelul social european;|
 628. Criza datoriilor suverane.|
 629. Operationalizarea conceptelor. Alegerea metodelor si tehnicilor de cercetare|
 630. Constructia instrumentelor de culegere / producere a datelor. Fidelitate si validitate.|
 631. Masurarea in sociologie. Calitativ si cantitativ. Numarare vs. masurare.|
 632. Evaluare si masurare. Tipuri de scale|
 633. Specificul si utilitatea anchetei sociologice. Avantaje si limite. |
 634. Chestionarul. Specificul si utilitatea metodei. Avantaje si limite in cercetarea sociala|
 635. Interviul. Specificul si utilitatea metodei. Avantaje si limite in cercetarea sociala|
 636. Focus group-ul.Specificul si utilitatea metodei. Avantaje si limite|
 637. Analiza documentelor. Specificul si utilitatea metodei. Avantaje si limite.|
 638. Analiza de continut. Specificul si utilitatea metodei. Avantaje si limite|
 639. Reprezentativitatea esantioanelor. Semnificatie statistica vs. semnificatie practica. |
 640. Mecanisme de promovare a constientizarii si a participarii publice in procesul decizional la nivelul comunitatilor locale.|
 641. Evaluarea receptivitatii comunitatii la proiectele de dezvoltare comunitara.|
 642. Evaluarea serviciilor sociale comunitare|
 643. Reteaua de relatii in dezvoltarea comunitatii|
 644. Identificarea si ierarhizarea nevoilor comunitare |
 645. Monografia unei comunitati rurale.Studiu de caz: zona la alegere |
 646. Actori, contributii si resurse in dezvoltarea comunitara |
 647. Planificare si actiune comunitara|
 648. Planificare si implementare strategie de dezvoltare comunitara|
 649. Strategii de dezvoltare comunitara.|
 650. Puterea discretionara a autoritatilor publice|
 651. Principiul separatiei puterilor. Scurt istoric, perspectiva actuala, reflectari constitutionale |
 652. Controlul asupra activitatii autoritatilor publice|
 653. Controlul judecatoresc asupra activitatii autoritatilor publice|
 654. Controlul Parlamentului asupra activitatii Guvernului|
 655. Principiul legalitatii in activitatea autoritatilor publice|
 656. Legalitatea si oportunitatea actelor administrative|
 657. Revocarea actelor administrative. Exceptii de la principiul revocarii|
 658. Anularea si inexistenta actelor administrative|
 659. Contractele administrative. Regimul juridic al acestora|
 660. Contractele de concesiune avand ca obiect bunurile proprietate publica|
 661. Contractele de achizitii publice|
 662. Actul administrativ, forma principala de activitate a autoritatilor publice|
 663. Conditia actiunii in contencios administrativ privind natura de act administrativ a actului atacat|
 664. Conditia actiunii in contencios administrativ privind emiterea actului atacat de catre o autoritate publica|
 665. Conditia actiunii in contencios administrativ privind vatamarea reclamantului intr-un drept sau interes legitim|
 666. Actele administrative exceptate de la controlul in contencios administrativ |
 667. Actiunea in contencios administrativ indreptata impotriva ordonantelor de Guvern|
 668. Actiunea in contencios administrativ indreptata impotriva unui act normativ. Efectele admiterii actiunii|
 669. Exceptia de nelegalitate si exceptia de neconstitutionalitate|
 670. Licitatia deschisa|
 671. Licitatia restransa|
 672. Dialogul competitiv|
 673. Negocierea cu/fara publicarea prealabila a unui anunt de participare|
 674. Cererea de oferte|
 675. Concursul de solutii|
 676. Acordul cadru|
 677. Normele de procedura civila|
 678. Elementele actiunii civile|
 679. Termenele procedurale|
 680. Administrarea probelor in procesul civil|
 681. Patrimoniul societatilor comerciale (descriere, reglementare)|
 682. Contul si dubla inregistrare|
 683. Documentele contabile (descriere, reglementare)|
 684. Principiile contabile in mediul economic romanesc (descriere, reglementare) |
 685. Normalizarea contabilitatii si sursele de drept contabil|
 686. Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare (descriere teoretica si practici contabile)|
 687. Bilantul si analiza pozitiei financiare a intreprinderii. Studiu de caz|
 688. Performanta financiara si elaborarea contului de profit si pierdere. Studiu de caz |
 689. Informatii contabile furnizate de situatiile financiare anuale. Studiu de caz|
 690. Politici si tratamente contabile privind imobilizarile necorporale|
 691. Politici si optiuni contabile privind imobilizarile corporale|
 692. Contabilitatea salariilor si a contributiilor legate de acestea la o societate comerciala/ institutie publica. Studiu de caz |
 693. Particularitati privind contabilitatea stocurilor de marfuri. Studiu de caz |
 694. Delimitari privind stocurile. Organizarea contabilitatii sintetice si analitice a marfurilor in cadrul unei societati comerciale|
 695. Metode de evaluare la iesire a stocurilor si implicatiile acestora asupra performantei intreprinderii. Studiu de caz|
 696. Contabilitatea si analiza creantelor si a datoriilor comerciale|
 697. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului|
 698. Aspecte metodologice si practice privind contabilitatea si gestiunea trezoreriei la o societate comerciala|
 699. Contabilitatea veniturilor si a cheltuielilor. intocmirea contului de profit si pierdere la societatea...|
 700. Aspecte teoretice si practice privind contabilitatea datoriilor|
 701. Aspecte teoretice si practice privind contabilitatea capitalurilor proprii|
 702. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor. Criterii de clasificare si recunoastere a cheltuielilor si veniturilor in contabilitate|
 703. Aspecte legale, fiscale si contabile privind dizolvarea si lichidarea unei societati comerciale|
 704. Auditul financiar |
 705. Sisteme de gestiune a bazelor de date |
 706. Tehnologii de e-business si rolul lor in eficientizarea proceselor economice|
 707. Tehnologii de comert electronic|
 708. Sisteme informatice integrate pentru companii|
 709. Enterprise Resource Planning (ERP) si fluidizarea proceselor din cadrul companiilor|
 710. Customer Relationship Management (CRM) si imbunatatirea relatiei cu clientii|
 711. Interoperabilitatea sistemelor informatice|
 712. Automatizarea aplicatiilor Office|
 713. Baze de date client server|
 714. Arhitectura aplicatiilor Web|
 715. Modele de sisteme informatice pentru companii|
 716. Metodologii de implementare pentru sistemele informatice complexe|
 717. Limbaje de interogare a bazelor de date|
 718. Arhitectura sistemelor de operare|
 719. Solutii de colaborare in mediul enterprise|
 720. Solutii de document management|
 721. Impactul web 2.0 asupra aplicatiilor complexe|
 722. Aplicatii de comert electronic realizate pe baza modelului B2B|
 723. Aplicatii de comert electronic realizate pe baza modelului B2C|
 724. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in birotica|
 725. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in managementul unei firme|
 726. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in managementul resurselor umane |
 727. Tabloul de bord informatic pentru management|
 728. Analiza solutiei Microsoft Dynamics NAV|
 729. Analiza solutiei Microsoft Dynamics CRM|
 730. Analiza unei solutii ERP|
 731. Costul total de proprietate al unei solutii ERP|
 732. Costul total de proprietate al unei solutii CRM|
 733. Portal online de colaborare pentru companii|
 734. Evolutia sistemelor informatice pentru companii|
 735. Sisteme de gestiune a bazelor de date pentru administratia publica|
 736. Rolul sistemului informatic juridic romanesc in guvernarea si administratia electronica|
 737. Informatica in sprijinul cetateanului la dialogul cu institutiile statului|
 738. Solutii de document management pentru sectorul public|
 739. Interoperabilitatea sistemelor din administratia publica|
 740. Solutii de tipul CiRM (Cititzenship Relationship Management) si rolul acestora in optimizarea proceselor din administratia publica|
 741. Impactul tehnologiilor Web asupra sectorului public|
 742. Informatica in administratia publica: tendinte europene|
 743. Informatica in administratia publica: realizari si perspective in Romania|
 744. Tehnologii ale informatiei specifice guvernarii electronice|
 745. Tehnologii ale informatiei specifice administratiei electronice|
 746. Comertul electronic si impactul asupra administratiei publice|
 747. Semnatura electronica si importanta ei in societatea informatiei|
 748. Modelul ideal al unui |
 749. Libertatea informatiei si protectia datelor personale in conceptia romaneasca a guvernarii si administratiei electronice|
 750. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in administrarea arhivelor|
 751. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in birotica|
 752. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in managementul unei firme|
 753. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in managementul unei unitati a administratiei publice centrale|
 754. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in managementul unei unitati a administratiei publice locale|
 755. Sistemul informatic al unei unitati administrativ-teritoriale|
 756. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in managementul resurselor umane din administratia publica|
 757. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in administrarea resurselor naturale din raspunderea unei unitati a administratiei publice locale|
 758. Modelul unui sistem informatic al unei unitati-tip a administratiei publice centrale|
 759. Modelul unui sistem informatic al unei unitati-tip a administratiei publice locale|
 760. Modelul unui sistem informatic al unei firme|
 761. Modelul unui sistem informatic al activitatii de licitatii publice|
 762. Tabloul de bord informatic al conducatorului unei unitati-tip a administratiei publice centrale|
 763. Tabloul de bord informatic al conducatorului unei unitati-tip a administratiei publice locale|
 764. Modelul ideal al unui |
 765. Sistemul Electronic National (SEN) |
 766. Analiza portalului |
 767. Sisteme de gestiune a bazelor de date |
 768. Tehnologii de e-business si rolul lor in eficientizarea proceselor economice|
 769. Tehnologii de comert electronic|
 770. Sisteme informatice integrate pentru companii|
 771. Enterprise Resource Planning (ERP) si fluidizarea proceselor din cadrul companiilor|
 772. Customer Relationship Management (CRM) si imbunatatirea relatiei cu clientii|
 773. Interoperabilitatea sistemelor informatice|
 774. Automatizarea aplicatiilor Office|
 775. Baze de date client server|
 776. Arhitectura aplicatiilor Web|
 777. Modele de sisteme informatice pentru companii|
 778. Metodologii de implementare pentru sistemele informatice complexe|
 779. Limbaje de interogare a bazelor de date|
 780. Arhitectura sistemelor de operare|
 781. Solutii de colaborare in mediul enterprise|
 782. Solutii de document management|
 783. Impactul web 2.0 asupra aplicatiilor complexe|
 784. Aplicatii de comert electronic realizate pe baza modelului B2B|
 785. Aplicatii de comert electronic realizate pe baza modelului B2C|
 786. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in birotica|
 787. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in managementul unei firme|
 788. Tehnologii moderne ale informatiei utilizate in managementul resurselor umane |
 789. Tabloul de bord informatic pentru management|
 790. Analiza solutiei Microsoft Dynamics NAV|
 791. Analiza solutiei Microsoft Dynamics CRM|
 792. Analiza unei solutii ERP|
 793. Costul total de proprietate al unei solutii ERP|
 794. Costul total de proprietate al unei solutii CRM|
 795. Portal online de colaborare pentru companii|
 796. Evolutia sistemelor informatice pentru companii|
 797. Studiu privind rolul psihologiei in comportamentul consumatorului|
 798. Studiu privind influenta culturii, subculturii si a claselor sociale asupra comportamentului consumatorului|
 799. Studiu privind influenta stilului de viata asupra comportamentului de cumparare si de consum.|
 800. Utilizarea tehnicilor proiective in studiul comportamentului consumatorului|
 801. Studiu privind atitudinea consumatorilor fata de fenomenul publicitar|
 802. Comportamentul consumatorului si valoarea capitalizata in marca. Studiu de caz|
 803. Influenta pretului asupra comportamentului de cumparare/consum. Studiu de caz|
 804. Studiu privind efectele campaniilor publicitare si promotionale asupra comportamentului consumatorului|
 805. Interfata produs |
 806. Comportamentul consumatorului roman in contextul dezvoltarii durabile: asteptari si provocari|
 807. Cost, calitate si satisfactia clientului. Studiu de caz|
 808. Aplicarea modelului Hobbesian al comportamentului consumatorului in cazul achizitiilor publice. Studiu de caz|
 809. Reclamele publicitare si povestile: exemple de bune practici|
 810. Brandurile de succes si satisfactia consumatorului|
 811. Tehnici de manipulare in publicitate|
 812. Accidentele de mediu |
 813. Alimentarea cu apa a colectivitatilor umane|
 814. Amenajarea teritoriului |
 815. Evaluarea performantelor ecologice ale obiectivelor de investitii din localitatea/judetul ...|
 816. Evaluarea performantelor ecologice la firma/compania|
 817. Gestionarea apelor uzate urbane|
 818. Gestionarea calitatii aerului din spatiul urban|
 819. Gestionarea deseurilor - imperativ ecologic si economic|
 820. Gestionarea deseurilor solide urbane|
 821. Impactul transportului auto asupra mediului (urban)|
 822. Infrastructura institutionala de protectie a mediului in Romania|
 823. Managementul deseurilor-conditie hotaratoare de protectie a mediului si civilizatie a asezarilor umane|
 824. Organizarea si amenajarea spatiului rural la nivelul localitatii |
 825. Organizarea urbanistica a localitatii|
 826. Organizarea, amenajarea si dezvoltarea judetului |
 827. Politici si strategii de mediu in Romania si UE|
 828. Poluarea electromagnetica|
 829. Poluarea fonica |
 830. Protectia calitatii apelor|
 831. Protectia mediului |
 832. Reabilitarea termica a constructiilor |
 833. Reconditionarea spatiului construit in vederea diminuarii riscului seismic|
 834. Regenerarea urbana |
 835. Renovarea urbana si ecologica a localitatii|
 836. Rezervatia biosferei Delta Dunarii - evaluarea factorilor de presiune|
 837. Rezervatia biosferei Delta Dunarii - proiecte de reconstructie ecologica|
 838. Servicii publice tehnice de interes general |
 839. Sistemul de management de mediu la firma/compania|
 840. Sistemul de management integrat calitate-mediu la firma/compania|
 841. Spatiul urban sub presiunea poluarii fonice|
 842. Spatiul urban sub presiunea surselor de poluare|
 843. Strategii si politici de mediu in spatiul urban al localitatii|
 844. Sursele neconventionale de energie |
 845. Transporturile |
 846. Ambalarea, marcarea si etichetarea produselor |
 847. Ambalarea, pastrarea si depozitarea produselor la firma |
 848. Aportul designului la cresterea competitivitatii firmei ...|
 849. Comercializarea marfurilor alimentare - exigente actuale|
 850. Designul produselor si particularitatile culturale ale consumatorilor |
 851. Designul si estetica produselor din grupa ... - tendinte actuale |
 852. Designul si estetica produsului |
 853. Dimensiunea estetica a ambalajelor pentru produsele din grupa ...|
 854. Ecoetichetarea produselor |
 855. Etichetarea alimentelor |
 856. Imaginea ambalajului |
 857. Informarea si educarea consumatorilor|
 858. Materialele de ambalare - calitate si fezabilitate|
 859. Productia si comercializarea produselor alimentare - cadrul legislativ-normativ|
 860. Produsele alimentare ecologice - costuri si beneficii|
 861. Produsele modificate genetic - contradictii si provocari pentru mediu si sanatatea umana|
 862. Produselor alimentare de tip fast-food - calitate si siguranta pentru sanatatea consumatorilor|
 863. Raportul forma/functie/material in modelarea estetica a noilor produse din grupa|
 864. Reciclarea ambalajelor in cadrul firmei |
 865. Relatia produs-ambalaj-mediu la marfurile alimentare|
 866. Rolul culorii ca valoarea estetica in crearea si promovarea produselor ... |
 867. Sistem integrat de management calitate - mediu - securitate |
 868. Studiul sortimentului X (produs in Romania/UE/la nivel global)|
 869. Utilizarea aditivilor alimentari - necesitate si riscuri|
 870. Modalitati de imbunatatire a utilizarii instrumentarului managerial utilizat in organizatia |
 871. Analiza si reproiectarea subsistemului organizatoric dintr-o organizatie|
 872. Analiza si reproiectarea subsistemului informational dintr-o organizatie|
 873. Analiza si reproiectarea subsistemului decizional intr-o organizatie|
 874. Modalitati de crestere a gradului de motivare a functionarilor publici|
 875. Modalitati de imbunatatire a evaluarii functionarilor publici din autoritatea sau institutia publica |
 876. Evaluarea performantelor functionarilor publici in institutia publica|
 877. imbunatatirea organizarii in institutia publica|
 878. Recompense si sanctiuni. Efecte motivationale. Studiu de caz intr-o institutie publica|
 879. Initiative antreprenoriale in cadrul institutiilor publice|
 880. Planificare strategica intr-o institutie publica|
 881. Influenta elementelor de micromediu si macromediu asupra activitatii organizatiei. |
 882. Instrumentar strategic matriceal|
 883. Strategii si politici de resurse umane intr-o organizatie.|
 884. Elaborarea strategiei unei organizatii|
 885. Comportamentul consumatorului in supermarket;|
 886. Comportamentul consumatorului de |
 887. Comportamentul consumatorului de produse BIO: Studiu de caz pe Romania;|
 888. Schimbarile tehnologice si orientarea producatorului spre inovatii tehnologice de proces;|
 889. Comportamentul producatorului pe piata inovatiilor de produs;|
 890. Adaptarea comportamentului producatorului la piata comuna a Uniunii Europene.|
 891. Crize macroeconomice: Cauze si solutii;|
 892. Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana;|
 893. Comertul exterior al Romaniei;|
 894. Dinamica pietei muncii din Romania;|
 895. tintirea inflatiei: Studiu de caz in Romania;|
 896. Convergenta economica spre zona Euro.|
 897. Cadrul organizatoric al activitatii de asigurare in Romania|
 898. Management, echilibru si eficienta in asigurari |
 899. Piata asigurarilor din Romania|
 900. Formele de protectie a omului si a bunurilor sale impotriva calamitatilor naturale si a accidentelor |
 901. Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor si a altor bunuri |
 902. Analiza asigurarilor obligatorii de locuinta|
 903. Asigurarea in domeniul transporturilor|
 904. Asigurarile de calatorie|
 905. Asigurarile de viata: premize si beneficii|
 906. Asigurarile private de sanatate|
 907. Asigurarile de raspundere civila profesionala|
 908. Asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube aduse tertilor prin accidente de autovehicule |
 909. Asigurarile in agricultura |
 910. Premisele stabilitatii economico-financiare a societatilor de asigurari|
 911. Reasigurarile pe piata romaneasca|
 912. Tarifele de prime la asigurarile de bunuri |
 913. Piata romaneasca de brokeraj in asigurari|
 914. Evolutia in dinamica a pietei asigurarilor din Romania|
 915. Tendinte nationale in economia asigurarilor|
 916. Conjunctura pietei mondiale a asigurarilor|
 917. Determinanti economici si non-economici ai comportamentului de consum|
 918. Determinanti economici si non-economici ai comportamentului de economisire|
 919. Analiza preferintelor temporale si a preferintelor fata de risc|
 920. Perspective economice asupra educatiei|
 921. Perspective economice asupra sanatatii|
 922. Aplicatii ale teoriei prospectarii|
 923. Analiza strategiilor de arhitectura decizionala de tip |
 924. Impactul bias-urilor si euristicilor cognitive asupra deciziilor economice|
 925. Aplicatii ale teoriei jocurilor in economie|
 926. Analize microeconomice cantitative in R|
 927. Reproiectarea sistemului de management al unei organizatii.|
 928. Reproiectarea sistemului decizional al unei organizatii.|
 929. Reproiectarea sistemului informational al unei organizatii.|
 930. Reproiectarea sistemului organizatoric al unei firme.|
 931. Integrarea strategica a unei organizatii in mediul de afaceri.|
 932. Dezvoltarea unui nou produs sau serviciu intr-o organizatie.|
 933. Aplicarea managementului prin obiective intr-o organizatie.|
 934. Operationalizarea managementului pe produs intr-o organizatie.|
 935. Aplicarea managementului prin proiecte in cadrul unei organizatii.|
 936. Operationalizarea managementului prin bugete intr-o organizatie.|
 937. Implementarea managementului calitatii totale intr-o organizatie.|
 938. Aplicarea metodei diagnosticarii intr-o organizatie.|
 939. Planul de afaceri, instrument al demararii si dezvoltarii unei afaceri.|
 940. Model de strategie de intrare pe piata adoptata de o organizatie.|
 941. Model de strategie de dezvoltare promovata de o organizatie.|
 942. Strategii de parteneriat adoptate de organizatii.|
 943. Strategii de afaceri promovate de intreprinderile mici si mijlocii.|
 944. Dezvoltarea sectorului de intreprinderi mici si mijlocii, componenta esentiala a Strategiei Europa 2020.|
 945. O radiografie a sectorului de intreprinderi mici si mijlocii din Romania.|
 946. Particularitati ale sistemului de management in intreprinderile mici si mijlocii.|
 947. Metode si tehnici de management utilizate in firmele mici si mijlocii.|
 948. Modele de motivare a resurselor umane promovate in firmele romanesti.|
 949. Cultura organizationala, vector al excelentei operationale in firma bazata pe cunostinte.|
 950. Organizatia sustenabila in societatea si economia bazate pe cunostinte.|
 951. Tendinte actuale in managementul organizatiei.|
 952. Reproiectarea sistemului de management al unei organizatii publice.|
 953. Reproiectarea sistemului decizional al unei organizatii publice.|
 954. Reproiectarea sistemului informational al unei organizatii publice.|
 955. Reproiectarea sistemului organizatoric al unei institutii publice.|
 956. Model de schimbare organizationala intr-o institutie publica.|
 957. Proiectarea strategiei manageriale intr-o organizatie publica.|
 958. Dezvoltarea unui nou serviciu public intr-o institutie publica.|
 959. Cultura organizationala, vector al excelentei operationale intr-o institutie publica.|
 960. Aplicarea managementului prin obiective intr-o organizatie publica.|
 961. Operationalizarea managementului prin proiecte intr-o organizatie publica.|
 962. Operationalizarea managementului prin bugete intr-o organizatie publica.|
 963. Implementarea managementului calitatii totale intr-o organizatie publica.|
 964. Aplicarea metodei diagnosticarii intr-o organizatie publica.|
 965. Brainstormig-ul, instrument de eficientizare a activitatii unei organizatii publice.|
 966. Strategie, management strategic si performanta intr-o organizatie publica.|
 967. Profesionalizarea managementului in organizatiile publice din Romania.|
 968. Modele de motivare a resurselor umane promovate in organizatiile publice din Romania.|
 969. Managementul bazat pe cunostinte in organizatiile publice.|
 970. Organizatia publica sustenabila in societatea si economia bazate pe cunostinte.|
 971. Tendinte actuale in managementul public.|
 972. Reproiectarea sistemului de management al unei organizatii.|
 973. Reproiectarea sistemului decizional al unei organizatii.|
 974. Reproiectarea sistemului informational al unei organizatii.|
 975. Reproiectarea sistemului organizatoric al unei firme.|
 976. Integrarea strategica a unei organizatii in mediul de afaceri.|
 977. Dezvoltarea unui nou produs sau serviciu intr-o organizatie.|
 978. Aplicarea managementului prin obiective intr-o organizatie.|
 979. Operationalizarea managementului pe produs intr-o organizatie.|
 980. Aplicarea managementului prin proiecte in cadrul unei organizatii.|
 981. Operationalizarea managementului prin bugete intr-o organizatie.|
 982. Implementarea managementului calitatii totale intr-o organizatie.|
 983. Aplicarea metodei diagnosticarii intr-o organizatie.|
 984. Planul de afaceri, instrument al demararii si dezvoltarii unei afaceri.|
 985. Model de strategie de intrare pe piata adoptata de o organizatie.|
 986. Model de strategie de dezvoltare promovata de o organizatie.|
 987. Strategii de parteneriat adoptate de organizatii.|
 988. Strategii de afaceri promovate de intreprinderile mici si mijlocii.|
 989. Dezvoltarea sectorului de intreprinderi mici si mijlocii, componenta esentiala a Strategiei Europa 2020.|
 990. O radiografie a sectorului de intreprinderi mici si mijlocii din Romania.|
 991. Particularitati ale sistemului de management in intreprinderile mici si mijlocii.|
 992. Metode si tehnici de management utilizate in firmele mici si mijlocii.|
 993. Modele de motivare a resurselor umane promovate in firmele romanesti.|
 994. Cultura organizationala, vector al excelentei operationale in firma bazata pe cunostinte.|
 995. Organizatia sustenabila in societatea si economia bazate pe cunostinte.|
 996. Tendinte actuale in managementul organizatiei.|
 997. Dezvoltarea activitatilor economice in Romania in perioada interbelica. |
 998. Evolutia industriei in Romania dupa Al Doilea Razboi Mondial.|
 999. Evolutia agriculturii in Romania dupa Al Doilea Razboi Mondial.|
 1000. Evolutia transporturilor in Romania in secolul XX.|
 1001. Evolutia comertului interior si exterior in Romania in sec. XX.|
 1002. Evolutia industriei in Romania in perioada interbelica.|
 1003. Evolutia agriculturii in Romania in perioada interbelica.|
 1004. Caracteristici ale evolutiei activitatilor mestesugaresti si inceputul industriei moderne in provinciile romanesti.|
 1005. Caracteristici ale evolutiei activitatilor agricole in provinciile romanesti in Perioada Feudala si la inceutul Epocii Moderne.|
 1006. Caracteristici ale evolutiei transporturilor si comunicatiilor in provinciile romanesti in Perioada Feudala si la inceutul Epocii Moderne.|
 1007. Caracteristici ale evolutiei activitatilor comerciale in provinciile romanesti in Perioada Feudala si la inceutul Epocii Moderne.|
 1008. Consecintele Revolutiei Industriale asupra celorlalte ramuri economice in Anglia.|
 1009. Consecintele Revolutiei Industriale asupra celorlalte ramuri economice in Franta.|
 1010. Trasaturile Revolutiei Industriale si consecintele sale asupra celorlalte ramuri economice in Germania.|
 1011. Trasaturile Revolutiei Industriale si consecintele sale asupra celorlalte ramuri economice in Rusia.|
 1012. Trasaturile Revolutiei Industriale si consecintele sale asupra celorlalte ramuri economice in Japonia.|
 1013. Trasaturile Revolutiei Industriale si consecintele sale asupra celorlalte ramuri economice in S.U.A..|
 1014. Evolutia pietei monetare si a sistemului bancar in economiile contemporane. |
 1015. Piata financiara si rolul finantelor in economiile contempoarne.|
 1016. Analiza echilibrului macroeconomic.|
 1017. Evolutia principalilor indicatori macroeconomici de rezultate.|
 1018. somajul - dezechilibru macroeconomic al economiilor contemporane.|
 1019. Modalitati de interventie a statului in economiile moderne.|
 1020. Deficitul bugetar si efectele sale asupra economiei.|
 1021. Caracteristici contemporane ale comertului international.|
 1022. Integrarea economica europeana.|
 1023. Consecinte pozitive si negative ale globalizarii economice.|
 1024. Raritatea resurselor si problema alegerilor rationale.|
 1025. Reducerea costului de productie |
 1026. Productivitatea factorilor de productie si cresterea eficientei economice.|
 1027. Mecanismele pietei.|
 1028. Cererea si oferta |
 1029. Pretul si rolul sau in economiile contempoarne.|
 1030. Concurenta in economiile contemporane.|
 1031. Profitul - obiectiv principal al agentior economici producatori.|
 1032. Dobanda, cererea si oferta de moneda.|
 1033. Renta, ca forma fundamentala de venit|
 1034. Instrumente de politica monetara si trasaturile acesteia, ca politica traditionala keynesiana. |
 1035. Instrumente de politica fiscala si trasaturile acesteia, ca politica traditionala keynesiana. |
 1036. Trasaturile pietei fortie de munca in economiiel contemporane si politici de ocuapre pe piata fortei de munca.|
 1037. Concurenta si politicile anticonciurentiale in economiile moderne.|
 1038. Instrumente de politica comerciala protectionista si utiliyarea lor in economiile moderne.|
 1039. Politica Agrara Comuna si influenta acesteia asupra economiilor nationale din Uniunea Europeana.|
 1040. Tipuri de politici industriale in tari ale Uniunii Europene.|
 1041. Politici concurentiale in Uniunea Europeana si influenta acestora asupra economiilor nationale.|
 1042. Politici in domeniul transporturilor in Uniunea Europeana si influenta acestora asupra economiilor nationale.|
 1043. Politici in domeniul energiei in Uniunea Europeana si influenta acestora asupra economiilor nationale.|
 1044. Politici de mediu in Uniunea Europeana si influenta acestora asupra economiilor nationale.|
 1045. Realizarea unei aplicatii WEB in domeniul comertului electronic|
 1046. Realizarea unui site WEB pentru o companie din domeniul industriei auto|
 1047. Realizarea unei aplicatii WEB pentru comercializarea de servicii turistice|
 1048. Realizarea unei aplicatii WEB pentru gestiunea unei biblioteci|
 1049. Dezvoltarea unui portal WEB|
 1050. Aplicatii e-learning bazate pe tehnologii WEB|
 1051. Studiu comparativ a mai multor sisteme de tip Content Management System|
 1052. Realizarea unui blog cu stiri din domeniul economic|
 1053. Optimizarea unui site pentru afisare folosind dispozitive mobile|
 1054. Folosirea analizei conjoint la dezvoltarea unui nou produs|
 1055. Construirea unui simulator pentru cotele de piata folosind analiza conjoint|
 1056. Simularea comportamentului consumatorului folosind metoda regresiei logistice|
 1057. Modelarea modificarilor de pret ale unui produs de-a lungul timpului utilizand tehnica de analiza a alegerilor discrete|
 1058. Simularea cotelor de piata ale unei companii care comercializeaza bilete de avion in functie de variatia pretului utilizand tehnica de analiza a alegerilor discrete|
 1059. Manifestari ale functiilor marketingului in contextul resurselor economice descrescatoare|
 1060. Analiza comparativa privind comportamentul consumatorului|
 1061. Mixul de marketing |
 1062. Strategii de dezvoltare a relatiei cu clientul|
 1063. Politica de promovare si alegerea consumatorului|
 1064. Diferentierea si segmentarea de piata |
 1065. Concurenta si parteneriatul strategic in contextul strategiilor de succes|
 1066. Politica de pret |
 1067. Comportamentul pe piata de afaceri si strategia concurentiala|
 1068. Analiza tranzactionala si importanta sa pe piata de afaceri|
 1069. Determinarea pretului pe piata de oligopol|
 1070. Discriminarea de pret |
 1071. Analiza critica privind statutul functionarului public|
 1072. Descentralizarea si importanta sa in cresterea eficientei serviciilor publice|
 1073. Coruptia si formele de combatere a acesteia|
 1074. Reforma administrativa in domeniul......|
 1075. Relatia functionar public |
 1076. Regimuri administrative si manifestari specifice ale acestora|
 1077. Formarea preturilor in economia contemporana|
 1078. Utilitatea marfurilor si alegerea consumatorului|
 1079. Legi economice si manifestari concrete ale acestora|
 1080. Salariul si sistemele de motivare in economia de piata contemporana|
 1081. Caracterizarea formelor de concurenta in economia romaneasca|
 1082. Comportamentul consumatorului versus comportamentul producatorului|
 1083. Inflatia si dinamica acesteia in economia romaneasca|
 1084. somajul si politica de ocupare in Romania|
 1085. Procesul de dezvoltare durabila |
 1086. Bursa de valori - mecanisme si particularitati|
 1087. Bancile si strategiile bancare |
 1088. Rolul Bancii Nationale pe piata monetara|
 1089. Cercetare privind comportamentul consumatorului roman versus european|
 1090. Studiu privind perceptia producatorilor si consumatorilor asupra strategiior de fidelizare|
 1091. Etica in activitatea de marketing |
 1092. Satisfactia consumatorului si reflectarea acesteia in activitatea producatorului|
 1093. Diferentierea firmelor si produselor si rolul sau in crearea avantajului competitiv|
 1094. Manifestari ale mixului de marketing extins |
 1095. Filiera unui produs sau grupe de produse agroalimentare.|
 1096. Eficientizarea filierei unui produs sau grupe de produse agroalimentare|
 1097. Cresterea eficientei pe filiera de produs |
 1098. Mixul de marketing al produselor ecologice |
 1099. Lansarea unei activitati din domeniul produselor ecologice|
 1100. Lansarea pe piata a unui nou produs ecologic la SC |
 1101. Eficientizarea activitatii la SC|
 1102. Analiza si imbunatatirea strategiei de produse |
 1103. Oportunitatea dezvoltarii afacerii la SC |
 1104. Studierea si eficientizarea politicii de promovare la SC .. SRL|
 1105. Strategii de comunicare a campaniilor sociale (de strageri de fonduri, etc.) la |
 1106. Planificarea campaniilor sociale |
 1107. Analiza si imbunatatirea mixului promotional la SC |
 1108. Eficienta comunicatilor de marketing printr-o tehnica promotionala (promovarea vanzarilor, forta de vanzare, targuri si expozitii, etc.).|
 1109. Evaluarea etapelor de elaborare a unei campanii de marketing social|
 1110. Cresterea activitatii la SC |
 1111. Analiza pietei si eficientizarea activitatii la SC |
 1112. Deontologia functiei publice |
 1113. Izvoarele deontologiei functionarului public;|
 1114. Principii de baza in deontologia functionarului public, plecand de la Legea 188/1999;|
 1115. Dialectica juridicului cu etica in exercitarea functiei publice (studiu de caz);|
 1116. Distinctia bourgeois |
 1117. Codul european al bunei conduite administrative versus Codul de conduita a functionarului public din Romania |
 1118. Consideratii cu privire la |
 1119. Consideratii cu privire la |
 1120. Consideratii cu privire la |
 1121. Puterea discretionara si excesul de putere al autoritatilor publice (studiu empiric);|
 1122. Primatul responsabilitatii fata de raspundere in functia publica (etica definita drept cea care da sens viu legilor juridice).|
 1123. Autoritate si deontologie; despre notiunea de conflict de interese, precum si despre cea de incompatibilitate.|
 1124. Definitia, structura si caracteristicile normelor morale.|
 1125. Distinctia dintre regulile morale si cele juridice.|
 1126. Virtutea etica ca medie intre extremele false: Aristotel (studiu empiric)|
 1127. Cele patru virtuti cardinale: Platon (studiu empiric)|
 1128. Forme de dreptate: comutativa, distributiva, represiva (studiu empiric).|
 1129. Etica corectitudinii: kantianismul, utilitarismul (studiu empiric).|
 1130. Etica corectitudinii: teoria contractului social (studiu empiric).|
 1131. Primatul datoriei sau domnia legii in etica lui Immanuel Kant.|
 1132. Distinctia din datorie - conform datoriei in exercitarea functiei publice (studiu empiric);|
 1133. Etica moralista a post-datoriei sau postmoralismul.|
 1134. Etica si coruptie in administratia publica (studiu empiric);|
 1135. Rolul formarii profesionale in reforma administratiei publice;|
 1136. Managementul imaginii functionarului public;|
 1137. Criterii de selectie: alegerea functionarului public ideal de catre o institutie publica;|
 1138. Statutul functionarului public european.|
 1139. Conceptul de comunicare: cele doua dimensiuni ale sale;|
 1140. Caracterul arbitrar al semnului lingvistic si consecintele lui in procesul comunicarii (studiu de caz);|
 1141. Distinctia comunicare |
 1142. Axiomele comunicarii si contributia scolii de la Palo Alto cu privire la limbaj.|
 1143. Barierele (subiective si obiective) existente in procesul de comunicare (studiu empiric).|
 1144. Comunicarea verbala si comunicarea umana non-verbala: diferente si asemanari (studiu de caz);|
 1145. Comunicarea in administratia publica: diferenta specifica, functii si tipuri de comunicare publica;|
 1146. Formele comunicarii publice: informare, formare, promovarea serviciilor oferite publicului|
 1147. Planificarea, implementarea si evaluarea campaniei de comunicare publica (studiu de caz).|
 1148. Comunicare publica versus comunicare politica: diferente si asemanari.|
 1149. Comunicarea publica versus comunicarea in mediul de afaceri: diferente si asemanari.|
 1150. Conceptul de comunicare de masa: definitie, caracteristici, teorii si paradigme ale lui.|
 1151. Distinctia persuasiune |
 1152. Comunicarea prin imagine: identitatea vizuala a unei institutii/organizatii;|
 1153. Instrumente principale in comunicarea cu presa: comunicat, dosar, conferinta de presa;|
 1154. Analiza site-ului unei institutii si exigentele New Public Management.|
 1155. Analiza site-ului unei institutii si exigentele modelului guvernantei democratice.|
 1156. Corespondenta oficiala: importanta, clasificare, particularitati (studiu empiric).|
 1157. Elaborarea unei scrisori si respectarea axiomelor comunicarii si ale protocolului;|
 1158. Protocol, politete, uzante, eticheta, buna-cuviinta: diferenta specifica a protocolului;|
 1159. Criteriile de selectie proprii unui interviu pentru angajarea intr-o institutie publica.|
 1160. Comunicarea institutionala si promovarea imaginii unei organizatii;|
 1161. Tipuri de comunicare in organizatie: interna, externa, institutionala, financiara, comunitara, de criza;|
 1162. Comunicarea prin imagine: identitatea vizuala a unei institutii;|
 1163. Intrumente principale in comunicarea cu presa: comunicat, dosar, conferinta, revista presei;|
 1164. Componentele comunicarii corporative - comunicarea de intreprindere, institutionala si de marca;|
 1165. Relatiile publice: rol, origini si tendinte;|
 1166. Relatiile publice definite drept managementul comunicarii dintre o organizatie si publicurile sale.|
 1167. Relatiile publice definite ca reputatie a managementului in cadrul unei companii; |
 1168. Functiile relatiilor publice pentru mediul de afaceri si pentru societate;|
 1169. Etica, transparenta si credibilitate |
 1170. Relatiile publice ca proces |
 1171. Publicurile unei organizatii/institutii si opinia publica;|
 1172. Procese, proceduri si tehnici de cercetare specifice relatiilor publice;|
 1173. Relatiile publice dintr-o organizatie si mass-media;|
 1174. Lobby-ul si relatiile publice; studiu de caz intr-o companie.|
 1175. Mecenat, sponsorizare si parteneriat vis-a-vis de relatiile publice (studiu de caz);|
 1176. Relatii publice si marketing: intrepatrunderi si diferente asa cum se manifesta acestea intr-o companie;|
 1177. Relatiile publice si legislatia (studiu de caz);|
 1178. Etapele unei crize si strategiile comunicarii de criza (studiu de caz);|
 1179. Mass media si strategiile comunicarii de criza (studiu de caz);|
 1180. Diferenta specifica a comunicarii in cadrul relatiilor publice si in negociere;|
 1181. Persuasiunea si manipularea |
 1182. Comunicarea verbala si comunicarea non-verbala; diferenta specifica si aportul lor in practica negocierii si a relatiilor publice.|
 1183. Calitatile unui portar ideal pentru facilitarea comunicarii informatiilor in organizatia sa.|
 1184. Caracteristici ale campaniilor de relatii publice de succes (studiu de caz).|
 1185. Planificarea, implementarea si evaluarea campaniei de relatii publice intr-o organizatie/institutie.|
 1186. Cele sase fundamente ale unei negocieri eficiente |
 1187. Importanta stilului pentru eficacitatea negocierii (studiu de caz);|
 1188. Standartele si normele legale |
 1189. Planul unei negocieri pe baza informatiilor (studiu de caz);|
 1190. Procesul de negociere si momentele sale;|
 1191. Problema etica fundamentala pentru negociatori in afaceri (studiu de caz).|
 1192. Tehnici de contracarare a tacticilor inechitabile in afaceri.|
 1193. Caracteristicile unui negociator eficient (studiu de caz).|
 1194. Criteriile de selectie specifice unui interviu pentru angajarea intr-o companie.|
 1195. Studiu statistic privind evolutia dezvoltarii turistice in tara/ tarile...|
 1196. Studiu statistic (comparativ) privind dezvoltarea rurala in perioada....|
 1197. Dezvoltarea industriala in judetul... - studiu statistic.|
 1198. Analiza comparativa privind evolutia nivelului de trai in tarile...|
 1199. Analiza statistica asupra comertului exterior in Romania.|
 1200. Analiza statistica a somajului in tara/ tarile...|
 1201. Analiza statistica a cheltuielilor din sanatate in tara/ tarile...|
 1202. Analiza statistica a sistemului de educatie din tara/ tarile...|
 1203. Analiza statistica privind preferinta turistica a romanilor|
 1204. Transportul de marfuri/ calatori din Romania - analiza statistica|
 1205. Analiza comparativa a modurilor de transport|
 1206. Organizarea activitatii de transport in cadrul companiei...|
 1207. Planificarea stocurilor de marfuri|
 1208. Controlul stocurilor de marfuri|
 1209. Metode de calcul al stocurilor|
 1210. Depozitarea marfurilor|
 1211. Organizarea activitatilor logistice in cadrul companiei...|
 1212. Rolul logisticii in competitivitatea pe plan international|
 1213. Cumpararea marfurilor|
 1214. Sistemul informational logistic|
 1215. Bunurile si patrimoniul|
 1216. Obiectul raportului juridic civil|
 1217. Partile raportului juridic civil|
 1218. Probele in dreptul civil|
 1219. Conditiile de validitate ale actului juridic civil|
 1220. Consimtamantul |
 1221. Prescriptia extinctiva|
 1222. Nulitatea actului juridic civil|
 1223. Dreptul de proprietate|
 1224. Raspunderea civila|
 1225. Planul de marketing al destinatiei turistice X____|
 1226. Planul de marketing al societatii comerciale X____din turism|
 1227. Campanie de promovare a destinatiei turistice X____|
 1228. Analiza si dezvoltarea mixului de marketing extins pentru societatea comerciala X___|
 1229. Analiza si dezvoltarea mixului de marketing extins pentru destinatia turistica X___|
 1230. Politica de produs in cadrul companiei de turism X___|
 1231. Politica de promovare in cadrul companiei de turism X___|
 1232. Politica de pret in cadrul companiei de turism X___|
 1233. Analiza activitatii de marketing a agentiei de turism/ hotelului X ___|
 1234. Campanie de constientizare privind efectele schimbarilor climatice in sectorul turistic|
 1235. Campanie de comunicare la nivelul destinatiei turistice X____|
 1236. Comportamentul consumatorului de servicii turistice|
 1237. Cercetare de marketing pe piata turistica|
 1238. Analiza datelor statistice pe piata turistica|
 1239. Analiza si dezvoltarea mixului de marketing la compania X___|
 1240. Produsul si politica de produs pe piata X____|
 1241. Pretul si politica de pret pe piata X___|
 1242. Promovarea si politica de promovare pe piata X___|
 1243. Analiza mediului de marketing international pe piata X___|
 1244. Globalizarea si impactul sau asupra activitatilor de marketing pe piata X___|
 1245. Cercetare de marketing pe piata |
 1246. Strategii de adaptare pe piata X___|
 1247. Strategii de standardizare pe piata X___|
 1248. Analiza datelor de marketing pe piata internationala a produsului X|
 1249. Antreprenorul roman. Studiu de caz: ..........|
 1250. Afaceri conduse de familii. Studiu de caz: ...........|
 1251. Planul de afaceri al SC ....................|
 1252. Antreprenoriat si inovatie. Studiu de caz: .........................|
 1253. Antreprenoriat social. Studiu de caz: .................|
 1254. Responsabilitate sociala corporativa. Studiu de caz: ......................|
 1255. Politicile publice romanesti: legislatie, procese si implmentare.|
 1256. Procesul luarii deciziei in administratia publica: cazul Romaniei.|
 1257. Evaluarea politicilor publice si programelor in Romania|
 1258. Evaluarea impctului programelor operationale (POS) in perioada 2007-2013|
 1259. Politici publice europene privind insertia absolventilor de invatamant superior pe piata muncii|
 1260. Piata fortei de munca in Romania- strategia nationala pentru ocuparea fortei de munca|
 1261. Politica de ocupare a fortei de munca in Uniunea Europeana- cazul Romaniei|
 1262. Protectia copilului in Romania.|
 1263. Politica europeana in domeniul concurentei.|
 1264. Politica agricola comuna in UE. Adaptabilitatea PAC la cazul Romaniei|
 1265. Politica de ocupare a fortei de munca in UE.|
 1266. Politica de mediu in UE.|
 1267. Dezvoltarea rurala. Satul romanesc in perioada de tranzitie|
 1268. Poductia de energie verde din Romania in contextul politicii europene de mediu|
 1269. Politica comerciala a Uniunii Europene.|
 1270. Politica europeana de securitate comuna|
 1271. Politica de securitate a Uniunii Europene in contextul Politicii Europene de Vecinatate|
 1272. Politica de securitate a UE: gestionarea crizelor.|
 1273. Rolul Organizatiei Natiunilor Unite in asigurarea securitatii internationale|
 1274. Politica de achizitii in Armata Romaniei.|
 1275. Procesul de planificare.programare-bugetarea si evaluare tarile NATO.|
 1276. Impactul migratiei asupra securitatii in UE|
 1277. Relatiile civil-militare si controlul civil in Romania post-comunista|
 1278. Implicatiile terorismului asupra infrastructurilor critice|
 1279. Strategii de securitate nationala in Romania post-comunista|
 1280. Rolul televiziunii in comunicarea sociala. Analiza comparativa.|
 1281. Raportul dintre comunicarea nonverbala si cultura. Studiu de caz.|
 1282. Comunicarea prin intermediul discursului publicitar. Analiza de continut.|
 1283. Comunicarea in campaniile electorale. Analiza comparativa.|
 1284. Comunicarea nonverbala in televiziune. Analiza de continut|
 1285. Comunicarea nonverbala pe scena publica. Studiu de caz.|
 1286. Comunicarea interpersonala si regulile conversatiei. Studiu de caz.|
 1287. Elemente nonverbale in discursul public. Studiu de caz.|
 1288. Manipularea prin discursul public. Studiu de caz.|
 1289. Identificarea elementelor propagandistice si manipulatorii in comunicarea publica. Studiu de caz|
 1290. Efectele comunicarii mediatice. Studiu de caz.|
 1291. Functia de informare in comunicarea mediatica. Studiu de caz|
 1292. Functia de divertisment in comunicarea mediatica. Studiu de caz|
 1293. Functia de culturalizare in comunicarea mediatica. Studiu de caz|
 1294. Comunicarea institutionala. Studiu de caz.|
 1295. Construirea semnificatiei in publicitate. Studiu de caz|
 1296. Comunicarea si argumentarea publicitara. Studiu de caz|
 1297. Comunicarea nonverbala in reclame. Studiu de caz|
 1298. Stereotipuri in publicitate. Studiu de caz|
 1299. Analiza simbolurilor din imaginile publicitare. Studiu de caz|
 1300. Analiza semiotica a reclamelor. Studiu de caz|
 1301. Importanta logo-ului in comunicarea publicitara. Studiu de caz|
 1302. Imaginea femeii in publicitate. Studiu de caz|
 1303. Actorii imaginilor publicitare. Studiu de caz|
 1304. Mituri si simboluri in reclamele pentru produsele de lux. Studiu de caz|
 1305. De la simbolul in stiintele umane la simbolul in publicitate. Studiu de caz|
 1306. Fata nevazuta a publicitatii: informare sau manipulare ? Studiu de caz|
 1307. Publicitatea o noua forma de comunicare. Studiu de caz|
 1308. Exploatarea mitului in creatia publicitara. Studiu de caz|
 1309. Discursul publicitar: elemente constitutive si strategii. Studiu de caz|
 1310. Comunicarea prin intermediul elementelor publicitare: marca, slogan, logo. Studiu de caz|
 1311. Brandingul de natiune. Studiu de caz|
 1312. De la imagine la cultul personalitatii. Studiu de caz|
 1313. Gramatica imaginii publicitare: De la semnele lingvistice la semnele publicitare.|
 1314. Ludicul in publicitate. Studiu de caz|
 1315. Miza sociala a publicitatii. Studiu de caz|
 1316. Construirea realitatii prin intermediul publicitatii. Studiu de caz|
 1317. De la stereotipurile frumusetii la frumusetea din reclame. Studiu de caz|
 1318. Campaniile publicitare o noua forma de comunicare publica. Studiu de caz|
 1319. Analiza campaniilor publicitare. Studiu de caz|
 1320. Etapele organizarii unei campanii de relatii publice: de la planificare la evaluare. Studiu de caz|
 1321. Campaniile de relatii publice si rezolvarea situatiilor de criza. Studiu de caz|
 1322. Activitatile de reiati publice si rolul lor in actuala societate. Studiu de caz|
 1323. Crearea si promovarea imaginii unei institutii/organizatii. Studiu de caz|
 1324. Negocierea in relatiile publice. Studiu de caz|
 1325. Rolul branding-ul in crearea imaginii de tara. Studiu de caz|
 1326. Memoria sociala si construirea imaginii unei institutii. Studiu de caz|
 1327. Conferinta de presa in cazul situatiilor conflictuale. Studiu de caz|
 1328. Analiza imaginii unei institutii publice. Studiu de caz|
 1329. Tehnici de creare si gestionare a imaginii publice. Studiu de caz|
 1330. Reteaua ecranica - instrument de comunicare si de informare|
 1331. Jurnalismul participativ - tendinta ce influenteaza stirile din fluxul principal in ciclul naratiunilor mediatice de ultima ora|
 1332. Infrastructura media globala si impactul sau asupra societatilor si culturilor|
 1333. Adecvarea logicii noilor media la cea a societatii postindustriale|
 1334. Comunicarea de masa ca producator institutionalizat si difuzor generalizat de bunuri simbolice prin stocarea si transmiterea de informatii|
 1335. Contributia televiziunii la dezvoltarea noii retorici a imaginilor|
 1336. Efecte cognitive ale influentei media persuasive|
 1337. Mesajele, modalitatile si semnificatiile televiziunii|
 1338. Strategii de subminare a monopolului birocratic al cunoasterii prin interactivitatea digitala a noilor media|
 1339. Participarea entitatilor media la conturarea unui microclimat simbolic prin posibilizarea interactiunii imediate|
 1340. Fragmentarea interactiunilor nonverbale in ecosistemul mediatic contemporan|
 1341. Observatiile mediatizate in contextul formularii de judecati socializate|
 1342. Fluxul comunicational - factor important in reconstituirea si interpretarea structurilor vietii sociale|
 1343. Filtrarea si incorporarea con?inutului generat de utilizatori intr-un cadru fixat de norme si valori|
 1344. Componentele credibilitatii stirilor in media traditionale si in cel virtuale|
 1345. Cultura cosmopolita a retelelor media si explozia informationala|
 1346. Constructele mediatice si realitatea sociala|
 1347. Noile tehnologii ca mediator al spatiului colectiv fragmentat de distanta|
 1348. Dezvoltarea unei culturi sistematice si necontenite a difuzarii stirilor|
 1349. Dezvoltarea de produse mediatice prin retele sociale|
 1350. Retelele sociale si perspectivele alternative ale jurnalistilor participativi si ale bloggerilor|
 1351. Modificarea naturii continutului informational ca rezultat al dezvoltarii tehnologiei noilor media|
 1352. Natura dinamica a continutului informational in mediul online|
 1353. Blogging-ul ca producator de cunoastere si forma participativa online|
 1354. Adevar si metoda in stiintele sociale|
 1355. Mass-media si viata politica|
 1356. Mass-media, spatiul public si opinia publica|
 1357. Jurnalismul si practica stiintifica|
 1358. Mass-media si analiza culturala|
 1359. Dimensiunea pragmatica a textului jurnalistic|
 1360. Intertextualitatea in mass-media|
 1361. Medium si discurs|
 1362. Polifonie si text mediatic|
 1363. Coerenta si coeziunea textului|
 1364. Semiotica stirilor|
 1365. Semnele in televiziune|
 1366. Semiotica filmului|
 1367. Denotatie si conotatie in textul jurnalistic|
 1368. Mass-media si efectele asupra audientei|
 1369. Specificitatea comunicarii prin imagine filmata|
 1370. Expresivitatea aparatului de filmat: incadraturile, unghiurile de filmare, miscarile de aparat.|
 1371. Elementele sonore ale filmului|
 1372. Functia creativa a montajului|
 1373. Elementele nespecifice ale filmului: iluminatul, costumele, decorurile, culoarea|
 1374. Mobilizarea opiniei publice prin mass-media.|
 1375. Influentarea opiniei publice prin comunicarea persuasiva.|
 1376. Credibilitatea sursei si schimbarea atitudinala ca efect al comunicarii.|
 1377. Stereotipuri si prejudecati in formarea, exprimarea si schimbarea opiniei publice.|
 1378. Rolul normelor sociale in exprimarea si masurarea opiniei publice.|
 1379. Conformitatea de grup in diferite categorii de grupuri sociale.|
 1380. Investigarea prin metode cantitative si calitative, a diverselor aspecte ale vietii sociale din Romania contemporana (ex.: stil de viata, calitatea vietii, consum cultural, relatii intre generatii, valori, participare civica si politica etc.).|
 1381. Efectele publicarii sondajelor de opinie asupra opiniei publice.|
 1382. Grile culturale in interpretarea mesajelor politice.|
 1383. Rolul comunicarii interpersonale in comunicarea electorala.|
 1384. Medii ale socializarii politice a tinerilor din Romania.|
 1385. Cultura politica si participarea publica.|
 1386. Rolul sondajelor de opinie in comunicarea politica.|
 1387. Canale neconventionale in comunicarea politica.|
 1388. Evolutii ale strategiilor de comunicare politica in Romania.|
 1389. Participarea politica a femeilor in Romania.|
 1390. Rolul comunicarii non-verbale in transmiterea mesajelor politice.|
 1391. Analiza continuturilor comunicarii politice.|
 1392. Rolul liderilor de opinie in comunicarea politica.|
 1393. Reportajul de atmosfera in presa romaneasca. O perspectiva diacronica.|
 1394. Reportajul senzational in presa postdecembrista. Tematica, modalitati de realizare.|
 1395. Reportajul social in presa actuala. Studiu de caz in trei publicatii diferite.|
 1396. Ancheta jurnalistica in presa actuala. Studiu de caz in trei publicatii diferite.|
 1397. Articolul de comentariu in presa actuala. Studiu de caz in publicatii diferite.|
 1398. Reportajul - portret in presa actuala. Modalitati de realizare.|
 1399. Specii jurnalistice in publicatiile umoristico-satirice actuale.|
 1400. Interviul in presa culturala actuala. Tipologie, modalitati de redactare.|
 1401. Marci stilistice in pamfletul actual. Studiu de caz in publicatii diferite.|
 1402. Strategii ale argumentarii in editorial. Studiu de caz in publicatii diferite.|
 1403. Comunicarea prin intermediul fotografiei de presa|
 1404. Imaginile de presa si potentialul acestora (perceptii, rezonante, impact)|
 1405. Fotografia de eveniment mediatic|
 1406. Momentul si importanta sociala in fotografia de presa|
 1407. Fotografia de presa; particularitatile si specificul acesteia|
 1408. Magia fotografiei|
 1409. Momente relevante in evolutia |
 1410. Aparatul de fotografiat - o uzina intr-o cutie...|
 1411. Expunerea fotografica, combinatia ideala pentru obtinerea fotografiei de presa|
 1412. Camera (obscura) digitala|
 1413. Comunicarea vizuala pentru fotografia de presa|
 1414. Estetica imaginii in fotografia de presa|
 1415. Principiile imaginii digitale|
 1416. Avantajele si dezavantajele fotografiei digitale|
 1417. Fotografia de presa, raspunderea sociala si impactul psihologic|
 1418. Tehnici de lucru specifice fotografiei de presa|
 1419. Camera fotografica digitala si reflectarea realitatii umane|
 1420. Fotografii care au schimbat lumea|
 1421. Fotojurnalistii: martorii timpului|
 1422. Abordarea personala si standardele de lucru in fotojurnalism|
 1423. Dimensiunea vizuala a fotojurnalismului|
 1424. Carol Popp de Szathmari, primul fotoreporter de razboi|
 1425. Brancusi, impatimit fotograf al perfectiunii|
 1426. Freelancer; singuratatea fotoreporterului si libertatea|
 1427. Comunicarea vizuala si fotojurnalismul|
 1428. Coduri deontologice si standarde de lucru in fotojurnalism|
 1429. Principiile de lucru in fotojurnalism|
 1430. Stiluri de lucru in fotojurnalism|
 1431. Unicitatea si fotojurnalismul|
 1432. Fotojurnalismu si reflectarea problemelor globale umane|
 1433. Fotojurnalismul; |
 1434. Fotojurnalismul de agentie|
 1435. Editorul de imagine si fotojurnalismul|
 1436. Strategii de abordare a conflictelor in organizatii;|
 1437. Optimizarea comunicarii in organizatii;|
 1438. Specificul retoricii in dialogurile lui Platon;|
 1439. Specificul retoricii aristotelice;|
 1440. Persuasiune si manipulare in discursul politic - studiu de caz|
 1441. Rationalitatea comunicativa la R. Nozick si K. Popper|
 1442. Comunicarea in asistenta sociala|
 1443. Perceptii, sensuri si realitate in comunicarea interculturala|
 1444. Elementele socio-culturale ale comunicarii interculturale|
 1445. Caracteristici si functii ale limbajului nonverbal in comunicarea interculturala|
 1446. Perceptia, reprezentarea si utilizarea spatiului in comunicarea interculturala|
 1447. Timpul din perspectiva interculturala|
 1448. Etnocentrismul si comunicarea interculturala|
 1449. Prejudecati si stereotipuri in comunicarea interculturala|
 1450. socul cultural si adaptarea interculturala|
 1451. Managementul conflictelor interculturale si adaptarea interculturala|
 1452. socul cultural si adaptarea interculturala|
 1453. Cenzura comunista, instrument de manipulare majora|
 1454. Corpul feminin in publicitate|
 1455. Corpul masculin in publicitate|
 1456. Identitatea de gen in film|
 1457. Ideologii in desenele animate|
 1458. Ideologii in filmul artistic|
 1459. Ideologii in filmul documentar|
 1460. Publicitatea in societatea de consum|
 1461. Tehnici de manipulare mediatica|
 1462. Stat/Natiune si relatiile de putere|
 1463. Politicile institutiilor culturale|
 1464. Tehnici de educatie sociala prin media|
 1465. Istorie sau adevar la Neagu Djuvara|
 1466. Metafictiunea istoriografica|
 1467. Actualitatea culturii vizuale|
 1468. Comunicarea vizuala, rol activ/pasiv|
 1469. Sitcom-ul in cultura vizuala populara|
 1470. Romanismul la Mihai Eminescu|
 1471. Romanismul la Titu Maiorescu|
 1472. Romanismul la Lucian Blaga|
 1473. Reprezentari mitologice romanesti|
 1474. Ritualuri romanesti|
 1475. Jurnalistul, numitor comun al lumii reale si al lumii de imagine|
 1476. Spatiul de manevra al jurnalistului. Simpatie, antipatie, empatie, apatie. Excesul diminueaza credibilitatea|
 1477. Mersul in tandem al jurnalistului si cititorului. Moralitate, imoralitate, amoralitate|
 1478. Ponderea informatiei si a comentariului in textul jurnalistic. Zonele interne ale publicatiei|
 1479. Contextul creeaza interesul. Nivelul de civilizatie ca arbitru|
 1480. Previzibilul necesar, provocarea si surpriza in textul jurnalistic|
 1481. Presa afirmativa si presa contestatara. Tentatia politicii pentru jurnalistul - director de opinie|
 1482. Textul la comanda. Exagerarea. Minciuna. Adevarul incomplet. Parafraza eronata. Citatul scos din context. Rezumatul calomnios|
 1483. Competitia si efectul social al publicatiilor. Diferenta intre cititor, alegator si cumparator|
 1484. Tipuri de proximitate si specializare. Presa locala, regionala, nationala, globala. Localizare si glocalizare|
 1485. National si universal in opera lui Mihai Eminescu (Doina, Oda in metru antic)|
 1486. Publicistica lui Octavian Goga (volumul Mustul care fierbe)|
 1487. Critica de intampinare, titlu de noblete al presei dintotdeauna|
 1488. Un proces care continua: Apararea lui Socrate. Dreptul la dezacord|
 1489. Mari texte ale unitatii nationale|
 1490. Trecutul si prezentul la nivel de desertaciune a desertaciunii si vanare de vant|
 1491. Interviul ca reparatie istorica|
 1492. Nationalul universal. Poezia identitara.|
 1493. Locul femeii in creatie. Lirica feminina romaneasca|
 1494. Aristocratizarea si democratizarea limbajului|
 1495. Triunghiul comunicarii mediatice (autor-produs-destinatar = jurnalist-text-cititor)|
 1496. Triunghiul performantei mediatice (calitate-cantitate-performanta)|
 1497. Decalogul rolului presei (caietul de sarcini al jurnalismului)|
 1498. Decalogul creatiei (caietul de sarcini al ziaristului)|
 1499. Jurnalism de directie, jurnalism de executie. Tipologii ale competentei|
 1500. De la democratizarea informatiei la suprematia ei. Decalogul presei actuale (Acum. Aici. Accesibil. Oricand. Ieftin. Clar. Scurt. Cuprinzator. Consistent. Relevant)|
 1501. Caietul de sarcini al textului: utilitate, claritate, acceptabilitate, vizibilitate, adevar.|
 1502. Decalogul textului eficient. Posibilitate si oportunitate. Informare si interpretare. Legea iluzionistului|
 1503. Presa ca un supermarket. Continut si ambalaj. Principiul palniei. Tabloidizare si pseudo-arta|
 1504. Greseli. Limbaj artistic, limbaj jurnalistic, limbaj de lemn. Puterea exemplului negativ|
 1505. Scriere. Terminologie literara, editoriala si figuri de stil. Cuvintele de legatura, semne de circulatie in text|
 1506. Partile. Interlocutorii. Realizatorul-autor. Parteneriatul interlocutorilor. Intervievatul|
 1507. Rolul interviului. Interviuri si autori de referinta. |
 1508. Tipologiile interviului. Forma si continut. Interviuri si autori de referinta|
 1509. Tipologiile interviului. Vehicul media, apropiere si atitudine. Interviuri si autori de referinta|
 1510. Pregatirea interviului. Interviuri si autori de referinta|
 1511. Uneltele autorului-reporter. Interviuri si autori de referinta|
 1512. Realizarea interviului. Participantii. intrebarea. Chestionarul. Interviuri si autori de referinta|
 1513. Realizarea interviului. Performanta si eroare. Interviuri si autori de referinta|
 1514. Redactarea interviului. Interviuri si autori de referinta|
 1515. Mari interviuri, lucrari esentiale: Adrian Paunescu (|
 1516. Interviul: portret, polemica, destin si problema. Adrian Paunescu, Marius Tuca, Felix Aderca, Ion Biberi|
 1517. Functii, specific, sanse, tipuri, clasificari, istoric, rigori si capcane ale radioului|
 1518. Public tinta, structuri si grile de programe radio|
 1519. Emisiunea radio. Echipa radio. Genurile jurnalismului TV|
 1520. Productia radio. Voce, discurs, ton si atitudine radio. Genurile jurnalismului radio.|
 1521. Studioul de radio. Aparatura tehnica. Mixaj audio. Transmisie Radio.|
 1522. Greseli specifice radioului. Intonatie, atitudine, discurs|
 1523. Functii, specific, sanse, tipuri, clasificari, istoric, rigori si capcane ale televiziunii.|
 1524. Public tinta, structuri si grile de programe TV|
 1525. Emisiunea TV. Echipa TV. Genurile jurnalismului TV|
 1526. Productia TV. Imagine, discurs, ton si atitudine TV. Omul de televiziune. Farmecul perfectiunii si farmecul defectului|
 1527. Studioul TV. Aparatura tehnica. Montaj. Transmisie de televiziune.|
 1528. Greseli specifice in televiziune. Gest, intonatie, atitudine, discurs|
 1529. Jean Baudrillard - Cultura Simularii|
 1530. Romanul Jurnalistic - Cu Singe Rece de Truman Capote|
 1531. Teleevanghelismul - un fenomen media American|
 1532. Textualitatea in Cyber-Spatiu|
 1533. Inocenti peste Hotare de Mark Twain - o Capodopera Ziaristica|
 1534. Alfa si Omega - Media Crestina Interconfesionala in Romania|
 1535. De la Steaua din Bethleem la Desaga lui Mos Craciun - Craciunul in Forbes Magazine|
 1536. Agentia de publicitate - prestator de servicii promotionale|
 1537. Alegerea mediilor de comunicatie promotionala ______________|
 1538. Analiza pietei romanesti a publicitatii.|
 1539. Cai de promovare in consum a produsului/serviciului__________|
 1540. Comunicatia prin eveniment in activitatea promotionala a intreprinderii_____|
 1541. Consideratii privind lansarea pe piata a unui produs la S.C. __________|
 1542. Decizii strategice promotionale la __________|
 1543. Elaborarea politicii de marketing a intreprinderii ______|
 1544. Elaborarea politicii de pret a intreprinderii ________|
 1545. Elaborarea politicii de produs la intreprinderea _______|
 1546. Elaborarea politicii de promovare a vanzarilor la intreprindere________|
 1547. Elaborarea politicii in domeniul sponsorizarii in cadrul intreprinderii_____|
 1548. Elaborarea strategiei de marketing a intreprinderii prestatoare de servicii _____|
 1549. Elaborarea strategiei de marketing a organizatiei nonprofit ___________|
 1550. Elaborarea strategiei de marketing la _________|
 1551. Evaluarea eficacitatii activitatii promotionale la ______|
 1552. Evaluarea eficientei promovarii vanzarilor la _____|
 1553. Evaluarea eficientei relatiilor publice si fortelor de vanzare la intreprinderea _____|
 1554. Fundamentarea dimensiunilor gamei de produse/servicii a intreprinderii _______|
 1555. Fundamentarea planului de desfacere si modernizarea organizarii activitatii de marketing la ____________|
 1556. Fundamentarea politicii sortimentale a unei intreprinderi de comert.|
 1557. Implicatiile ciclului de viata al produsului asupra politicii de marketing a intreprinderii _____|
 1558. Integrarea comunicatiei de marketing in cadrul planului de afaceri al intreprinderii __|
 1559. Interactiuni ale componentelor promotionale in cadrul mixului de marketing.|
 1560. Interconditionarea componentelor marketingului mix in cadrul politicii de marketing a intreprinderii ______|
 1561. Locul pretului in cadrul mixului de marketing al firmei ___/ produsului ____|
 1562. Obiective si strategii de pret le firma ___/ pentru produsul _____|
 1563. Organizarea fortelor de vanzare la intreprinderea_________|
 1564. Particularitati ale politicii de produs la inteprinderea________|
 1565. Simbolismul produselor |
 1566. Sistemul comunicational de marketing in cadrul intreprinderii __________|
 1567. Studiile de audienta a mijloacelor de comunicare in masa si rolul lor in cresterea eficientei activitatii agentiei__________|
 1568. Studiu de marketing pentru perfectionarea retelei de distributie a intreprinderii_____|
 1569. Abordarea holistica in leadership - valente practice|
 1570. Adaptarea exigentelor de producere si comercializare a produselor romanesti pe piata Adaptarea exigentelor de producere si comercializare a produselor straine in Romania in contextul politicii europene de securitate si siguranta alimentara/nealimenta|
 1571. Brandul de tara|
 1572. Companiile internationale |
 1573. Contributii la crearea de noi modele de comportament in formarea mentorilor si liderilor |
 1574. Contributii la modificarea sistemului managerial de securitate si siguranta|
 1575. Creativitate si design si rolul lor in dezvoltarea brandului national|
 1576. Creativitatea si inovarea|
 1577. Designul - instrument operational de crestere a cifrei de afaceri in business|
 1578. Dimensionarea notiunii de mancare traditionala|
 1579. Eco-antreprenoriatul romanesc: o analiza critica|
 1580. Etica in afacerile IMM |
 1581. Folosirea formelor moderne de finantare accesibile tinerilor intreprinzatori (finantari nerambursabile, crowdsourcing)|
 1582. Impactul crizei asupra demografiei IMM-urilor din Romania|
 1583. Impactul globalizarii asupra modelor de sisteme de management in business|
 1584. Implicatiile crizei economice mondiale asupra pietei produselor alimentare din grupa...|
 1585. Inovatia sociala|
 1586. Mediul de afaceri romanesc: studiul barierelor de intrare si iesire dintr-o zona geografica delimitata politic (tara, regiune)|
 1587. Modele de leadership pentru afacerile emergente de tip digital|
 1588. Neuroleadership - alternativa de performanta in leadership|
 1589. Orientari si tendinte la nivel mondial privind evaluarea si certificarea conformitatii produselor|
 1590. Posibilitati de utilizare a mediei sociale in business|
 1591. Rolul valorilor fundamentale (calitate|
 1592. Tendinte actuale in designul formelor de comunicare in firmele straine/romanesti. Studiu de caz|
 1593. Concurenta si elaborarea strategiilor de piata|
 1594. Dimensiunile pietei intreprinderii la S.C.___________|
 1595. Dimensiunile pietei produsului ________|
 1596. Evaluarea mediului de marketing si a conjucturilor de piata la S.C. _________|
 1597. Impactul actiunilor concurentei asupra pietei _______(produsului, intreprinderii)|
 1598. Analiza mediul extern al firmei _______|
 1599. Studierea pietei produselor agroalimentare|
 1600. Relatiile cu clientii, componenta a mediului de marketing in cadrul S.C.__________|
 1601. Utilizarea metodelor cantitative in cercetarile de piata.|
 1602. Atitudinea consumatorilor privind publicitatea prin televiziune/radio/presa.|
 1603. Cercetarea pietei bunurilor industriale ______|
 1604. Studierea localizarii exportului produsului_________________|
 1605. Cercetarea atitudinilor cumparatorilor potentiali fata de ______(lansarea unui produs|
 1606. sau serviciu nou/introducerea unei forme de distributie s.a.).|
 1607. Cercetarea comportamentului de cumparare a produsului/produselor _________|
 1608. Studiera dimensiunilor pietei ____intreprinderii/ produsului.|
 1609. Studierea dinamicii si structurii ofertei privind valorificarea ________|
 1610. Cercetarea factorilor pietei ______ intreprinderii/produsului.|
 1611. Cercetarea intentiilor de cumparare ale consumatorilor pentru produsul/serviciul|
 1612. Cercetarea intentiilor de cumparare a produsului ____________|
 1613. Cercetarea intentiilor de cumparare a serviciilor _____________|
 1614. Cercetarea motivelor de cumparare si necumparare pentru grupa de marfuri|
 1615. Studierea ofertei SC________|
 1616. Cercetarea preferintelor consumatorilor la grupa de produse/servicii_______|
 1617. Cercetarea preturilor si a strategiilor de pret (firma / produsul|
 1618. Cercetarea satisfactiei clientului in cazul intreprinderii_______|
 1619. Studierea motivelor de cumparare/noncumparare la grupa de produse_______________|
 1620. Analiza comparativa a instrumentelor de colectare a informatiilor utilizate de_________|
 1621. Studierea segmentului de piata al produsului/serviciului____________________|
 1622. Cercetarea impactul pretului asupra comportamentului de cumparare, in cazul|
 1623. produsului/serviciului ____|
 1624. Analiza influentei veniturilor si a preturilor in procesele decizionale de cumparare a|
 1625. Studierea influentele culturale asupra comportamentului consumatorilor.|
 1626. Studiu privind perceptiile consumatorilor de produse _________|
 1627. Fundamentarea previziunii pietei____ (la firma, produsul).|
 1628. Studierea conjuncturii pietei ______|
 1629. Studierea obiceiurilor de cumparare a produsului___in municipiul/judetul___|
 1630. Studierea surselor de informare ale consumatorilor cu privire la ___(produsele|
 1631. electronice, produsele zaharoase|
 1632. Studiu de piata privind producerea si comercializarea __________|
 1633. Studiu privind piata asigurarilor|
 1634. Studiu privind publicitatea ca factor de crestere a vanzarilor la _________|
 1635. Studierea imaginii firmei/brand ___________|
 1636. Studiul imaginii hotelului ____________ in randul clientilor|
 1637. Studiul imaginii magazinului__________|
 1638. Studiu privind piata imobiliara de locuinte|
 1639. Utilizarea cercetarilor de marketing in dezvoltarea noilor produse/servicii|
 1640. Promovarea exportului romanesc de _________ pe piata Uniunii Europene|
 1641. Activitatile comerciale si regimul marfurilor in relatiile de comert international in Zona Libera ___|
 1642. Analiza mediului concurential pentru desfasurarea activitatii de desfacere a firmei ___|
 1643. Experienta Camerei de Comert si Industrie ______ in promovarea relatiilor economice internationale|
 1644. Analiza competitivitatii Romaniei pe piata internationala a serviciilor turistice|
 1645. Contractele de transport maritim international si influenta lor asupra desfasurarii activitatii comerciale a firmei .... |
 1646. Modalitati de realizare a tranzactiilor- exportul direct vs exportul indirect in cazul firmei |
 1647. Comunicarea internationala |
 1648. Rolului diferentelor culturale in negocieri: analize comparative|
 1649. Tehnica internationalizarii prin franciza. Caracteristicile tehnicilor de promovare in cazul acestor firme|
 1650. Etica in cadrul tranzactiilor comerciale internationale. Studiu de caz firma |
 1651. Analiza asupra tehnicilor si tacticilor de negociere in cazul firmei |
 1652. Gestionarea conflictelor prin negociere in cazul firmei |
 1653. Manipularea si negocierea internationala: tactici si stratageme|
 1654. Contractul de vanzare internationala: negociere, continut, cadru juridic si rolul marketingului pe durata negocierilor|
 1655. Influenta culturii asupra motivarii angajatilor in marketingul international|
 1656. Piata, principala componenta a mediului extern al institutiei bancare|
 1657. Importanta marketingului in economia concurentiala|
 1658. Rolul si locul marketingului in activitatea bancara|
 1659. Particularitatile mediului extern al firmei in etapa actuala de dezvoltare a economiei romanesti|
 1660. Locul si rolul mixului de marketing in activitatea firmei moderne|
 1661. Importanta activitatii de marketing in cadrul Bancii .................|
 1662. Particularitatile politicii de marketing in cadrul Bancii|
 1663. Politica de produs bancar. Particularitatile acesteia in perioada actuala|
 1664. Locul pretului in cadrul mixului de marketing bancar|
 1665. Perfectionarea mixului de distributie in cadrul S.C..................|
 1666. Distributia produselor si serviciilor bancare|
 1667. Promovarea vanzarilor in cadrul S.C..........................|
 1668. Impactul publicitatii asupra eficientei activitatii economice a bancii|
 1669. Rolul si locul sistemului informational in activitatea de marketing bancar|
 1670. Locul si rolul programului de marketing in activitatea bancii..............................|
 1671. Program de marketing privind distributia produsului financiar bancar pe piata interna|
 1672. Consumul si comportamentul de consum pentru bunuri si servicii bancare|
 1673. Cercetarea comportamentului consumatorului de produse bancare|
 1674. Utilizarea cercetarilor de marketing in activitatea bancara|
 1675. Canale alternative de distributie a serviciilor bancare. Studiu de caz: Internet banking (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1676. Canale alternative de distributie a serviciilor bancare. Studiu de caz: mobile banking (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1677. Servicii bancare oferite clientilor persoane fizice. Studiu de caz: creditele ipotecare practicate la Banca X (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1678. Servicii bancare oferite clientilor persoane fizice. Studiu de caz: creditele de consum practicate la Banca X (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1679. Servicii bancare oferite clientilor persoane fizice. Studiu de caz: cardurile promovate la Banca X (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1680. Piata cardurilor in Romania|
 1681. Servicii bancare oferite clientilor persoane juridice. Studiu de caz: acreditivul documentar (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1682. Servicii bancare oferite clientilor persoane juridice. Studiu de caz: incasoul documentar (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1683. Servicii bancare oferite clientilor persoane juridice. Studiu de caz: scrisoarea de garantie (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1684. Servicii bancare oferite clientilor persoane juridice. Studiu de caz: factoring-ul (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1685. Servicii bancare oferite clientilor persoane juridice. Studiu de caz: leasingul (se stabileste, la alegere, o banca)|
 1686. Posibilitati de dezvoltare a competentelor specialistilor din cadrul companiei X in relatiile publice|
 1687. Structura comunicarii in grupurile mici. Studiu de caz in cadrul unei IMM|
 1688. Particularitati ale relatiilor publice pe Internet. Studiu de caz |
 1689. Comunicarea interna in organizatia X |
 1690. Relatia purtator de cuvant-jurnalist in procesul relatiilor publice din cadrul companiei X|
 1691. Promovarea evenimentelor prin intermediul presei scrise. Studiu de caz|
 1692. Implicatiile utilizarii tehnologiilor Web in managementul organizatiei Y |
 1693. Caracterul persuasiv al comunicarii in rela iile publice. Studiu de cazt|
 1694. Rolul comunicarii in promovarea produselor de larg consum din cadrul companiei Y|
 1695. Relatiile publice in campaniile de comunicare promotionala ale companiei W|
 1696. Campania de relatii publice pentru lansarea unui produs/serviciu al companiei Q|
 1697. Rolul relatiilor publice in construirea brand-ului X |
 1698. Relatiile publice in afacerea companiei Y |
 1699. Mixul comunicarii de marketing in promovarea societatii comerciale X|
 1700. Rolul mass-media in socializarea cu publicurile companiei Y |
 1701. Specificul comunicarii in relatiile publice in cadrul companiei X|
 1702. Posibilitati de gestionare a comunicarii organizatiilor |
 1703. Competente comunicationale ale specialistilor din relatiile publice in cadrul companiei Z|
 1704. Campania de comunicare in spatiul public. Studiu de caz|
 1705. Campanie de imagine |
 1706. Relatiile publice in contextul proceselor de influenta sociala |
 1707. Raportul dintre relatiile publice si presa. Studiu de caz|
 1708. Rolul specialistilor PR intr-un context de criza. Studiu de caz |
 1709. Aspecte ale dezinformarii |
 1710. Creativitatea in publicitate si in PR. Studiu de caz|
 1711. Campanii de rela ii publice. Studiu de caz |
 1712. Strategii si tactici utilizate in campaniile de rela ii publice. Studiu de caz |
 1713. Planificarea campaniilor de rela ii publice. Studiu de caz |
 1714. Brand si campanii de rela ii publice. Studiu de caz |
 1715. Utilizarea tehnicilor de redactare a materialelor de PR in campania de rela ii publice.|
 1716. Promovare organizationala prin campania de relatii publice in cadrul companiei Y |
 1717. Comunicarea in marketingul direct _______.|
 1718. Marketing direct-mijloc de comunicare promotionala a firmei __________|
 1719. Metode de evaluare a eficientei activitatii de marketing direct ____________|
 1720. Perspective ale dezvoltarii marketingului direct in Romania |
 1721. Posibilitati de aplicare a marketingului direct de catre intreprinderea_____|
 1722. Proiectarea unei campanii de direct mail/telemarketing/vanzare prin corespondenta la firma _______|
 1723. Proiectarea unei campanii de marketing direct pentru intreprinderea _______|
 1724. Conceperea un pachet de direct mail pentru promovarea unei paste de dinti|
 1725. Planul campaniei de e-mailing pentru promovarea unei vacante pe litoralul romanesc|
 1726. Stilul de viata din Romania si influenta lui asupra marketingului direct|
 1727. Crearea unei baze de date specifice marketingului direct prin utilizarea anuntului de presa cu raspuns direct|
 1728. Utilizarea tehnicilor de evaluare a bazelor de date specifice marketingului direct in cazul campanie firmei |
 1729. Analiza rezultatelor unei campanii de direct-mail|
 1730. Rolul dezvoltarii mijloacelor de plata moderne in evolutia marketingului direct|
 1731. Proiectarea unei campanii de fax-mailing pentru promovarea unui targ international educational|
 1732. Cadrul legislativ pentru reglementarea activitatilor de marketing direct|
 1733. Analiza mixului de marketing la firma ... |
 1734. Aspecte teoretice si practice privind activitatea de marketing a firmei|
 1735. Elaborarea planului de marketing la firma ...|
 1736. Publicitatea prin social media|
 1737. Analiza comportmentului consumatorilor|
 1738. Politici de marketing privind patrunderea pe o piata straina a firmei..|
 1739. Analiza strategiilor internationale de marketing ale firmei...|
 1740. Tehnici de comunicare pentru firma..pe piata...|
 1741. Internationalizarea firmei... prin mixul de marketing|
 1742. Piata serviciilor de ..|
 1743. Marketingul serviciilor la...|
 1744. Strategii internationale de produs la firma..|
 1745. Particularitati ale activitatii de marketing pe piata de retail din Romania|
 1746. Strategii de distributie la firma...|
 1747. Politica de promovare la compania ...|
 1748. Planul de marketing la firma ...|
 1749. Piata firmei..|
 1750. Aspecte privind marketingul spatiilor de vanzare si merchandisingul la...|
 1751. Strategii de promovare a turismului romanesc pe piata turistica internationala|
 1752. Promovarea turismului cultural in Romania|
 1753. Mixul de marketing in cadrul unitatii de cazare / agentiei de turism|
 1754. Promovarea turistica a zonei (a brandului) ...|
 1755. Strategii de marketing in turismul din judetul ...|
 1756. Piata turistica a judetului ...|
 1757. Dezvoltarea si promovarea turismului balnear|
 1758. Piata turistica romaneasca|
 1759. Mixul de marketing in turismul rural romanesc|
 1760. Dezvoltarea si promovarea turismului in ...|
 1761. Dezvoltarea si promovarea zonei turistice ...|
 1762. Turismul religios in Romania|
 1763. Strategii si politici de marketing in turism|
 1764. Mixul de marketing in cadrul unitatii de cazare / agentiei de turism|
 1765. Campanii de promovare ale firmei X pe piata romaneasca|
 1766. Strategii de marketing in turism in cadrul unitatii de cazare / agentiei de turism|
 1767. Promovarea turismului rural ecologic si cultural in judetul __________|
 1768. Politica de produs in cadrul companiei______________________|
 1769. Politica de pret in cadrul companiei________________________|
 1770. Politica de distributie in cadrul companiei_____________________|
 1771. Politica de promovare in cadrul companiei_____________________|
 1772. Particularitati ale mix-ului de marketing in cadrul companiei___________________|
 1773. Program de marketing privind lansarea unui nou produs pe piata (Studiu de caz la firma X)|
 1774. Program de marketing privind participarea la un targ/expozitie (Studiu de caz la firma X)|
 1775. Program de marketing privind extinderea retelei de distributie a firmei X|
 1776. Analiza sistemului de distributie la nivelul firmei X|
 1777. Elaborarea strategiei de marketing in cadrul firmei X|
 1778. Lansarea unui produs ..... |
 1779. Estimarea profitului companiei....pe baza unei simulari Monte Carlo |
 1780. Conceperea politicii de promovare a companiei....bazata pe jocurile strategice|
 1781. Conceperea mixul de marketing a companiei....bazata pe jocurile strategice|
 1782. Previziunea cotei de piata a unor produse concurente utilizand lanturile Markov|
 1783. Alegerea strategiei de produs a firmei ... prin Analiza Bayesiana|
 1784. Alegerea strategiei de pret a firmei ... prin Analiza Bayesiana|
 1785. Realizarea unei cercetari de marketing on-line privind....|
 1786. Studierea comportamentul consumatorului on-line in domeniul..../ pentru firma....|
 1787. Conceperea mixului de marketing on-line al firmei....|
 1788. Optimizarea site-ului firemi...pentru motoarele de cautare|
 1789. Implementarea canalelor de social media pentru firma....|
 1790. Analiza vizibilitatii paginilor web a firmei... si analiza traficului pe site|
 1791. Realizarea site-ului web pentru firma....|
 1792. Cercetarea comportamentului de cumparare pentru produsele.........|
 1793. Cercetarea intentiilor de cumparare ale consumatorilor pentru produsul/serviciul.......|
 1794. Cercetare de marketing privind satisfactia clientilor in cazul marcii/SC/Institutiei........|
 1795. Cercetare referitoare la imaginea magazinului...........pe piata|
 1796. Analiza factorilor care influenteaza comportamentul consumatorilor de servicii in cazul SC........|
 1797. Fundamentarea campaniei de fidelizare a clientilor pentru marca........|
 1798. Influenta factorilor exogeni asupra comportamentului de consum al marcii...... pe piata din Romania|
 1799. Influenta factorilor endogeni asupra comportamentului de consum al marcii...... pe piata din Romania|
 1800. Factorii determinanti pentru fidelizarea consumatorilor marcii .......pe piata din Romania|
 1801. Influenta mediului cultural asupra comportamentului consumatorilor din judetul/orasul.......|
 1802. Managementul relatiilor cu clientii in cadrul SC/Institutiei..........|
 1803. Utilizarea programelor de fidelizare in cadrul SC/Institutiei..........|
 1804. Particularitatile strategiilor de marketing in cazul Teatrului |
 1805. Implementarea strategiei de marketing la nivelul Bibliotecii |
 1806. Comportamentul consumatorului de produse / servicii culturale si factorii de influenta|
 1807. Managementul relatiei cu consumatorii in cazul unei organizatii culturale|
 1808. Implicarea personalului de contact in procesul livrarii serviciilor si produselor culturale in cazul organizatiei |
 1809. Fundamentarea unei campanii de promovare destinate consumului de cultura|
 1810. Utilizarea retelelor de socializare in promovarea imaginii Teatrului....|
 1811. Procesul decizional de cumparare in cazul produselor hand-made|
 1812. Segmentarea consumatorilor pentru Muzeul ........|
 1813. Promovarea imaginii culturale a orasului ...........|
 1814. Program de marketing pentru participarea SC/IMM-ului...... in cadrul targului/manifestarii expozitionale...........|
 1815. Elaborarea strategiei de comunicatie promotionala a SC/ IMM-ului...... |
 1816. Tehnici de mobile marketing utilizate in activitatea IMM-ului......|
 1817. Implementarea tehnicilor de web design in strategia de comunicare pe internet la IMM-ului...... |
 1818. Strategia de promovare pe internet a SC/ IMM-ului......|
 1819. Promovarea cu ajutorul retelelor de socializare in cadrul activitatii SC/ IMM-ului......|
 1820. Cercetare de marketing privind imaginea marcii........in randul consumatorilor din Romania|
 1821. Analiza fortei de vanzare in cazul IMM-ului |
 1822. Fundamentarea planului de afaceri pentru un IMM|
 1823. Organizarea activitatii de marketing a IMM-ului |
 1824. Implementarea orientarii catre clienti in cazul IMM-ului......|
 1825. Analiza campaniei de promovare a produsului/serviciului ______|
 1826. Elaborarea strategiei de marca a organizatiei producatoare/prestatoare de servicii __|
 1827. Elaborarea strategiei de marca pentru noul produs ___ al firmei ___|
 1828. Pozitionarea marcii ______ pe piata din Romania|
 1829. Pozitionarea (repozitionarea) firmei ___pe piata |
 1830. Elaborarea politicii de promovare a vanzarilor la intreprinderea____|
 1831. Evaluarea eficientei campaniei de promovare a vanzarilor la S.C.|
 1832. Organizarea fortelor de vanzare la intreprinderea____|
 1833. Studierea procesului decizional de cumparare al produselor companiei __|
 1834. Cercetare de marketing privind imaginea marcii ___ in randul consumatorilor din Romania|
 1835. Strategiile de marketing direct la societatea comerciala ___|
 1836. Tehnici de Mobile Marketing utilizate de firma ___|
 1837. Cercetare de marketing privind identificarea motivelor de cumparare|
 1838. Cercetare de marketing privind satisfactia clientilor organizatiei___|
 1839. Cercetare de marketing privind impactul pretului asupra comportamentului de cumparare in cazul produsului/serviciului ____|
 1840. Cercetare de marketing privind imaginea hotelului____ in randul clientilor|
 1841. Cercetare de marketing privind imaginea magazinului____ in randul clientilor|
 1842. Cercetare de marketing privind identificarea particularitatilor comportamentului consumatorului de servicii medicale/bancare/turistice|
 1843. Distributia fizica la intreprinderea _______|
 1844. Distributia inversa in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeana|
 1845. Distributia produselor turistice pe Internet|
 1846. Elaborarea politicii de distributie a produsului _____ in cazul intreprinderii ___|
 1847. Perfectionarea proceselor logistice in distributia produsului/produselor intreprinderii______|
 1848. Perfectionarea sistemului de distributie al firmei __________|
 1849. Caracterizarea lantului logistic pentru firma ...................|
 1850. Logistica transporturilor de marfuri/calatori. Studiu de caz pe o firma de transport|
 1851. Dezvoltarea comertului electronic si implicatiile lui asupra operatiunilor logistice|
 1852. Modele de analiza si evaluarea a performantelor SCM (Supply Chain Management)|
 1853. Identificarea si gestionarea riscurilor in cadrul unui lant logistic|
 1854. Caracterizarea lantului logistic pentru domeniul retail|
 1855. Managementul riscului in lanturile logistice din domeniul|
 1856. Managementul riscului in transportul aerian|
 1857. Strategii de reaprovizionare in comertul cu amanuntul|
 1858. Managementul stocurilor- decizie strategica si activitate tactica operationala|
 1859. Managementul operatiunilor logistice in domeniul auto|
 1860. Perceptiile consumatorilor cu privire la calitatea serviciilor de........ Studiu de caz.... |
 1861. Analiza si previziunea evolutiei serviciilor de..................Studiu de caz..................... |
 1862. Aspecte privind oferta si cererea de servicii de...................... Studiu de caz.............. |
 1863. Tendinte in dezvoltarea serviciilor in Romania. Studiu de caz.................................. |
 1864. Calitatea serviciilor de................ Studiu de caz: analiza calitatii serviciilor oferite de firma X ..............|
 1865. Pozitionarea pe piata a unei firme de servicii. Studiu de caz: aplicarea matricei importanta-performanta pentru pozitionarea pe piata a firmei X |
 1866. Implicatii ale comportamentului consumatorilor asupra strategiilor de marketing ale unei firme prestatoare de servicii. Studiu de caz: firma....................................... |
 1867. Strategii si tehnici de promovare a serviciilor pe piata.............................|
 1868. Politici si strategii de distributie pe piata serviciilor................................ |
 1869. Analiza mix-ului de marketing in domeniul serviciilor......... Studiu de caz................. |
 1870. Elaborarea strategiei de marketing a intreprinderii prestatoare de servicii ............................|
 1871. Elaborarea politicii de distributie a produsului ...................... |
 1872. Elaborarea politicii de marca a intreprinderii |
 1873. Agentia de publicitate - prestator de servicii promotionale . Studiu de caz..............|
 1874. Cai de promovare in consum a serviciului.....................................|
 1875. Auditul de marketing la S.C. _________|
 1876. Conducerea activitatii de marketing la_________|
 1877. Managementul activitatii de marketing in I.M.M|
 1878. Organizarea (reorganizarea) activitatii comerciale al intreprinderii _________|
 1879. Organizarea activitatii de marketing la __________|
 1880. Plan de marketing pentru realizarea unui obiectiv de investitii la _________|
 1881. Planul de marketing |
 1882. Program de marketing de organizare a campaniei promotionale la intreprinderea|
 1883. Program de marketing de organizarea unei agentii de publicitate|
 1884. Program de marketing de organizarea unei campanii de vanzare prin corespondenta.|
 1885. Program de marketing pentru organizarea unei campanii de direct mail.|
 1886. Program de marketing pentru organizarea unei campanii de telemarketing.|
 1887. Program de marketing pentru participarea intreprinderii_______ la manifestarea expozitional/targul international _________|
 1888. Program de marketing privind campania promotionala pentru __________|
 1889. Proiectarea sistemului decizional de marketing la intreprinderea ________|
 1890. Proiectarea sistemului informational de marketing la intreprinderea ______|
 1891. Urmarirea comportarii in consum /utilzare a produsului/produselor __________|
 1892. Identificarea necesarului de informatii in fundamentarea mixului de marketing in cazul firmei .....|
 1893. Aplicatie Excel pentru analiza multivariata a datelor obtinute prin cercetari de marketing|
 1894. Baze de date pentru marketingul direct|
 1895. Sistem informatic pentru gestiunea activitatii hoteliere|
 1896. Platforme Web pentru comunicarea cu clientii|
 1897. Retelele de socializare si gestionarea lor|
 1898. Rolul sistemului inflormational de marketing in optimizarea activitatii departamentelor firmei______|
 1899. Optimizarea portofoliului de produse la firma |
 1900. Analizarea modelului comportamentului de cumparare al organizatiei X|
 1901. Rolul targurilor si expozitiilor in cazul organizatiei X de pe piata business to business|
 1902. Importanta fortei de vanzare in cazul organizatiei X de pe piata business to business. Argumente si contra-argumente|
 1903. Campanie sociala initiata de o organizatie din domeniul business to business ca parte integranta a strategiei de CSR|
 1904. Proiectarea si dezvoltarea noilor produse in cazul firmei |
 1905. Rolul retelelor de influenta in pozitionarea firmelor din domeniul business to business|
 1906. Criterii specifice de segmentare a pietelor business to business|
 1907. Crearea strategiilor de piata a organizatiei .........|
 1908. Program de marketing pentru derularea campaniei formatiunii politice .......|
 1909. Fundamentarea campaniei sociale .........|
 1910. Importanta studiilor electorale in procesul decizional final al alegatorilor|
 1911. Campania de imagine a personalitatii politice ....|
 1912. Analiza campaniei electorale pentru un candidat la primaria Municipiului |
 1913. Plan de marketing al organizatiei |
 1914. Rolul purtatorului de cuvant al Guvernului si modalitati de informare a publicului in cazul unui dezastru|
 1915. Analiza politicii de produs la intreprinderea prestatoare de servicii/organizatia sociala/partidul X. |
 1916. Strategia de piata a intreprinderii prestatoare de servicii/organizatiei sociale/partidului X. |
 1917. Elaborarea unei strategii promotionale la intreprinderea prestatoare de servicii/organizatia sociala/partidului X. |
 1918. Abordari contemporane privind bilantul intreprinderii. Aplicatie informatica privind bilantul la societatea X.|
 1919. Achizitia societatilor comerciale si reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni. Aplicatie informatica privind achizitiile Ia societatea X.|
 1920. Actualitate si perspective privind normalizarea contabila in Romania. Aplicatie informatica in Excel privind evolutia istorica a normalizarii contabile in Romania.|
 1921. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria alimentara. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea de industrie alimentara X.|
 1922. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria constructoare de masini. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea din constructia de masini X.|
 1923. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria energetica. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1924. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria extractiva. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Y.|
 1925. Alegerea procedeului de calculatie adecvat in industria materialelor de constructii. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea X.|
 1926. Analiza costurilor cu securitatea sociala la nivel de societate comerciala/intreprindere (studiu de caz la o societate comerciala indiferent de domeniul de activitate). Aplicatie informatica privind analiza costurilor Ia societatea Z.|
 1927. Analiza costurilor, veniturilor si profitului Ia o societate comerciala. Aplicatie informatica privind analiza costurilor, venitului si profitului la societatea X.|
 1928. Analiza indeplinirii conditiilor financiar-contabile cerute de Bursa de Valori de catre societatea comerciala X care a fost admisa la Cota BVB. Aplicatie informatica privind prelucrarea datelor de analiza a indeplinirii conditiilor financiar-contabil|
 1929. Analiza performantelor intreprinderii prin intermediul contului de profit si pierdere. Aplicatie informatica privind analiza performantelor intreprinderii prin intermediul contului de profit si pierdere.|
 1930. Analiza si calculatia costurilor la o societate comerciala de leasing. Studiu de caz Ia S.C. |
 1931. Avantajele si dezavantajele operatiunilor de leasing in Romania. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor analizei comparate.|
 1932. Bilantul bancar - rolul si importanta acestuia. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor analizei comparate.|
 1933. Bilantul contabil consolidat si analiza acestuia prin prisma IFRS. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor analizei comparate.|
 1934. Bilantul contabil de fuziune al societatilor comerciale. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor bilantului contabil.|
 1935. Bilantul contabil si principii ale incheierii executiei bugetare. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor bilantului contabil.|
 1936. Bilantul si pozitia financiara a intreprinderii. Aplicatie informatica in Excel privind prelucrarea datelor bilantului si pozitiei financiare a intreprinderii.|
 1937. Bugetul de costuri in managementul unei intreprinderi industriale. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1938. Bugetul de costuri in activitatea unei corporatii comerciale. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1939. Bugetul de costuri in managementul firmelor din constructii. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1940. Bugetul de costuri in managementul firmelor din mass-media. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1941. Bugetul de costuri in managementul firmelor din turism. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1942. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul prestarilor de servicii catre populatie. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1943. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul prestarilor de servicii industriale. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1944. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul prestarilor de servicii pentru transporturi. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1945. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul silviculturii. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1946. Bugetul de costuri in managementul unei firme din domeniul tehnologiei informatiei. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1947. Bugetul de costuri in proiectele de infrastructura complexe. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri Ia societatea X.|
 1948. Bugetul de costuri la organizatiile non-profit. Exemplificare la asociatiile profesionale. Aplicatie informatica privind bugetul de costuri la societatea X.|
 1949. Bugetul local si contabilitatea finantarii in administratia publica locala, in conditiile utilizarii sistemelor informatice.|
 1950. Bugetul local si contabilitatea finantarii la institutiile din administratia publica locala. Aplicatie informatica privind bugetul local la....|
 1951. Calculatia costurilor cu mana de lucru in comert. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1952. Calculatia costurilor in agricultura - cultura plantelor. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1953. Calculatia costurilor in cercetarea stiintifica. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la institutul de cercetare stiintifica Z.|
 1954. Calculatia costurilor in comertul cu lemn. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1955. Calculatia costurilor in industria bunurilor de folosinta indelungata pentru populatie. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1956. Calculatia costurilor in industria constructoare de masini. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1957. Calculatia costurilor in invatamantul superior. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Universitatea Z.|
 1958. Calculatia costurilor in sistemul informational-decizional al firmei. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1959. Calculatia costurilor la o entitate financiar-bancara. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1960. Calculatia costurilor unei societati comerciale care importa bunuri alimentare de consum. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1961. Calculatia costurilor unei societati comerciale care importa bunuri de consum nealimentare supuse accizelor. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1962. Calculatia costurilor unei societati comerciale care importa si vinde bunuri de folosinta indelungata. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1963. Calculatia costurilor unei societati comerciale de leasing operational. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1964. Calculatia costurilor unei societati comerciale din constructii. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1965. Calculatia costurilor unei societati comerciale din industria constructoare de masini. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1966. Calculatia costurilor unei societati comerciale din industria metalurgica. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1967. Calculatia costurilor unei societati comerciale din industria miniera. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1968. Calculatia costurilor unei societati comerciale din turism. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1969. Calculatia costurilor unei societati comerciale importatoare de autoturisme. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1970. Calculatia costurilor unei societati de asigurari. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1971. Calculatia costurilor unei societati de valori mobiliare. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1972. Calculatia si analiza costurilor in baruri, cluburi de noapte si cazinouri. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1973. Calculatia si analiza costurilor in cazul firmelor de pe piata de capital. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1974. Calculatia si analiza costurilor in cazul firmelor din industria de armament. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1975. Calculatia si analiza costurilor in cazul firmelor din industria metalurgica. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1976. Calculatia si analiza costurilor in cazul firmelor din industria alimentara. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1977. Calculatia si analiza costurilor in comertul en-detail. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1978. Calculatia si analiza costurilor in constructii. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1979. Calculatia si analiza costurilor in domeniul asigurarilor financiare. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1980. Calculatia si analiza costurilor in domeniul bancar. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Banca Y.|
 1981. Calculatia si analiza costurilor in industria extractiva. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1982. Calculatia si analiza costurilor in institutiile publice. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la institutia publica Y.|
 1983. Calculatia si analiza costurilor in mass-media. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1984. Calculatia si analiza costurilor in proiectele de infrastructura complexe. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Proiectul A.|
 1985. Calculatia si analiza costurilor in turism. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1986. Calculatia si analiza costurilor in vanzarea de autoturisme. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1987. Calculatia si analiza costurilor Ia asociatiile de proprietari. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Asociatia de proprietari P.|
 1988. Calculatia si analiza costurilor la o firma din domeniul prestatiilor de servicii contabile. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1989. Calculatia si analiza costurilor la o firma din domeniul tehnologiei informatiei. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la societatea Z.|
 1990. Calculatia si analiza costurilor la o societate comerciala unic importator si distribuitor de echipamente profesionale pentru purificarea aerului. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor Ia societatea Z.|
 1991. Calculatia si gestiunea costurilor in mass-media. Studiu de caz la un post de televiziune. Aplicatie informatica privind calculatia costurilor la Postul de televiziune T.|
 1992. Capacitatea de auto-finantare - indicatori de legatura intre analiza rezultatelor si a fluxurilor financiare la o S C. |
 1993. Circulatia si controlul documentelor bancare. Aplicatie informatica privind circulatia si controlul documentelor la Banca Z.|
 1994. Consideratii cu privire la tabloul fluxurilor de trezorerie, ca instrument modern de reflectare a performantelor intreprinderilor. Aplicatie informatica privind tabloul fluxurilor de trezorerie la societatea Z.|
 1995. Consideratii privind elaborarea si analiza bilantului contabil la o S.C. |
 1996. Consideratii privind inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale unei entitati economice. Aplicatie informatica privind inventarierea patrimoniului la societatea Z.|
 1997. Consolidarea conturilor conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara. Aplicatie informatica privind consolidarea conturilor la societatea Z.|
 1998. Consolidarea conturilor si implicatiile economice, financiare si fiscale ale acestora. Aplicatie informatica privind consolidarea conturilor Ia societatea Z.|
 1999. Contabilitate si gestiunea imobilizarilor corporale (pe exemplul intreprinderii Z). Aplicatie informatica privind gestiunea imobilizarilor corporale la societatea Z.|
 2000. Contabilitate, gestiunea si analiza capitalurilor proprii (pe exemplul intreprinderii Z). Aplicatie informatica privind analiza capitalurilor proprii la societatea Z.|
 2001. Contabilitatea achizitiei unei societati comerciale. Aplicatie informatica privind contabilitatea achizitiei societatii comerciale X.|
 2002. Contabilitatea achizitiei unei societati comerciale si consecintele financiare si fiscale ale acesteia. Aplicatie informatica privind contabilitatea achizitiei societatii comerciale X.|
 2003. Contabilitatea activelor necorporale la o entitate economica. Aplicatie informatica privind contabilitatea activelor necorporale ale societatii comerciale X.|
 2004. Contabilitatea activelor operationale la o societate bancara. Aplicatie informatica privind evaluarea activelor operationale la Banca X.|
 2005. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale. Aplicatie informatica privind contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale ale societatii comerciale X.|
 2006. Contabilitatea bunurilor intangibile intr-o societate comerciala. Aplicatie informatica privind contabilitatea bunurilor intangibile la societatea comerciala X.|
 2007. Contabilitatea capitalurilor proprii ale unei societati bancare. Aplicatie informatica privind contabilitatea capitalurilor proprii la Banca X.|
 2008. Contabilitatea capitalurilor proprii ale unei societati comerciale. Aplicatie informatica privind capitalurile proprii la societatea comerciala X.|
 2009. Contabilitatea capitalurilor proprii la o societate bancara|
 2010. Contabilitatea cheltuielilor bancare Ia societate bancara|
 2011. Contabilitatea cheltuielilor bugetare si executia bugetara pe exemplul unei institutii publice|
 2012. Contabilitatea cheltuielilor cu cercetarea stiintifica intr-o societate comerciala|
 2013. Contabilitatea Contului de profit si pierdere si al soldurilor intermediare de gestiune|
 2014. Contabilitatea creantelor comerciale|
 2015. Contabilitatea creantelor fata de stat si alte organisme publice|
 2016. Contabilitatea datoriilor si creantelor privind personalul, asigurarile si protectia sociala la o entitate (societate comerciala, institutie publica, societate bancara etc.)|
 2017. Contabilitatea creditelor acordate de o societate bancara clientilor|
 2018. Contabilitatea creditelor bancare la o societate comerciala|
 2019. Contabilitatea creditelor pe termen lung si scurt la o entitate economica|
 2020. Contabilitatea datoriilor comerciale|
 2021. Contabilitatea datoriilor fata de stat si alte organisme publice|
 2022. Contabilitatea disponibilitatilor si depozitelor la o societate comerciala|
 2023. Contabilitatea divizarii societatilor comerciale|
 2024. Contabilitatea dobanzilor la o societate bancare|
 2025. Contabilitatea efectelor comerciale (pe exemplul unei intreprinderi)|
 2026. Contabilitatea finantarii institutiilor publice in conditiile utilizarii sistemelor informatice|
 2027. Contabilitatea fondurilor speciale la nivelul unei institutii publice in conditiile utilizarii sistemelor informatice|
 2028. Contabilitatea fuziunii a doua societati comerciale|
 2029. Contabilitatea imobilizarilor financiare Ia o societate comerciala|
 2030. Contabilitatea imobilizarilor corporale|
 2031. Contabilitatea imobilizarilor financiare Ia o societate bancara|
 2032. Contabilitatea imobilizarilor necorporale|
 2033. Contabilitatea impozitelor si taxelor datorate de entitatile economice bugetului statului.|
 2034. Contabilitatea investitiilor imobiliare. Studiu de caz|
 2035. Contabilitatea imprumutului pe termen lung Ia o societate comerciala|
 2036. Contabilitatea lichidarii unei societati comerciale si consecintele economice, financiare si fiscale|
 2037. Contabilitatea operatiunilor de banca si casierie la o societate comerciala|
 2038. Contabilitatea operatiunilor de grup si asociati la o societate comerciala|
 2039. Contabilitatea operatiunilor de trezorerie Ia o entitate|
 2040. Contabilitatea operatiilor privind datoriile constituite prin titluri de valoare|
 2041. Contabilitatea operatiunilor de emisiune baneasca Ia o societate bancara|
 2042. Contabilitatea operatiunilor de leasing si franciza|
 2043. Contabilitatea operatiunilor privind investitiile financiare la o entitate economica|
 2044. Contabilitatea operatiunilor privind reevaluarea la o entitate economica|
 2045. Contabilitatea operatiunilor specifice finantarii propriu-zise la o institutie publica|
 2046. Contabilitatea operatiunilor valutare efectuate de institutiile de credit din Romania|
 2047. Contabilitatea si gestiunea investitiilor financiare pe termen lung|
 2048. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata (pe exemplul unei intreprinderi)|
 2049. Contabilitatea tranzactiilor privind produsele unei entitati economice|
 2050. Contabilitatea trezoreriei firmei|
 2051. Contabilitatea veniturilor bancare la societate bancara|
 2052. Contabilitatea viramentelor prin acreditiv documentar extern|
 2053. Contabilitatea, analiza si decontarea T.V.A. . Studiu de caz la S.C. |
 2054. Contabilitatea, gestiunea si analiza capitalurilor. Studiu de caz la S.C. |
 2055. Contabilitatea, raportarea si decontarea T.V.A. la o societate de asigurari |
 2056. Contabilitatea, raportarea si decontarea taxei pe valoarea adaugata Ia o societate bancara|
 2057. Contabilizarea "Capitalurilor proprii" ale unei societati comerciale|
 2058. Contabilizarea "imprumuturilor si datoriilor asimilate" ale unei societati comerciale|
 2059. Contabilizarea "Ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a productiei in curs de executie" ale unei societati comerciale|
 2060. Contabilizarea "Subventiilor pentru investitii" ale unei societati comerciale|
 2061. Contabilizarea activelor circulante de natura marfurilor si ambalajelor ale unei societati comerciale.|
 2062. Contabilizarea activelor circulante de natura produselor si a semifabricatelor unei societati comerciale|
 2063. Contabilizarea activelor circulante de natura stocurilor de materii prime si materiale ale unei societati comerciale.|
 2064. Contabilizarea activelor circulante de natura stocurilor de produse si marfuri aflate la terti ale unei societati comerciale.|
 2065. Contabilizarea activelor imobilizate la o societate bancara|
 2066. Contabilizarea capitalului social ale unei societati comerciale|
 2067. Contabilizarea imobilizarilor corporale in curs si al avansurilor acordate pentru imobilizari corporale in curs ale unei societati comerciale|
 2068. Contabilizarea imobilizarilor financiare detinute la societati in afara grupului si de natura intereselor de participare ale unei societati comerciale|
 2069. Contabilizarea imobilizarilor necorporale ale unei societati comerciale.|
 2070. Contabilizarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar si de intocmire a situatiilor financiare anuale ale unei microintreprinderi|
 2071. Contabilizarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar si de intocmire a situatiilor financiare anuale ale unei intreprinderi mici si mijlocii|
 2072. Contabilizarea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar si de intocmire a situatiilor financiare anuale ale unei intreprinderi mari|
 2073. Contabilizarea operatiunilor de decontare in sistemul bancar|
 2074. Contabilizarea operatiunilor de leasing financiar Ia o societate bancara|
 2075. Contabilizarea operatiunilor privind reevaluarea la o societate comerciala|
 2076. Contabilizarea operatiunilor privind emisiunea de obligatiuni la o societate comerciala|
 2077. Contabilizarea operatiilor efectuate cu conturile "Conturi speciale" si "Conturi aflate in afara bilantului" ale unei societati comerciale|
 2078. Contabilizarea operatiilor efectuate cu conturile "Decontari in cadrul unitatii" si "Grup si asociati" ale unei societati comerciale|
 2079. Contabilizarea operatiilor privind "Bugetul statului, fondurile speciale si conturile asimilate" (altele decat Taxele pe Valoare Adaugata) ale unei societati comerciale|
 2080. Controlul utilizarii si garantiei creditelor acordate de o societate bancara.|
 2081. Controverse si limite privind imaginea fidela si adevarul in contabilitate.|
 2082. Contul de profit si pierdere si performantele intreprinderii|
 2083. Conturile de bilant si in afara bilantului folosite in evidenta operatiilor de emisiune baneasca|
 2084. Criterii, principii, reguli si metode de evaluare ale structurilor situatiilor financiare|
 2085. Determinarea si contabilizarea rezultatelor finale ale activitatii bancare|
 2086. Elaborarea, analiza, certificarea si publicarea situatiilor financiare la o societate comerciala cotata la bursa de valori|
 2087. Evidenta contabila la o societatea de servicii de investitii financiare|
 2088. Evidenta platilor si incasarilor prin conturile bancare|
 2089. Evidenta si controlul decontarilor in baza cartilor de plata|
 2090. Evidenta si controlul decontarilor reciproce intre unitatile Bancii Nationale din Romania|
 2091. Evidenta si controlul decontarilor reciproce intre unitatile societatilor bancare|
 2092. Evidenta si controlul eliberarii numerarului de catre unitatile bancare operative|
 2093. Evidenta si controlul primirii numerarului de catre unitatile bancare operative|
 2094. Impozitele directe in Romania si contabilizarea acestora cu aplicatie privind impozitul pe profit|
 2095. Impozitele directe in Romania si contabilizarea acestora cu aplicatie privind impozitul pe venitul din salarii|
 2096. Impozitele indirecte in Romania si contabilizarea acestora|
 2097. Institutiile publice si structura organizatorica a sistemului bugetar. Particularitati ale contabilitatii bugetare|
 2098. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar si reflectarea lor in contabilitate. Aplicatie privind Bilantul Societatii Comerciale|
 2099. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar si reflectarea lor in contabilitate. Aplicatie privind intocmirea Contul de profit si pierdere al Societatii Comerciale|
 2100. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar si reflectarea lor in contabilitate. Aplicatie privind intocmirea Balantelor de verificare ale Societatii Comerciale|
 2101. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar si reflectarea lor in contabilitate. Aplicatie privind Politicile contabile si Notele explicative ale Societatii Comerciale|
 2102. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar si reflectarea lor in contabilitate. Aplicatie privind calculul rentabilitatii pe baza Soldurilor intermediare de gestiune ale Societatii Comerciale|
 2103. Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar si reflectarea lor in contabilitate. Aplicatie privind calculul eficientei pe baza indicatorilor economico-financiari derivati din Bilantul Societatii Comerciale|
 2104. Metode de amortizare a activelor imobilizate. Contabilitatea amortismentelor la o entitate economica|
 2105. Modele si structuri privind tabloul variatiei capitalurilor proprii|
 2106. Mutatii esentiale generate de reforma contabilitatii in tara noastra|
 2107. Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor in conditiile aplicarii metodei pe comenzi|
 2108. Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor in conditiile aplicarii metodei globale|
 2109. Organizarea contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor in conditiile aplicarii metodei pe faze|
 2110. Organizarea participarii la activitatea de compensare multilaterala a platilor interbancare|
 2111. Organizarea sistemului bugetar si reforma contabilitatii bugetare|
 2112. Particularitatile contabilitatii de gestiune in cazul Metodei Direct costing|
 2113. Particularitatile contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor in cazul Metodei pe Comenzi|
 2114. Particularitatile contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor in cazul Metodei Globale|
 2115. Particularitatile contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor in cazul Metodei pe Faze|
 2116. Particularitatile contabilitatii de gestiune si calculatiei costurilor in cazul Metodei Standard cost|
 2117. Perfectionarea organizarii contabilitatii de gestiune si calculatia costurilor in conditiile aplicarii metodei tarif - ora - masina|
 2118. Planificarea, determinarea si analiza cash-flow-ului unei societati comerciale|
 2119. Posibilitati de utilizare in firmele din Romania a Metodei A B C. de calculatie a costurilor|
 2120. Posibilitati de utilizare in firmele din Romania a Metodei Georges Perrin de calculatie a costurilor|
 2121. Posibilitati de utilizare in firmele din Romania a Metodei PERT-COST de calculatie a costurilor|
 2122. Posibilitati de utilizare in firmele din Romania a Metodei T.H.M. de calculatie a costurilor|
 2123. Posibilitati de utilizare in firmele din Romania a Metodei Target costing de calculatie a costurilor|
 2124. Reforma contabila in Romania. Stadiu si perspective|
 2125. Reforma contabila romaneasca, intre modelul continental si cel anglo-saxon|
 2126. Rolul Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public|
 2127. Sistemul situatiilor financiare anuale si executia bugetara|
 2128. Studiu comparativ al structurilor de cheltuieli si costuri, venituri si rezultate, modelate cu ajutorul contului de profit si pierdere|
 2129. Studiu comparativ privind forma si continutul situatiilor financiare (cu exemple din doctrine si practici contabile internationale)|
 2130. Studiu privind piata informatiei contabile.|
 2131. Studiul de fezabilitate asupra investitii de reducere a poluarii|
 2132. Tabloul fluxurilor de trezorerie, instrument modern de reflectare a performantelor intreprinderii|
 2133. Teorie si practica privind analiza principiilor contabile general acceptate|
 2134. Tratamente contabile privind elementele posterioare inchiderii exercitiului financiar|
 2135. Valentele de informare ale contabilitatii prin intermediul situatilor financiare|
 2136. Conceptul de mentinere a capitalului. Contabilitatea in costuri istorice si contabilitatea valorii juste|
 2137. Politicile contabile. Agresivitate si prudentialitate in metodele contabile|
 2138. Optiuni contabile specifice intocmirii situatiilor financiare|
 2139. Scheme si modele privind situatiile financiare. Criterii de recunoastere a elementelor in situatiile financiare|
 2140. Contabilitatea si evaluarea stocurilor, in conditiile aplicarii IAS 2|
 2141. Tratamente si analize contabile privind trezoreria intreprinderii - IAS 7|
 2142. Tratamente contabile privind modificarile de politici si estimari contabile conform IAS 8|
 2143. Politici si tratamente contabile privind evaluarea imobilizarilor corporale - IAS 16|
 2144. Contabilitatea privind |
 2145. Prevalenta economicului asupra juridicului. Politici si tratamente contabile privind leasingul conform IAS 17|
 2146. Politici si tratamente contabile privind deprecierea activelor. Testul de depreciere - IAS 36|
 2147. Politici si tratamente contabile privind provizioanele, activele si datoriile contingente- IAS 37|
 2148. Politici si tratamente contabile privind recunoasterea costurilor indatorarii - IAS 23|
 2149. Politici si tratamente contabile privind impozitul pe profit - IAS 12|
 2150. Politici si tratamente contabile privind recunoasterea veniturilor- IAS 18(IFRS 15)|
 2151. Politici si tratamente contabile privind subventiile guvernamentale|
 2152. Politici si tratamente contabile privind imobilizarile necorporale - IAS 38|
 2153. Politici si tratamente contabile privind rezultatul pe actiune - IAS 33|
 2154. Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare, in conditiile aplicarii IAS 39 (IFRS 9)|
 2155. Politici si tratamente contabile specifice privind activele imobilizate detinute pentru vanzari si activitatile intrerupte - IFRS 5|
 2156. Politici contabile privind alegerea tratamentelor de recunoastere a elementelor in situatiile financiare conform Cadrului general IASB|
 2157. Tabloul de bord si masurarea performantelor intreprinderii|
 2158. Independenta profesiei contabile, etica procedurilor si moralitatea mediului de afaceri|
 2159. Control financiar-contabil - functie a managementului entitatii (economice, bancare, publice)|
 2160. Controlul activitatii de acordare a creditelor bancare catre agentii economici|
 2161. Controlul administrarii si utilizarii fondurilor acordate de la buget|
 2162. Controlul angajarii gestionarilor si constituirii garantiilor|
 2163. Controlul capitalului si rezervelor entitatii economice|
 2164. Controlul cheltuielilor si veniturilor financiare|
 2165. Controlul cifrei de afaceri nete|
 2166. Controlul creantelor|
 2167. Controlul datoriilor cu exigibilitate sau valoare incerta (provizioanelor)|
 2168. Controlul datoriilor entitatii economice|
 2169. Controlul documentelor justificative, ca suport al inregistrarilor contabile|
 2170. Controlul elementelor extrabilantiere|
 2171. Controlul evaluarii elementelor prezentate in situatiile financiare anuale cu respectarea principiilor contabile generale si a regulilor de evaluare|
 2172. Controlul evaluarii la valoarea justa a instrumentelor financiare|
 2173. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al fondului de tezaur|
 2174. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al datoriei publice interne|
 2175. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al bugetului de stat|
 2176. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al bugetelor asigurarilor sociale de stat|
 2177. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al datoriei publice externe|
 2178. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe|
 2179. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi asupra contului de executie al bugetului de stat|
 2180. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al datoriei publice interne|
 2181. Controlul exercitat de catre Curtea de Conturi a Romaniei asupra contului de executie al bugetului de stat|
 2182. Controlul financiar preventiv privind executia bugetara a cheltuielilor|
 2183. Controlul financiar public delegat (exercitat de Ministrul Finantelor Publice)|
 2184. Controlul folosirii mijloacelor si a fondurilor din dotare de catre regiile autonome si societatile comerciale cu capital de stat|
 2185. Controlul gestionarii, folosirii si evidentei formularelor cu regim special. Formulare personalizate si securizate|
 2186. Controlul imobilizarilor corporale|
 2187. Controlul imobilizarilor financiar|
 2188. Controlul imobilizarilor necorporale|
 2189. Controlul investitiilor pe termen scurt. (Controlul actiunilor detinute la parti afiliate, obligatiunilor emise si rascumparate, obligatiunilor si altor investitii pe termen scurt)|
 2190. Controlul incasarilor si platilor in numerar|
 2191. Controlul incasarilor si platilor prin carduri|
 2192. Controlul incasarilor si platilor prin decontari|
 2193. Controlul intocmirii situatiilor financiare anuale consolidate si a raportului consolidat al administratorilor|
 2194. Controlul operatiunilor cu parti afiliate|
 2195. Controlul programelor informatice utilizate in activitatea financiara si contabila|
 2196. Controlul situatiilor financiare anuale si al continutului raportului administratorilor|
 2197. Controlul stabilirii si indeplinirii obligatiilor financiare si fiscale fata de stat|
 2198. Controlul stocurilor de materii prime si materiale consumabile si al productiei in curs de executie.|
 2199. Controlul stocurilor de produse finite si marfuri|
 2200. Controlul si recuperarea fondurilor comunitare si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator|
 2201. Controlul utilizarii fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investitii de interes general|
 2202. Diagnosticul financiar la o societate comerciala|
 2203. Dubla impunere internationala|
 2204. Evaluarea si analiza structurii financiare a unei societati comerciale|
 2205. Evaluarea si valorificarea patrimoniului la o societate comerciala|
 2206. Evaziunea fiscala - cauze, masuri de eliminare, implicatiile ei asupra echilibrului bugetar|
 2207. Evaziunea fiscala - cauze st masuri de combatere|
 2208. Evaziunea fiscala si controlul fiscal|
 2209. Evaziunea fiscala si frauda in materie de TVA|
 2210. Impozitele directe - structura, efecte economice si sociale|
 2211. Impozitele indirecte - structura, efecte economice si sociale|
 2212. Metodologia de control privind cheltuielile si veniturile la o societate comerciala|
 2213. Metodologia de exercitare a controlului financiar al statului.|
 2214. Metodologia privind controlul executiei bugetare la institutia publica.|
 2215. Organizarea controlului financiar de gestiune la un agent economic|
 2216. Organizarea controlului financiar la un agent economic|
 2217. Organizarea controlului financiar preventiv la un agent economic.|
 2218. Organizarea si exercitarea a controlului financiar preventiv la o institutie publica|
 2219. Organizarea si exercitarea auditulut financiar in tarile Uniunii Europene|
 2220. Organizarea si exercitarea controlului bancar|
 2221. Organizarea si exercitarea controlului financiar al unui agent economic|
 2222. Organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune la un agent economic|
 2223. Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv la o institutie publica|
 2224. Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv la un agent economic|
 2225. Organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu al entitatilor publice|
 2226. Organizarea si exercitarea controlului fiscal.|
 2227. Organizarea si exercitarea controlului propriu la un agent economic (societatea comerciala, regie autonoma).|
 2228. Organizarea si exercitarea controlului ulterior de catre Curtea de Conturi.|
 2229. Organizarea si exercitarea de catre Ministerul Finantelor Publice a controlului financiar contabil.|
 2230. Prevenirea si combaterea coruptiei. Riscuri pentru persoanele cu drept de decizie si cele cu atributii de control|
 2231. Sfera si procedura de exercitare a controlului financiar al statului|
 2232. Sistemul metodologic de control financiar contabil|
 2233. Sistemul metodologic de control financiar|
 2234. Valorificarea constatarilor controlului financiar. Masuri si raspunderi.|
 2235. Verificarea si certificarea bilantului entitatilor economici.|
 2236. Asistenta, consultanta, controlul si auditul entitatii economice in domeniul fiscal|
 2237. Controlul colectarii creantelor fiscale|
 2238. Controlul declararii obligatiilor de plata la bugetul general consolidat|
 2239. Controlul declararii taxei pe valoarea adaugata|
 2240. Controlul fiscal - sfera si realizare|
 2241. Controlul impozitelor si taxelor locale|
 2242. Controlul impozitului pe profit|
 2243. Controlul inregistrarii fiscale|
 2244. Controlul marcarii produselor alcoolului si al produselor din tutun|
 2245. Controlul privind regimul deducerilor de taxa pe valoarea adaugata|
 2246. Controlul privind sfera de aplicare a accizelor armonizate, identificarea produselor accizabile, nivelul si calculul accizelor|
 2247. Controlul respectarii obligatiilor de catre platitorii de taxa pe valoarea adaugata|
 2248. Controlul respectarii regimului antrepozitare si al deplasarii si punerii produselor accizabile aliate in regim suspensiv|
 2249. Controlul scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru exportul si transportul international|
 2250. Controlul solutionarii deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare|
 2251. Controlul stabilirii obligatiilor fiscale|
 2252. Controlul utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale. Inventarierea gestiunilor global-valorice la care se emite bon fiscal in format electronic|
 2253. Prevenirea si combaterea faptelor de evaziune fiscala|
 2254. Sistemul de control financiar-fiscal si audit in Romania|
 2255. Solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale|
 2256. Misiunile contabilului autorizat si expertului contabil|
 2257. Organizarea activitatii de audit financiar si exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar|
 2258. Organizarea activitatii de expertiza contabia si exercitarea independenta a profesiei de expert contabil si contabil autorizat.|
 2259. Raportul de expertiza contabila. Valorificarea expertizei contabile si forta probanta a acesteia|
 2260. Expertiza contabila: concept, sfera de aplicabilitate, obiective|
 2261. Expertiza contabila ca proba in justitie|
 2262. Expertiza contabila in materie penala|
 2263. Expertiza contabila in procesul civil|
 2264. Contabilitate, expertiza contabila, control si audit financiar. Asemanari si delimitari|
 2265. Raportul de expertiza contabila in procesul civil si in cauze penale|
 2266. Auditul activitatilor financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica|
 2267. Auditul administrarii patrimoniului public|
 2268. Auditul alocarii creditelor bugetare|
 2269. Auditul angajamentelor bugetare si legale din care deriva obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare|
 2270. Auditul constituirii veniturilor publice|
 2271. Auditul intern si auditul financiar independent al entitatilor economice si auditul public intern si extern al entitatilor publice. Analiza comparativa|
 2272. Auditul platilor asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare|
 2273. Auditul sistemelor de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente la o entitate publica|
 2274. Auditul sistemului contabil si informatic al entitatii publice|
 2275. Auditul vanzarii, gajarii, conservarii sau inchirierea de bunuri din domeniul privat si public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale.|
 2276. Metodologia privind misiunea de audit public intern|
 2277. Organizarea si efectuarea auditului public extern|
 2278. Auditarea sistemelor informationale financiar-contabile|
 2279. Auditarea situatiilor financiare anuale si consolidate ale institutiilor de credit|
 2280. Auditarea situatiilor financiare anuale|
 2281. Auditul financiar - concept, structura, caracteristici|
 2282. Auditul in domeniul valorilor mobiliare|
 2283. Situatiile financiare anuale si exercitarea auditului|
 2284. Angajamentul de audit|
 2285. Auditul conformitatii situatiilor financiare cu legislatia si reglementarile in v igoare|
 2286. Auditul continuitatii activitatii entitatii|
 2287. Auditul creditelor si angajamentelor|
 2288. Auditul debitorilor si platilor anticipate|
 2289. Auditul estimarilor contabile continute in situatiile financiare|
 2290. Auditul estimarilor ulterioare in audit|
 2291. Auditul evaluarilor si prezentarilor de informatie privind valoarea justa 39!. Auditul imobilizarilor corporale si necorporale|
 2292. Auditul instrumentelor financiare derivate|
 2293. Auditul intern al entitatilor economice|
 2294. Auditul operatiunilor de incasari si plati|
 2295. Auditul partilor afiliate|
 2296. Auditul situatiilor financiare anuale ale entitatii economice|
 2297. Auditul situatiilor financiare anuale consolidate|
 2298. Auditul stocurilor|
 2299. Comertul electronic - efectul asupra auditului situatiilor financiare|
 2300. Comunicarea problemelor de audit celor responsabili cu guvernanta|
 2301. Conceptul si categoriile de audit|
 2302. Confirmarile externe ca mijloc de obtinere a probelor de audit|
 2303. Cunoasterea de catre auditor a controlului intern al entitatii economice|
 2304. Cunoasterea de catre auditor a entitatii economice si mediului sau si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa|
 2305. Declaratiile managementului in audit|
 2306. Documentatia in contextul auditarn situatiilor financiare|
 2307. Elemente privind auditul in medii de informatii computerizate|
 2308. Esantionarea in audit si alte proceduri de testare selective.|
 2309. Frauda si eroare in auditul situatiilor financiare|
 2310. Gestionarea activitatii de audit intern al entitatilor economice|
 2311. Normele profesionale ale auditului intern: misiune, competente, responsabilitate, independenta si obiectivitate, program de asigurare a calitatii, standarde de performanta. Cu aplicatii la entitatea economica.|
 2312. Obiective si principii generale care guverneaza un angajament de audit al situatiilor financiare. Riscul de audit si pragul de semnificatie|
 2313. Planificarea auditului situatiilor financiare|
 2314. Probele de audit si considerente suplimentare pentru elemente specifice|
 2315. Procedurile analitice de audit|
 2316. Procedurile auditorului ca raspuns la riscurile evaluate de denaturare semnificativa|
 2317. Raportul auditorului cu privire la situatiile financiare|
 2318. Realizarea misiunii de audit intern al entitatii economice|
 2319. Etic si profesional in auditul financiar|
 2320. Responsabilitatea managementului si guvemantei entitatii economice auditate pentru situatiile financiare|
 2321. Analiza si diagnosticul financiar-contabil al unei entitati economice|
 2322. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului financiar|
 2323. Analiza si evaluarea riscurilor|
 2324. Bilantul contabil patrimonial si functional. Analiza informatiei contabile si rezultatul ei in deciziile viitoare ale intreprinderii|
 2325. Analiza activelor circulante la societatea comerciala|
 2326. Analiza activelor circulante pe exemplul unei societati comerciale|
 2327. Analiza activitatii de productie si comercializare a unei firme pe baza indicatorilor fizici si valorici|
 2328. Analiza bonitatii financiare a firmei prin metoda ratelor|
 2329. Analiza calitatii productiei unei firme|
 2330. Analiza cheltuielilor cu amortizarea|
 2331. Analiza cheltuielilor cu personalul|
 2332. Analiza cheltuielilor financiare|
 2333. Analiza cheltuielilor materiale|
 2334. Analiza cheltuielilor variabile si fixe si a pragului de rentabilitate la o societate comerciala|
 2335. Analiza cifrei de afaceri la o societate comerciala|
 2336. Analiza corelatiei patrimomu-rentabihtate|
 2337. Analiza costurilor pe produs la o societate comerciala|
 2338. Analiza diagnostic a calitatii productiei|
 2339. Analiza diagnostic a cifrei de afaceri|
 2340. Analiza diagnostic a rentabilitatii firmei|
 2341. Analiza diagnostic a valorii adaugate|
 2342. Analiza diagnostic in teoria si practica anglo-saxona si europeana|
 2343. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului financiar la o S.C.|
 2344. Analiza echilibrului financiar pe baza bilantului functional la o S.C.|
 2345. Analiza efectelor economico-financiare ale asimilarii de noi produse|
 2346. Analiza eficientei activelor imobilizate si a eficientei capitalului firmei|
 2347. Analiza eficientei activitatii de cooperare In productie|
 2348. Analiza eficientei capitalurilor imprumutate|
 2349. Analiza eficientei cheltuielilor pentru finantarea progresului tehnic la nivel microeconomic|
 2350. Analiza eficientei economice a operatiunilor import-export|
 2351. Analiza eficientei muncii ca factor de productie|
 2352. Analiza eficientei plasamentelor de capital|
 2353. Analiza eficientei utilizarii activelor fixe|
 2354. Analiza financiara a bancii pe baza conturilor anuale|
 2355. Analiza financiar-contabila a impactului infiatiei la o societate comerciala|
 2356. Analiza gestiunii activelor fixe ale firmei|
 2357. Analiza performantelor intreprinderii pe baza ratelor cu aplicatie la o societate comerciala|
 2358. Analiza principalelor rezultate financiare ale firmei|
 2359. Analiza randamentului financiar al firmei.|
 2360. Analiza reechilibrului economico-financiar al firmei|
 2361. Analiza rentabilitatii la o societate comerciala|
 2362. Analiza situatiei generale a cheltuielilor firmei|
 2363. Analiza starii de echilibru financiar pe baza de bilant.|
 2364. Diagnosticul global al firmei prin metoda stocurilor|
 2365. Evaluarea bonitati unei intreprinderi: cai de crestere a lichiditatii si rentabilitatii acesteia.|
 2366. Fundamentarea deciziei de investitii pe baza indicatorilor financiar-contabili.|
 2367. Gestionarea eficienta a activelor si pasivelor circulante|
 2368. Gestiunea financiara a activelor si pasivelor circulante|
 2369. Gestiunea financiara a creantelor la o S.C.|
 2370. Gestiunea financiara a creantelor-clienti la o S.C.|
 2371. Impactul creditarii asupra rezultatelor financiare ale unei S.C.|
 2372. Impactul fiscalitatii asupra rezultatelor financiare si contabilizarea bancara a acesteia.|
 2373. Managementul activitatilor de leasing in firmele de distribuire a produselor complexe|
 2374. Managementul implementarii studiului de fezabilitate in activitatile contabilitatii si informaticii de gestiune in cadrul unei firme nou infiintata|
 2375. Managementul pe baza de obiective a activitatilor contabile in cadrul firmei moderne|
 2376. Metode de diagnostic financiar al firmei.|
 2377. Modalitati de diagnosticare si evaluare a riscului firmei|
 2378. Model aplicat de evaluare a unei entitati|
 2379. Perspectiva manageriala a problemelor de alocare a resurselor prin variante de bilant contabil informatizat|
 2380. Studiu de fezabilitate privind restructurarea unei societati comerciale|
 2381. Studiul costului pe produs cu ajutorul analizei valorii|
 2382. Auditarea sistemelor informatice financiar-contabile|
 2383. Auditul informatiei financiar-contabile in conditiile utilizarii unui sistem informatic|
 2384. Baza de date online pentru comertul electronic|
 2385. Baza de date pentru conducerea activitatii financiar-contabile intr-o entitate|
 2386. Gestiunea tranzactiilor comerciale pe Internet|
 2387. Implicatii ale informatizarii spatiului contabil|
 2388. Influenta informaticii si a telecomunicatiilor in perfectionarea sistemului contabil|
 2389. Informatica si globalizarea pietelor|
 2390. Informatizarea pietelor de capital si sistemele de tranzactionare utilizate pe acestea in Romania.|
 2391. Metode si tehnici de modelare a datelor si prelucrarilor in proiectarea sistemelor informatice de gestiune|
 2392. Metode si tehnici de modelare a proceselor economice|
 2393. Modelul informatic pentru analiza si contabilitatea operatiilor de trezorerie|
 2394. Modelul informatic pentru evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii|
 2395. Modelul unui sistem informatic pentru analiza si contabilitatea stocurilor de matern prime si materiale la o societate comerciala|
 2396. Modelul unui sistem interactiv de asistare a deciziei de creditare bancara pentru IMM-uri|
 2397. Necesitatea, dezvoltarea si utilizarea programelor antivirus|
 2398. Necesitatea, dezvoltarea si utilizarea programelor de protectie a datelor|
 2399. Particularitati ale folosirii produselor software in contabilitatea unei societati comerciale|
 2400. Posibilitati de asistare si automatizare a unor activitati specifice proiectarii si realizarii sistemelor informatice de gestiune|
 2401. Posibilitati de modelare a gestiunii stocurilor (matern prime si materiale, produse finite, marfuri)|
 2402. Prelucrarea datelor privind cheltuielile bugetului de stat printr-un sistem informatic|
 2403. Prelucrarea datelor privind impozitele printr-un sistem informatic|
 2404. Sistem informatic care permite determinarea si colectarea taxelor|
 2405. Sistem informatic de asistare a deciziei pentru calculul indicatorilor de bonitate a unei societati comerciale|
 2406. Sistem informatic de management financiar-contabil pentru societatile mici si mijlocii|
 2407. Sistem informatic interactiv pentru asistarea deciziei de investitii|
 2408. Sistem informatic pentru activitati specifice CEC|
 2409. Sistem informatic pentru analiza economica a unei societati comerciale|
 2410. Sistem informatic pentru analiza performantelor resurselor umane ale societatii comerciale.|
 2411. Sistem informatic pentru analiza profitabilitatii prin centre de profit|
 2412. Sistem informatic pentru asigurari-reasigurari|
 2413. Sistem informatic pentru contabilitate folosind procesorul de tabele Excel|
 2414. Sistem informatic pentru ev identa personalului si calculul salariilor|
 2415. Sistem informatic pentru ev identa tranzactiilor la casele de schimb valutar|
 2416. Sistem informatic pentru gestiunea creditelor bancare|
 2417. Sistem informatic pentru gestiunea documentelor financiar-contabile din arhiva|
 2418. Sistem informatic pentru management universitar in conditiile aplicarii sistemului de credite transferabile|
 2419. Sistem informatic pentru operatiile bancare|
 2420. Sistem informatic privind calculul impozitului pe profit|
 2421. Sistem informatic privind determinarea impozitului pe venit|
 2422. Sistem integrat de gestiune a imobilizarilor corporale in societati comerciale cu profil de productie|
 2423. Sistem integrat de gestiune a resurselor umane in societatile comerciale prestatoare de servicii|
 2424. Sistem integrat de gestiune a resurselor umane la societatea comerciala|
 2425. Sistem interactiv de asistare a deciziei economico-financiare la nivelul unui agent economic|
 2426. Sistemul informatic pe ev identa mijloacelor fixe si calculul amortizarii|
 2427. Sistemul informatic pentru activitatea de import-export|
 2428. Sistemul informatic pentru contabilitatea de gestiune|
 2429. Sistemul informatic pentru contabilitatea financiara|
 2430. Sistemul informatic pentru evidenta creditelor intr-o unitate bancara|
 2431. Sistemul informatic pentru evidenta materiilor prime si materialelor|
 2432. Sistemul informatic pentru evidenta personalului si calculul salariilor|
 2433. Sistemul informatic pentru gestiune stocurilor de produse si semifabricate|
 2434. Sistemul informatic pentru gestiunea trezoreriei|
 2435. Sistemul informatic privind cheltuielile publice la nivelul unei administratii locale|
 2436. Sistemul informatic privind impozitele la nivelul administratiei publice locale|
 2437. Studiu comparativ privind produsele software utilizate in contabilitatea societatilor comerciale|
 2438. Studiu privind posibilitatile de analiza a costurilor folosind produse software specializate|
 2439. Studiu referitor la posibilitatile de diagnosticare financiara a firmei in conditiile unui mediu informatizat|
 2440. Tendinte in evolutia limbajelor si a mediilor de programare|
 2441. Tendinte in evolutia SCiBD si implicatiile acestora in proiectarea si realizarea sistemelor informatice de gestiune|
 2442. Traderul. dealerul si brokeru/ - utilizatori ai sistemelor informatice.|
 2443. Cooperarea judiciara in materie civila in UE|
 2444. Cooperarea judiciara in materie penala in UE|
 2445. Regimul juridic al fondurilor structurale in UE|
 2446. Cadrul juridic de constituire si executare a bugetului UE|
 2447. Natura juridica a UE.|
 2448. Rolul parlamentelor nationale in procesul decizional al Uniunii Europene|
 2449. Politica sociala a UE|
 2450. ingradiri legale privind exercitarea drepturilor fundamantale ale omului|
 2451. Ansamblul garantiilor nationale de protectie a drepturilor fundamentale ale omului|
 2452. Aspecte juridice privind drepturile minoritatilor nationale|
 2453. Regimul juridic al strainului in Romania|
 2454. Evolutia reglementarilor internationale privind pedeapsa cu moartea|
 2455. Contractul de transport|
 2456. Regimul juridic al bunurilor transportate|
 2457. Transporturile pe caile ferate|
 2458. Transporturile aeriene|
 2459. Conosamentul.|
 2460. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal|
 2461. Subiectii procesuali principali si alti subiecti procesuali|
 2462. Partile in procesul penal|
 2463. Organele de urmarire penala si competenta acestora|
 2464. Efectuarea urmarii penale|
 2465. Judecata in prima instanta.|
 2466. Judecata in apel.|
 2467. Judecata in recurs.|
 2468. Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice|
 2469. Procedura in cauzele cu infractori minori|
 2470. Casatoria. Incheierea si nulitatea casatoriei; |
 2471. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor; |
 2472. Desfacerea casatoriei. Considerente teoretice si practice; |
 2473. Adoptia. Conditii de fond si efectele adoptiei; |
 2474. Autoritatea parinteasca. |
 2475. Tehnica elaborarii actelor normative |
 2476. Dreptul in sistemul normativ social |
 2477. Izvoarele formale ale dreptului |
 2478. Factorii de configurare a dreptului|
 2479. Realizarea dreptului |
 2480. Organizarea de stat si dreptul in Dacia Romana|
 2481. Organizarea de stat si dreptul in Transilvania (1300-1600)|
 2482. Institutia domniei si Legea tarii|
 2483. Organizarea de stat si dreptul in Tara Romaneasca si Moldova in perioada domniilor fanariote (1711-1821) |
 2484. Organizarea de stat si dreptul in Transilvania (perioada 1691-1848) |
 2485. Puterea executiv-administrativa. Presedintele Romaniei;|
 2486. Puterea executiv-administrativa. Guvernul Romaniei;|
 2487. Administratia ministeriala. Ministerul de Interne;|
 2488. Administratia ministeriala. Ministerul Apararii Nationale;|
 2489. Autoritatile administrative autonome. Consiliul Superior al Magistraturii;|
 2490. Autoritatile administrative autonome. Avocatul Poporului;|
 2491. Administratia publica locala. Consiliile locale;|
 2492. Functia publica. Cariera functionarilor publici;|
 2493. Controlul de legalitate exercitat de instantele de contencios administrativ;|
 2494. Raspunderea administrativa. Raspunderea contraventionala.|
 2495. Procesul de identificare in criminalistica|
 2496. Urmele si clasificarea lor|
 2497. Vizibil si invizibil in privinta urmelor criminalistice|
 2498. Amprenta genetica|
 2499. Utilizarea bandei video magnetice la cercetarea locului faptei|
 2500. Efectuarea reconstituirii in cazul infractiunilor de omor|
 2501. Perchezitia informatica in cazul infractiunilor de coruptie|
 2502. Investigarea din punct de vedere metodologic a infractiunilor de coruptie|
 2503. Identificarea cadavrelor cu identitate necunoscuta prin noile metode tehnico-stiintifice|
 2504. Investigarea metodologica a traficului si consumului de droguri|
 2505. Efectele contractului de vanzare |
 2506. Contractul de locatiune; |
 2507. Contractul de mandat |
 2508. Contractul de donatie |
 2509. Contractul de intretinere |
 2510. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor |
 2511. Subiectele, obiectul si continutul dreptului de autor |
 2512. Protectia juridica a inventiilor |
 2513. Protectia juridica a marcilor |
 2514. Protectia juridica a desenelor si modelelor |
 2515. Raporturile juridice de munca ale functionarilor publici |
 2516. Raporturile juridice de munca ale judecatorilor si procurorilor si consilierilor juridici.|
 2517. Izvoarele si principiile dreptului muncii |
 2518. Normele Organizatiei Internationale a Muncii |
 2519. Contractul colectiv de munca |
 2520. Conflictele colective de munca si solutionarea acestora prin conciliere, mediere si arbitraj |
 2521. Notiunea, trasaturile si continutul contractului individual de munca|
 2522. Cumulul de functii |
 2523. Suspendarea contractului individual de munca |
 2524. incetarea de drept a contractului individual de munca |
 2525. Trasaturile esentiale ale infractiunii. |
 2526. Vinovatia penala. |
 2527. Regimul juridic al actelor pregatitoare (preparatorii). |
 2528. Infractiunea complexa. |
 2529. Infractiunea continuata. |
 2530. Pluralitatea constituita. |
 2531. Sanctiunile in dreptul penal. |
 2532. Raspunderea penala a minorilor. |
 2533. Sanctiunile aplicabile persoanei juridice. |
 2534. Individualizarea pedepselor. |
 2535. Cauzele care inlatura raspunderea penala. |
 2536. Reabilitarea judecatoreasca. |
 2537. Reabilitarea de drept. |
 2538. Statutul de neutralitate al statului si implicatiile juridice in raporturile cu alte subiecte de drept international - |
 2539. Contributia Romaniei la formarea si fundamentarea Dreptului marii |
 2540. Regimul juridic al fluviului Dunarea - |
 2541. Protectia internationala a persoanelor refugiate sau stramutate - |
 2542. Natura juridica a teritoriului de stat si implicatiile acestuia asupra relatiilor dintre state |
 2543. incheierea, intrarea in vigoare si aplicarea tratatelor internationale |
 2544. Rolul Organizatiei Natiunilor Unite in sistemul international contemporan - |
 2545. Raspunderea statelor pentru incalcarea principiilor si normelor dreptului international |
 2546. Protectia persoanelor si a bunurilor pe timp de conflict armat cu caracter intern sau international |
 2547. Rolul Curtii Penale Internationale in pastrarea ordinii de drept si a legalitatii internationale - |
 2548. Dreptul concurentei in reglementarea nationala, europeana si internationala. Istoric, evolutii, perspective.|
 2549. Domenii de manifestare a concurentei in societatea contemporana.|
 2550. Concurenta in afaceri. Evolutii legislative europene si internationale.|
 2551. Concurenta intre firme in economia de piata contemporana aflata in criza/recesiune.|
 2552. Concurenta pe piata muncii. Aspecte teoretice si implicatii practice.|
 2553. Consolidarea competitivitatii economiei europene, obiectiv al Strategiei |
 2554. Practici anticoncurentiale in economiile europene aflate in criza/recesiune.|
 2555. Mediul concurential in afaceri. Analiza comparativa intre piata europeana si pietele internationale.|
 2556. Practici de stimulare/limitare a concurentei pe piata unica europeana.|
 2557. Terorismul contemporan- explicatii si implicatii|
 2558. Traficul de persoane- abordare criminol|
 2559. Studiu criminologie privind traficul de droguri|
 2560. Criminalitatea emigrantilor- modele explicative|
 2561. Repere criminologice privind violenta domestica|
 2562. Delincventa juvenila - repere criminologice|
 2563. Criminalitatea informatica in mileniul III|
 2564. Victimele criminalitatii|
 2565. Modele de prevenire a criminalitatii|
 2566. Consideratii privind leziunea majorului in reglementarea Codului Civil |
 2567. Eroarea obstacol in viziunea codului civil actual |
 2568. Consideratii privind dolul prin omisiune |
 2569. Izvoarele dreptului. Legea si uzantele. Privire comparativa |
 2570. Prescriptibilitatea actiunii in anularea actelor juridice civile pentru leziune |
 2571. Adaptarea contractelor afectate de eroare viciu de consimtamant |
 2572. Opozabilitatea si sanctionarea contractelor incheiate ca urmare a violentei exercitate de un tert |
 2573. Prescriptibilitatea actiunii in anulare |
 2574. Cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive |
 2575. Principiul relativitatii |
 2576. Arbitrajul intern si international conform noilor reglementari|
 2577. Arbitrajul la confluenta a doua coduri|
 2578. Conventia arbitrala: conditii de fond si de forma|
 2579. Interpretarea conventiei arbitrale. Clauze patologice|
 2580. Arbitrajul sub auspiciile unei institutii permanente organizatoare de arbitraj|
 2581. Consideratii teoretice si practice privind constituirea tribunalului arbitrai|
 2582. Interventia instantei judecatoresti in arbitraj|
 2583. Procedura arbitrala conform noului Cod de procedura civila|
 2584. Hotararea arbitrala - finalitatea arbitrajului|
 2585. Aspecte privind eficienta in arbitraj|
 2586. Medierea - modalitate de solutionare alternativa|
 2587. Medierea reglementata de Legea nr. 192/2006|
 2588. Consideratii privind drepturile si obligatiile mediatorilor. Contractul de mediere|
 2589. Rezultatul procedurii de mediere. Forta acordului de mediere|
 2590. Adjudecarea si arbitrajul sub auspiciile modelelor de contracte FIDIC|
 2591. Dreptul securitatii sociale - ramura de drept. |
 2592. Asiguratii sistemului de asigurari sociale de sanatate - drepturi si obligatii.|
 2593. Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. |
 2594. Asigurarile pentru somaj si masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca |
 2595. Sistemul de pensii publice|
 2596. Premisele aparitiei UE- factor determinant al aparitiei si evolutiei acesteia|
 2597. Piata comuna - efect specific al aparitiei si evolutiei UE|
 2598. Particularitatile UE ca organizatie internationala comparativ cu alte organizatii internationale|
 2599. Particularitatile structurii si functionarii sistemului institutional comunitar|
 2600. Procedura de aderare a unui stat la UE|
 2601. Procedura de judecata in fata CJUE|
 2602. Procedura intrebarilor preliminari- competenta specifica CJUE|
 2603. CJUE-instanta interna a UE|
 2604. Calitatea procesuala a comunei in contenciosul administrativ. Studiu de caz.|
 2605. Competenta instantelor de a solutiona exceptia de nelegalitate. Studiu de caz.|
 2606. Promovarea actiunii in contencios administrativ de catre Prefect. Studiu de caz.|
 2607. Procedura prealabila in contenciosul administrativ. Studiu de caz.|
 2608. Exceptia lipsei de interes in contencios administrativ. Studiu de caz.|
 2609. Continutul contractului individual de munca|
 2610. Durata contractului individual de munca|
 2611. Studiu privind concedierea|
 2612. Regimul nulitatii in dreptul muncii|
 2613. Formele raporturilor juridice de munca|
 2614. Prevenirea si sanctionarea discriminarii in materia angajarii si relatiilor de munca|
 2615. Disciplina muncii si regulamentele interne|
 2616. Studiu privind medicina muncii|
 2617. Regimul juridic al cumulului de functii |
 2618. Studiu privind concediul de odihna|
 2619. Conceptul se societate si statul de drept|
 2620. Cadrul juridic al participari la realizarea scopului social.|
 2621. Conceptul de stat versus structura de stat|
 2622. Conceptul de stat versus conceptul de stat de drept|
 2623. Conceptul de stat si regimul politic.|
 2624. Conceptul de stat si principiul separatiilor puterilor.|
 2625. Conceptul de stat si executivul monocratic.|
 2626. Conceptul de stat si executivul dualist.|
 2627. Principiul legalitatii in administratia publica.|
 2628. Principiul autonomiei locale in administratia publica.|
 2629. Principiul revocabilitatii in dreptul administrativ.|
 2630. Principiul consultarii cetatenilor in administratia publica.|
 2631. Organizarea juridica in perioada moderna|
 2632. Aparitia si evolutja dreptului scris|
 2633. Formarea si organizarea politico-administrativa a tarilor Romane|
 2634. Organizarea de stat a tarii Romanesti si a Moldovei in epoca fanariota|
 2635. Revenirea la sistemul domniilor pamantene dupa revolutia de la 1821. Regulamentele Organice|
 2636. Legiuirea Caragea|
 2637. Codul Calimach|
 2638. Sistemul juridic romanesc in secolul al XlX-lea|
 2639. Istoria constitutionala a Romaniei|
 2640. Evolutii legislative recente in domeniul dreptului de autor|
 2641. Drepturile morale de autor asupra creatiilor muzicale|
 2642. Domeniul public in materia dreptului de autor|
 2643. Opere protejabile prin drept de autor|
 2644. Copia pentru uz personal-prezent si viitor|
 2645. Drepturile organismelor de televiziune si radiodifuziune|
 2646. Interferenta dreptului de autor cu alte categorii de drepturi|
 2647. Mijloace juridice de protectie a marcii inregistrate|
 2648. Pierderea calitatii de titular de brevet de inventie|
 2649. Proprietatea industriala si inregistrarea|
 2650. Actul normativ;|
 2651. Caracteristicile dreptului obiectiv;|
 2652. Importanta stiintelor complementare dreptului;|
 2653. Faptele si actele juridice;|
 2654. Originea si finalitatile dreptului;|
 2655. Actiunea in justitie si procesul;|
 2656. Consideratii cu privire la conceptele de raspundere, sanctiune, constrangere;|
 2657. Marile diviziuni ale dreptului;|
 2658. Analiza cauzelor care au condus la dezvoltarea ponderi jurisprudentei in sistemul nostru de drept.|
 2659. Analiza teoretica si practica privind masurile preventive privative de libertate.|
 2660. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind actiunea civila in procesul penal.|
 2661. Studiu teoretic si practic privind masurile preventive neprivative de libertate.|
 2662. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind actiunea penala.|
 2663. Studiu privind procedeele de descoperire si ridicare a inscrisurilor si mijloacelor materiale de proba.|
 2664. Analiza teoretica si practica privind declaratiile martorilor - mijloc de proba in procesul penal.|
 2665. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind administrarea si aprecierea probelor in procesul penal.|
 2666. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind urmarirea penala.|
 2667. Analiza teoretica si practica privind judecata in prima instanta.|
 2668. Analiza asistentei juridice in procesul penal.|
 2669. Studiul procedurii speciale de cercetare, judecare si sanctionare a infractorilor minori.|
 2670. Studiu privind principiile fundamentale ale procesului penal.|
 2671. Schimbarile climatice si biodiversitatea - studiu de caz;|
 2672. Dreptul omului la un mediu sanatos in jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene;|
 2673. Locul politicii de mediu in cadrul politicilor Uniunii Europene - cauza Erika;|
 2674. Energiile regenerabile - studiu de caz;|
 2675. Principiile de drept al mediului in TFUE si jurisprudenta CJUE;|
 2676. Criza economica si protectia mediului|
 2677. Regimul juridic al ariilor protejate la nivelul Uniunii Europene - jurisprudenta CJUE;|
 2678. Managementul deseurilor in Uniunea Europeana - studiu de caz;|
 2679. Problemele ecologice globale si jurisprudenta CJUE;|
 2680. Jurisprudenta CEDO si protectia mediului.|
 2681. Libera circulatie a persoanelor, cauza Jipa;|
 2682. Drepturile de vama si restrictiile cantitative in TFUE si jurisprudenta CJUE;|
 2683. Jurisprudenta post- Cassis de Dijon;|
 2684. Derogari legale si de jurisprudenta de la interdictia restrictiilor cantitative;|
 2685. Recunoasterea diplomelor in TFUE si jurisprudenta CJUE;|
 2686. Libera circulatie a serviciilor, studiu de caz;|
 2687. Principiul efectului direct de la cauza Van Gend &Loos pana in prezent|
 2688. Libera circulatie a lucratorilor, cauza Bosman;|
 2689. Libera circulatie a capitalurilor, cauza Luisi si Carbone;|
 2690. Interdictia ajutoarelor de stat, studiu de caz.|
 2691. Studiu comparativ de doctrina si practica judiciara privind infractiunile de omor si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte;|
 2692. Analiza comparativa de doctrina si jurisprudenta intre infractiunile de ucidere din culpa si loviri sau vatamari cauzatoare de moarte;|
 2693. Analiza teoretica si practica a infractiunii de ucidere din culpa;|
 2694. Studiu de doctrina si jurisprudenta a infractiunilor intentionate contra integritatii corporale;|
 2695. Analiza teoretica si practica a infractiunii de violare de domiciliu;|
 2696. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor privitoare la viata sexuala;|
 2697. Studiu de doctrina si jurisprudenta privind reglementarea faptelor de inselaciune in noul Cod penal;|
 2698. Studiu de doctrina si practica judiciara privind infractiunea de talharie;|
 2699. Analiza comparativa de doctrina si jurisprudenta intre infractiunile de luare de mita si inselaciune.|
 2700. Analiza teoretica si practica a infractiunilor de trafic de influenta si cumparare de influenta;|
 2701. Studiu comparativ de doctrina si practica judiciara privind infractiunile de luare de mita si trafic de influenta;|
 2702. Analiza teoretica si practica a infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale.|
 2703. Puterea lui pater familias|
 2704. Legatele si fideicomisele in dreptul roman|
 2705. Contractele consensuale in dreptul roman|
 2706. Obligatiile ex variis causarum figuris|
 2707. Influenta crestinismului asupra dreptului roman|
 2708. Actul juridic in dreptul roman.|
 2709. Persoana fizica in dreptul roman.|
 2710. Casatoria in dreptul roman.|
 2711. Accepatrea mostenirii in dreptul roman.|
 2712. Delictele in dreptul roman.|
 2713. Studiu de caz privind functiile patrimoniului in dreptul civil|
 2714. Doctrina si jurisprudenta privind exercitarea dreptului de proprietate publica|
 2715. Studiu de caz privind apararea dezmembramintelor dreptului de proprietate|
 2716. Studiu de caz privind accesiunea imobiliara artificiala|
 2717. Doctrina si jurisprudenta privind uzucapiunea|
 2718. Doctrina si jurisprudenta privind dreptul de servitute|
 2719. Studiu de caz privind limitele legale ale dreptului de proprietate privata|
 2720. Doctrina si jurisprudenta in materia aplicarii legii civile in timp|
 2721. Jurisprudenta si doctrina in materia viciilor de consimtamant; Violenta in reglementarea vechiului si noului Cod civil|
 2722. Jurisprudenta si doctrina in materia viciilor de consimtamant Leziunea in reglementarea vechiului si noului Cod civil|
 2723. Studiu de caz privind obiectul actului juridic civil si a obiectul obligatiei actului juridic civil in reglementarea NCC|
 2724. Jurisprudenta si doctrina in materia principiilor care guverneaza efectele actului juridic civil|
 2725. Doctrina si jurisprudenta in materia domeniului prescriptiei extinctive|
 2726. Studiu de caz privind principiul relativitatii actului juridic civil|
 2727. Studiu de caz privind identificarea persoanie fizice in raporturile juridice civie: dreptul la nume.|
 2728. Studiu de caz privind valentele juridice ale domiciliului in dreptul civil roman|
 2729. Doctrina si jurisprudenta in materia ocrotirii persoanei fizice|
 2730. Infractiunea de omor calificat - studiu de doctrina si practica judiciara|
 2731. Tentativa in cazul infractiunilor contra vietii si a celor contra integritatii corporale sau sanatatii.|
 2732. Studiu cu privire la latura subiectiva in cazul infractiunilor contra vietii si a celor contra integritatii corporale sau sanatatii.|
 2733. Studiu de doctrina si practica judiciara in cazul infractiunilor contra libertatii.|
 2734. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor contra libertatii si integritati sexuale|
 2735. Infractiunile de delapidare, abuz in serviciu, neglijenta in serviciu si conflict de interese - analiza doctrinara si practica|
 2736. Infractiunile complexe in forma agravata in cazul in cadrul infractiunilor contra Ibertati, contra Ibertatii si integritatii sexuale si contra patrimoniului|
 2737. Luarea si darea de mita - studiu de doctrina si practica judiciara|
 2738. Infractiuni contra infaptuiri justitiei - analiza de doctrina si jurisprudenta|
 2739. Analiza doctrinara si jurisprudentiala a infractiunilor de fals in inscrisuri|
 2740. Contractul de vanzare internationala de marfuri; |
 2741. Societatile comerciale in comertul internationalProf.univ.dr Stefan Scurtu|
 2742. Continutul contractului de comert internationalLecLuniv.dr Madalin Ticu|
 2743. Conventia de arbitraj in comertul international;|
 2744. Acreditivul documentar in comertul internationalLectuniv.dr Madalin Ticu|
 2745. Raspunderea carausului in contractul de transport international de marfuri pe sosele;- Prof.univ.dr Stefan Scurtu|
 2746. Contractul de transport international de marfuri pe calea ferata;|
 2747. Drepturile si obligatiile partilor in contractul de vanzare internationala de marfuri ;|
 2748. Raspunderea carausului in contractul de transport international de marfuri pe calea ferata;|
 2749. Contractul de transport international de marfuri pe mare.|
 2750. Drept, lege si justitie in epoca lui Socrate|
 2751. Ideea Binelui - chintesenta a filosofiei juridice a lui Platon|
 2752. Omul aristotelic ca fiinta sociala - aspecte politico-juridice|
 2753. Conceptia despre drept si stat in opera lui Seneca|
 2754. Morala, drept si drept civil in viziunea jusnaturaistilor|
 2755. Conceptia rationalistilor moderni despre stat si drept|
 2756. Contractul social - de la potentialitate la act|
 2757. Pozitivismul juridic|
 2758. Normativismul kelsenian|
 2759. Problematica statului si a dreptului in marxism si neomarxism 11 .Liberalism si neoliberalism|
 2760. Executarea silita a obligatiilor civile;|
 2761. Transmisiunea obligatiilor civile; |
 2762. Stingerea obligatiilor prin alte mijloace decat plata;|
 2763. Stingerea obligatiilor prin executare voluntara; |
 2764. Ipoteca imobiliara;|
 2765. Ipoteca mobiliara;|
 2766. Garantiile personale;|
 2767. Garantiile reale;|
 2768. Garantiile generale ale creditorilor|
 2769. Garantiile speciale ale creditorilor.|
 2770. Logodna in reglementarea C. civ.|
 2771. Mandatul intre soti|
 2772. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori|
 2773. Divortul din culpa|
 2774. Regimul juridic al bunurilor in cadrul comunitarii legale|
 2775. Filiatia fata de mama|
 2776. incetarea adoptiei|
 2777. Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere|
 2778. Comparatie intre prestatia compensatorie si dreptul la despagubiri|
 2779. Statutul legal al copilului|
 2780. Reguli tactice privind ascultarea martorilor|
 2781. Importanta urmelor biogice de sange si de saliva in cadrul cercetarii la locul savarsirii infractiunilor|
 2782. Complexitatea cercetarii locului faptei la in cazul infractiunii de omor|
 2783. Analiza urmelor instrumentelor de spargere in cadrul identificarii criminalistice|
 2784. Caracterul pluridisciplinar al balisticii judiciare|
 2785. Rolul expertizei balistico-judidare ca mijloc de proba in procesul pnal|
 2786. Analiza prin comparatie a tipurilor identificarii criminalistice|
 2787. Importanta masurilor premergatoare si a fazelor cercetarii la fata locului|
 2788. Modalitati de identificare a falsului in inscrisuri|
 2789. Stabilirea identitatii, pornind de la urmele papilare si urmele plantare descoperite in cadrul cercetarii la fata locului|
 2790. Cerecetarea criminalistica a suicidului|
 2791. Studiu cu privire la modurile de formare ale urmelor de dinti si buze, in timpul savarsirii unei infractiuni tractiune mecanica|
 2792. Accidentul de circulatie, eveniment generator de urme caracteristice mijloacelor de transport cu |
 2793. Analiza comparativa a rolului urmelor piloase si olfactive, ca mijloc de identificare criminalistica|
 2794. Studiu de caz privind actiunea in constatare in procesul civil|
 2795. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind exceptia de necompetenta in procesul civil|
 2796. Studiu de jurisprudenta si doctrina privind interventia fortata in procesul civil|
 2797. Aspecte teoretice si de practica judiciara privind cercetarea procesului civil|
 2798. Studiu de jurisprudenta si doctrina privind masurile asiguratorii in procesul civil|
 2799. Autoritatea de lucru judecat in procesul civil - studiu de doctrina si jurisprudenta|
 2800. Proceduri civile speciale cu caracter de noutate in Codul de procedura civila - studiu de doctrina si jurisprudenta|
 2801. Inamovibilitatea judecatorilor|
 2802. Atributiile Consiliului Superior al Magistraturii reflectate in cazuri practice|
 2803. Studiu de caz privind abaterile disciplinare ale magistratilor|
 2804. Studiu de caz privind obligatiile, incompatibiitatile si interdictiile magistratilor|
 2805. Studiu de caz privind indatoririle, incompatibilitatile si interdictiile avocatului|
 2806. Aspecte practice privind formele de exercitare a profesiei de avocat|
 2807. Aspecte teoretice si practice privind activitatea profesionala a avocatului|
 2808. Organizarea activitatii notarilor publici - teorie si practica|
 2809. indatoririle si raspunderile notarilor publici|
 2810. Aspecte specifice privind statutul profesiei de consilier juridic|
 2811. Studiu privind raportul juridic de drept financiar.|
 2812. Analiza procesului de aprobare a bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat |
 2813. Surse de venit datorate bugetului Uniunii Europene.|
 2814. Studiu principalelor impozite directe datorate bugetului de stat.|
 2815. Cheltuieli publice privind invatamantul.|
 2816. Conceptul de imprumut public.|
 2817. Executarea silita mobiliara.|
 2818. Contestatia la executarea silita.|
 2819. Studiu privind norma juridica de drept financiar.|
 2820. Stingerea voluntara a creeantelor fiscale.|
 2821. Conceptul,caracteristidile si functiile finantelor publice.|
 2822. Dreptul la greva|
 2823. Legislatia privind libertatea intrunirilor in Europa|
 2824. Drepturile persoanelor cu dizabilitati|
 2825. Drepturile omului si traficul de persoane|
 2826. Dreptul la respectarea vietii private si de familie|
 2827. intreprinderea individuala si intreprinderea familiala - forme de organizarea a profesionistilor comercianti|
 2828. Societatea cu raspundre limitata -debutant|
 2829. Concurenta neloiala|
 2830. Izvoarele dreptului comercial|
 2831. Conditiile de fond la incheierea casatoriei. Clasificarea si importanta acestora.|
 2832. Regimul matrimonial. Studiu privind evolutia reglementarilor legale in materie.|
 2833. Desfacerea casatoriei- modalitati si efecte juridice.|
 2834. Filiatia fata de tata.|
 2835. Modalitati de stabilire a filiatiei fata de mama.|
 2836. Obligatia de intretinere intre parinti si copii.|
 2837. Calitatea procesuala a orasului in contenciosul administrativ. Studiu de caz.|
 2838. Suspendarea executarii unui act administrativ. Studiu de caz.|
 2839. Revocarea actelor administrative. Studiu de caz.|
 2840. Conceptul de act administrativ. Studiu de caz.|
 2841. Termenele in procedura contenciosului administrativ. Studiu de caz.|
 2842. Functia administratiei publice de achizitie a bunurilor si serviciilor. Studiu de caz.|
 2843. Functia juridica a administratiei publice. Studiu de caz.|
 2844. Principiul consultarii cetatenilor in problemele locale de interes deosebit. Studiu de caz.|
 2845. Functia administratiei publice de administrare a personalului. Studiu de caz.|
 2846. Administratia publica si media. Studiu de caz.|
 2847. Studiu privind incetarea raporturilor juridice de munca|
 2848. Raporturile juridice de munca ale functionarilor publici|
 2849. Studiu privind raporturile juridice de munca ale politistilor|
 2850. Formarea si perfectionarea profesionala a salariatilor|
 2851. Rolul Inspectiei Muncii in derularea corecta a raporturilor juridice de munca|
 2852. Ordonantele de Guvern;|
 2853. Trasaturile sistemului juridic;|
 2854. Persoana fizica - titular de drepturi si obligatii;|
 2855. Notiunea si scopul interpretarii dreptului;|
 2856. Persoana juridica;|
 2857. Delimitarea domeniilor de aplicare ale dreptului;|
 2858. Norma juridica;|
 2859. Caracteristicile dreptului subiectiv;|
 2860. Ierarhia normelor in sistemul de drept.|
 2861. Aspecte generale privind pluralitatea de infractiuni|
 2862. Aspecte generale privind pluralitatea de infractori|
 2863. Regimul juridic al pedepselor principale|
 2864. Aspecte generale privind individualizarea judiciara a pedepselor|
 2865. Regimul juridic al masurilor de siguranta reglementat in dreptul penal roman|
 2866. Regimul raspunderii penale a infractorilor minori|
 2867. Consideratii generale asupra probelor si a mijloacelor de proba in dreptul procesual penal.|
 2868. Consideratii generale privind masurile preventive in dreptul procesual penal|
 2869. Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal|
 2870. Aspecte generale privind judecata in prima instanta|
 2871. Activitatile desfasurate de comisia de cenzori|
 2872. Amortizare fiscala versus amortizare contabila|
 2873. Aspecte ale procedurii de inspectie fiscala la societatile comerciale|
 2874. Aspecte privind auditul creantelor comerciale|
 2875. Aspecte privind auditul imobilizarilor corporale|
 2876. Aspecte privind auditul stocurilor|
 2877. Aspecte privind controlul fiscal privind impozitele locale|
 2878. Aspecte privind controlul fiscal privind impozitul pe profit|
 2879. Aspecte privind controlul fiscal privind taxa pe valoare adaugata|
 2880. Aspecte privind exercitarea controlului Directiei Nationale Antifrauda Fiscala|
 2881. Casarea mijloacelor fixe:aspecte legale, contabile si fiscale|
 2882. Compensarea creantelor si datorii comerciale in economia romaneasca|
 2883. Consecinte fiscale ale reevaluararii imobilizarilor corporale|
 2884. Controlul intern: aspecte privind verificarea documentelor si a registrelor contabile Costul indatorarii: intre cheltuiala si capitalizare|
 2885. Determinarea dobanzilor de intarziere la plata obligatiilor in cadrul procedurii de inspectie Determinarea pragului de materialitate (semnificatie) in audit Esantionarea in auditul financiar in cadrul misiunilor de audit|
 2886. Evenimentele ulterioare inchiderii exercitiului financiar si impactul asupra opiniei de audit Exercitarea controlul financiar preventiv al operatiunilor de incasari si plati Factorii care afectareza independeta auditorului Gestionar de drept si gesti|
 2887. imbunatatirea continutului raportului de audit - proiect 2012 al IFAC Impactul opiniei de audit asupra perceptiei utilizatorilor situatiilor financiare Modalitatile de stingere a creantelor fiscale|
 2888. Organizarea juridica si recunoasterea contabila a asocierilor in participatiune.|
 2889. Participarea auditorului la lucarile de inventariere in cadrul misiunilor de audit|
 2890. Prevalenta economicului asupra juridicului in cazul contractului de leasing financiar|
 2891. Prevalenta economicului asupra juridicului in cazul imobilizarilor necorporale|
 2892. Procedura confirmarii directe in cadrul misiunilor de audit|
 2893. Procedurile analitice in audit in cadrul misiunilor de audit|
 2894. Raspunderea materiala a gestionarilor|
 2895. Raspunderea contraventionala a contribuabililor|
 2896. Raspunderea disciplinara|
 2897. Raspunderea penala a persoanei juridice|
 2898. Recunoasterea contabila a costurilor cu salariile|
 2899. Recunoasterea contabila a reducerilor comerciale si financiare|
 2900. Recunoasterea contractelor de leasing la SC...|
 2901. Recunoasterea efectelor variatiei cursului de schimb valutar|
 2902. Recunoasterea impozitului pe profit amanat|
 2903. Regimul legal, contabil si fiscal al perisabilitatilor in cadrul normelor|
 2904. Regimul legal, contabil si fiscal al rezervelor|
 2905. Regularizarea rezultatelor inventarierii|
 2906. Riscurile auditorului si riscul de audit|
 2907. Sarbanes-Oxley: costuri si beneficii|
 2908. Sponsorizarea si mecenatul: aspecte legale, fiscale si contabile Tichetele de masa: aspecte legale, fiscale si contabile Vanzarea cu amanuntul-cerinte legale, contabile si fiscale Activitatea de comert. Organizarea si conducerea contabilitatii marfur|
 2909. Contabilitatea obligatiilor fiscale si impactul asupra rezultatului exercitiului Contabilitatea serviciilor. Particularitati|
 2910. Inventarierea. Proceduri de organizare si tratamente contabile aplicate rezultatelor inventarierii Raporturile de munca cu angajatii. Contabilitate drepturilor si obligatiilor salariale Relatiile cu partenerii comerciali. Contabilitate decontarilor c|
 2911. Rezultatul exercitiului. Tratament contabil si fiscal|
 2912. Stocuri. Organizare si conducerea contabilitate materiilor prime si materialelor Tratamentul contabil al deprecierii activelor si impactul asupra rezultatului exercitiului|
 2913. Analiza previzionala a societatilor comerciale. Utilitatea situatiilor financiare previzionate privind fluxurile de trezorerie Aspecte financiare si contabile privind grupurile de societati Evaluarea la valoare justa : avantaje si dezavantaje|
 2914. Gestiunea trezoreriei societatilor comerciale. Aspecte contabile si de raportare financiara a exercitiului Normalizare si reglementare privind situatiile financiare|
 2915. Raportarea performatei intreprinderilor prin intermediul situatiei rezultatului global|
 2916. Situatiile financiare in contextul conformitatii cu directivele contabile europene|
 2917. Standardele IFRS - limbaj comun al afacerilor la nivel international|
 2918. Activele intangibile - recunoastere, evaluare si tratament contabil|
 2919. Calculatia partiala-valente informationale pentru management|
 2920. Calculatia pe activitati versus calculatia traditionala|
 2921. Costurile calitatii - tipologii, modalitati de calcul|
 2922. Evaluarea si tratamentul contabil al stocurilor de produse|
 2923. Impactul calculatiei costurilor asupra rezultatului exercitiului|
 2924. Implementarea calculatiei costurilor la o entitate economica Reevaluarea activelor imobilizate - tratament contabil si implicatii fiscale Studiu privind modalitatile de incorporare a cheltuielilor in costuri Tratamentul contabil si fiscal al amortiza|
 2925. Aspecte conceptuale, contabile si fiscale privind veniturile din servicii de management si consultanta|
 2926. Aspecte contabile si fiscale in contabilitatea rezervelor entitatilor|
 2927. Aspecte contabile si fiscale in contabilizarea reducerilor comerciale si financiare|
 2928. Aspecte contabile si fiscale in contabilizarea rezervelor din reevaluare|
 2929. Contabilitatea constituirii capitalului la entitatile economice|
 2930. Contabilitatea decontarilor prin casierie si conturi la banei|
 2931. Contabilitatea furnizorilor si a creditorilor diversi|
 2932. Contabilitatea imbilizarilor corporale|
 2933. Contabilitatea imobilizarilor necorporale|
 2934. Contabilitatea imprumuturilor aferente capitalurilor|
 2935. Contabilitatea marfurilor in comertul cu amanuntul|
 2936. Contabilitatea marfurilor in comertul en-gros|
 2937. Contabilitatea productiei la SC ...|
 2938. Contabilitatea remunerarii personalului Impozitul pe profit: proceduri contabile si fiscale Particularitati privind contabilitatea agentiilor de turism Particularitati privind contabilitatea exploatatiilor agricole|
 2939. Particularitati privind operatiunile contabile specifice ale reorganizarii entitatilor economice (fuziune, divizare. Studiu privind contabilitatea materiilor prime si a materialelor Analiza procesului managerial la SC...|
 2940. Analiza functiei de organizare la SC...|
 2941. Elaborarea strategiei SC...|
 2942. Modernizarea structurii organizatorice la SC..|
 2943. Calculatia costurilor - o abordare pe proces Contabilitatea si gestiunea fluxurilor de trezorerie Controlul activitatii organizatiei prin bugete|
 2944. Influenta evaluarii stocurilor de produse asupra rezultatului din exploatare Posibilitati de perfectionare a calculatiei costurilor Structurile descentralizate si preturile de transfer Tratamente contabile privind activitatea organizatiilor non-profi|
 2945. Aspecte contabile privind finantarea institutiilor publice (de invatamant public, de sanatate publica, etc.) Aspecte contabile si fiscale cu privire la decontarile cu personalul|
 2946. Aspecte contabile si fiscale privind TVA in cazul achizitiilor/ livrarilor intracomunitare Aspecte contabile si fiscale privind TVA in cazul importurilor / exporturilor Contabilitatea si raportarea executiei bugetare la o institutie publica Provocari|
 2947. Publicarea informatiilor sociale, financiare si contabile si impactul asupra utilizatorilor Recunoasterea activelor de patrimoniu, evaluarea si managementul lor in institutiile publice Recunoasterea activelor fixe in situatiile financiare ale institu|
 2948. Expertiza contabila judiciara - instrument pentru detectarea si prevenirea fraudelor Impactul contabilitatii financiare asupra performantelor unei entitati Informatiile furnizate de contabilitatea financiara in luarea deciziilor manageriale Reglement|
 2949. Utilitatea juridica si socio-economica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara si extrajudiciara. Analiza comparativa a impozitului pe profit si a impozitului pe veniturile microintreprinderilor Conducerea contabilitatii stocurilor de matrii p|
 2950. Consideratii generale privind veniturile si finantarea institutiilor publice|
 2951. Consideratii privind sistemul actual de raportare financiara al Trezoreriei Statului in judetul...|
 2952. Contabilitatea asigurarilor si protectiei sociale|
 2953. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatelor|
 2954. Contabilitatea creantelor si datoriilor institutiilor publice|
 2955. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si clientii|
 2956. Contabilitatea decontarilor cu personalul la institutiile publice|
 2957. Contabilitatea decontarilor prin casierie si conturile de la banci|
 2958. Contabilitatea marfurilor in comertul cu amanuntul|
 2959. Contabilitatea marfurilor in comertul cu ridicata|
 2960. Contabilitatea remunerarii personalului|
 2961. Contailitatea subventiilor pentru investitii|
 2962. Deprecierea activelor imobilizate: aspecte legale, fiscale si contabile Recunoasterea, evaluarea si contabilizarea activelor fixe in institutiile publice Recunoasterea, evaluarea si tratamentul contabil al imobilizarilor corporale Studiu privind chel|
 2963. Studiu privind contabilitatea fluxurilor de trezorerie din activitatea de exploatare Tratamente contabile si fiscale privind taxa pe valoare adaugata Asistarea auditorului la inventariere in cadrul misiunii de audit statutar Aspecte legale, contabile|
 2964. Conceptul de prag de semnificatie aplicat in contabilitate si audit Exemplificari privind aplicarea principiului contabilitatii de angajamente|
 2965. Exemplificari privind aplicarea principiului prudentei Riscurile de audit|
 2966. Studiu privind reflectarea in contabilitate a reducerilor comerciale si financiare Tipologia opiniilor de audit|
 2967. Tratamente contabile aplicabile imobilizarilor corporale din perspectiva IAS/IFRS Tratamente contabile privind imobilizarile corporale la Societatea ...|
 2968. Tratamente contabile privind imobilizarile financiare la Societatea ...|
 2969. Tratamente contabile privind rezervele din reevaluare la Societatea ...|
 2970. Tratamente contabile privind stocurile la Societatea ...|
 2971. Tratamente contabile si fiscale ale TVA la Societatea ...|
 2972. Tratamente contabile si fiscale privind provizioanele|
 2973. Particularitati ale situatiilor financiare la institutiile de credit|
 2974. Auditul intern - ajutor in atingerea obiectivelor unei organizatii|
 2975. Efectele organizarii contabilitatii asupra performantelor IMMurilor|
 2976. Eficienta auditului intern in cresterea performantei organizatiei|
 2977. Impactul contabilitatii financiare asupra performantelor unei organizatii|
 2978. Informatiile furnizate de contabilitatea financiara - ajutor in luarea deciziilor manageriale|
 2979. Misiune de audit intern privind...|
 2980. Reeglementarea si aplicarea politicilor contabile in cadrul SC....|
 2981. Tratamentul contabil al subventiilor|
 2982. Tratamentul contabil si fiscal al reevaluarii|
 2983. Utilizarea valorii juste in contabilitate - cazul Romaniei|
 2984. Studiu privind contabilitatea ajustarilor pentru creante din operatiuni cu clientela la o institutie de credit|
 2985. Studiu privind contabilitatea operatiunilor de trezorerie la institutiile de credit|
 2986. Studiu privind contabilitatea depozitelor bancare constituite de clientela la institutiile de credit|
 2987. Studiu privind contabilitatea rezultatului exercitiului la o entitate economica|
 2988. Aspecte financiare si contabile privind divizarea societatilor comerciale|
 2989. Aspecte financiare si contabile privind fuziunea societatilor comerciale|
 2990. Aspecte financiare si contabile privind lichidarea societatilor comerciale.|
 2991. Aspecte legale,contabile si fiscale privind marfurile.|
 2992. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului si asigurarile de protectie sociala.|
 2993. Contabilitatea decontarilor cu partenerii comerciali.|
 2994. Contabilitatea decontarilor cu personalul entitatii.|
 2995. Particularitati ale contabilitatii la o unitate de turism.|
 2996. Particularitati ale contabilitatii la un restaurant.|
 2997. Recunosterea,evaluarea si tratamentulcontabil al imobilizarilor corporale.|
 2998. Contabilitatea activelor cu ciclu lung de fabricatie destinate vanzarii|
 2999. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si a rezultatului|
 3000. Contabilitatea imobilizarilor corporale si procesul deprecierii ireversibile|
 3001. Contabilitatea operatiunilor de vanzare-cumparare a deseurilor feroase si neferoase|
 3002. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - clienti|
 3003. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - furnizori|
 3004. Contabilitatea relatiilor de decontare cu bugetul statului|
 3005. Contabilitatea remunerarii personalului si a obligatiilor atasate|
 3006. Contabilitatea stocurilor achizitionate|
 3007. Contabilitatea stocurilor rezultate din productie|
 3008. Organizarea contabilitatii la o societate agricola - arendas|
 3009. Tratamentul contabil si fiscal aplicat cheltuielilor efectuate in scop personal|
 3010. Amortizarea contabila versus amortizarea fiscala|
 3011. Aspecte privind contabilitatea efectelor comerciale|
 3012. Aspecte privind Impozitul pe profit amanat|
 3013. Eroarea si frauda - o mostenire dificila in care auditorul are responsabilitat Etica versus profesionalism in auditul financiar Impozitul pe profit -aspecte contabile si fiscale Regimul contabil si fiscal al TVA|
 3014. Reglementari si practici specifice privind contabilitate trezoreriei Reglementari si practici specifice privind contabilitatea creditelor bancare|
 3015. Reglementari si practici specifice privind contabilitatea entitatilor fara scop patrimonial din Romania|
 3016. Reglementari si practici specifice privind contabilitatea imobilizarilor|
 3017. Reglementari si practici specifice privind contabilitatea salariilor|
 3018. Reglementari si practici specifice privind contabilitatea capitalurilor proprii|
 3019. Reglementari si practici specifice privind contabilitatea relatiilor cu tertii|
 3020. Reglementari si practici specifice privind contabilitatea stocurilor|
 3021. Relatia contabilitate-fiscalitate|
 3022. Studiu comparativ privind leasingul operational si leasingul financiar|
 3023. Studiu comparativ privind principiile etice profesionale ale auditorilor interni si externi|
 3024. Studiu privind reducerile comerciale si financiare|
 3025. Vanzarea bunurilor in rate.Tratamentul contabil si fiscal|
 3026. Aspecte contabile ale crearii, utilizarii si lichidarii cartilor de credit|
 3027. Contabilitatea disponibilitatilor si depozitelor ca surse atrase de institutiile de credit|
 3028. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - clienti|
 3029. Contabilitatea relatiilor cu partenerii comerciali - furnizori|
 3030. Contabilitatea relatiilor de decontare cu bugetul statului|
 3031. Contabilitatea remunerarii personalului|
 3032. Contabilitatea stocurilor de marfuri la o entitate economica|
 3033. Contabilitatea si gestiunea creditarii persoanelor fizice ( credite clasice si carduri de credit)|
 3034. Organizarea contabilitatii la o agentie de turism Organizarea contabilitatii la o societate agricola Particularitati in contabilitatea activitatilor de servicii Tratamentul contabil si fiscal al amortizarii imobilizarilor Contabilitatea imobilizarilo|
 3035. Contabilitatea capitalurilor la SC...|
 3036. Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor la SC...|
 3037. Contabilitatea fluxurilor de trezorerie.|
 3038. Contabilitatea imobilizarilor corporale cu exemplificare la SC...|
 3039. Contabilitatea marfurilor si ambalaje cu exemplificare la SC...|
 3040. Contabilitatea rezultatului exercitiului financiar si a impozitului pe profit|
 3041. Contabilitatea si gestiunea stocului de...cu exemplificare la SC...|
 3042. Inventarierea patrimoniului - procedeu de verificare si control al gestiunilor.|
 3043. Lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar cu exemplificari la SC...|
 3044. Studiu privind contabilitatea datoriilor si creantelor comerciale la SC...|
 3045. Studiu privind contabilitatea marfurilor in comertul cu ridicata.|
 3046. Studiu privind contabilitatea operatiunilor privind leasingul la SC...|
 3047. Studiu privind contabilitatea si gestiunea decontarilor cu personalul...|
 3048. Studiu privind contabilitatea TVA-ului la SC...|
 3049. Auditarea derularii proiectelor finantate prin fonduri nerambursabile.|
 3050. Auditul bazat pe risc|
 3051. Auditul stocurilor intr-o abordare bazata pe control|
 3052. Calitatea serviciilor de audit prin prisma metodei de esantionare aleasa|
 3053. Cercetari privind contabilitatea stocurilor|
 3054. Cerinte si restrictii in repartizarea profitului societatii|
 3055. Esantionarea in audit-metode si tehnici statistice.|
 3056. Evaluarea riscului de audit si a componentelor sale; intelegerea entitatii si a mediului sau si evaluarea riscurilor de denatura|
 3057. Evenimentele ulterioare inchiderii exercitiului financiar si impactul asupra opiniei de audit|
 3058. Impactul testarii controalelor la nivelul bugetului de timp in cadrul unei misiuni de audit statutar|
 3059. Participarea auditorului la lucarile de inventariere in cadrul misiunilor de audit|
 3060. Perceptii cu privire la independenta auditorilor|
 3061. Studiu privind angajamente de audit cu scop special|
 3062. Studiu privind auditul creantelor comerciale|
 3063. Studiu privind auditul datoriilor comerciale|
 3064. Studiu privind auditul datoriilor comerciale|
 3065. Studiu privind auditul imobilizarilor corporale|
 3066. Studiu privind modul in care conceptul de materialitate influenteaza activitatea auditorilor|
 3067. Studiul privind auditul creantelor comerciale|
 3068. Teste si proceduri utilizate in activitatea acuditorilor financiari|
 3069. Atragerea raspunderii patrimoniale pentru intrarea in insolventa a debitorului persoana juridica Oizolvarea si lichidarea societatilor constituite in conditiile Legii nr. 31/1990, modificata Dreptul comercial in conditiile noului Cod civil|
 3070. Lichidarea averii debitorului in procedura reglementata de Legea nr. 85/2014 Procedurile de prevenire a insolventei: mandatul ad-hoc si concordatul preventiv|
 3071. Propunere de proiect investitional pentru dezvoltarea mediului de afaceri prin POR 2014 - 2020|
 3072. Propunere de proiect investitional pentru dezvoltarea mediului rural prin PNDR 2014-2020|
 3073. Propunere de proiect investitional pentru dezvoltarea resurselor umane prin PQCU 2014 - 2020|
 3074. Propunere de proiect investitional pentru dezvoltarea cercetarii si inovarii prin POC 2014 - 2020|
 3075. Calculatia costurilor intr-o organizatie industriala. Studiu de caz|
 3076. Calculatia costurilor intr-o organizatie din domeniul serviciilor.|
 3077. Planificarea costurilor intr-o organizatie industriala. Studiu de|
 3078. Planificarea costurilor intr-o organizatie din domeniul serviciilor. Studiu de caz la S.C. X S.R.L./S.A.|
 3079. Analiza costurilor intr-o organizatie industriala. Studiu de caz|
 3080. Analiza costurilor intr-o organizatie din domeniul serviciilor.|
 3081. Decizii tactice privind costurile. Studiu de caz la S.C. X|
 3082. Influenta metodei de calculatie asupra politicii de preturi in cadrul unei organizatii de afaceri. Studiu de caz la S.C. X|
 3083. Optimizarea sistemului de calculatie a costurilor. Studiu de caz|
 3084. Calculatia si analiza costurilor. Studiu de caz la S.C. X|
 3085. Optimizarea managementului costurilor. Studiu de caz la S.C.|
 3086. Metode de reducere a costurilor. Studiu de caz la S.C. X|
 3087. Analiza motivatiei in munca|
 3088. Analiza satisfactiei in munca|
 3089. Motivarea si satisfactia in munca|
 3090. Comportament managerial si performanta in munca|
 3091. Profilul candidatului - element central in recrutarea si selectia|
 3092. Reproiectarea structurii organizatorice si imbunatatirea sistemului de management pentru activitatea comerciala specifica intreprinderii.......|
 3093. Cai de imbunatatire a sistemului de management al calitatii pentru activitatea comerciala Aplicatie practica la S C|
 3094. Fundamentarea strategiei in aprovizionarea materiala si cu echipamente tehnice. Aplicatie practica la S.C|
 3095. Optimizarea cantitatii de productie neterminata si stabilirea nivelului optim de comanda/aprovizionare la S.C.|
 3096. Cai de extindere a vanzarilor de produse la intreprinderea..|
 3097. Elaborarea si fundamentarea politicii de stocare a produselor destinate vanzarii la intreprinderea|
 3098. Fundamentarea programelor de aprovizionare materiala prin utilizarea sistemelor MRP. Studiu de caz|
 3099. Imbunatatirea sistemului de recuperare, reconditionare si valorificare a materialelor si pieselor reutilizabile la intreprinderea......... in conformitate cu legislatia privind mediul|
 3100. Cai de reducere a consumului de resurse materiale si energetice Studiu de caz la........|
 3101. Cai eficiente de reducere a cheltuielilor de aprovizionare - depozitare la S.C ....|
 3102. Folosirea metodei "Just in Time" in managementul operational. Studiu de caz la intreprinderea|
 3103. Utilizarea metodei exceptiilor In managementul operational. Studiu de caz |
 3104. Analiza diagnostic a intreprinderii si posibilitati de imbunatatire a activitatii|
 3105. Elaborarea si implementarea planului de afaceri. Aplicatie practica la intreprinderea|
 3106. Analiza valorii si importanta acesteia In management. Studiu de caz la S.C ... .|
 3107. Rationalizarea sistemului decizionalla S.C ................|
 3108. Proiectarea organizarii procesuale la firma S C...|
 3109. Proiectarea organizarii structurale la firma S.C.|
 3110. Rationalizarea sistemului informational managerial la S C..|
 3111. Conducerea prin bugete la S.C....|
 3112. Conducerea prin obiective la S.C..|
 3113. Analiza activitatii firmei...........pe baza indicatorilor statistici (studiu de caz la alegere)|
 3114. Analiza evolutiei cifrei de afaceri la S C cu activitate similara din tara / regiune /judet (la alegere)|
 3115. Analiza evolutiei numarului de salariati ai S C corelat cu evolutia cifrei de afaceri|
 3116. Analiza evolutiei activitatii economice a I.M M.-urilor din judetul ...........(la alegere)|
 3117. Analiza evolutiei activitatii economice a I.M.M.-urilor din Romania|
 3118. Evaluarea opiniei consumatorilor cu ajutorul chestionarului statistic (studiu de caz la alegere)|
 3119. Analiza statistica a societatii si pozitionarea acesteia pe piata|
 3120. Analiza pietei intreprinderii............................(la alegere)|
 3121. Analiza evolutiei fenomenelor demografice in judetul.....(sau Romania) Implicatiile rezultatelor asupra deciziilor manageriale ale firmelor.|
 3122. Analiza statistica a evolutiei consumului populatiei din Romania in perioada.......si rolul sau in fundamentarea deciziilor de perspectiva ale firmelor de productie|
 3123. Analiza statistica a folosirii resurselor de munca in judetul..(sau Romania) si implicatiile acesteia in politicile de personal ale firmelor|
 3124. Analiza statistica a preferintelor turistice ale populatiei din Romania, cu implicatii asupra fundamentarii strategiei de dezvoltare a firmei turistice|
 3125. Analiza evolutiei inflatiei din Romania si implicatiile sale asupra activitatii firmelor|
 3126. Implementarea in cadrul societatilor listate la Bursa de Valori Bucuresti a principiilor Codului de Guvernanta Corporativa al BVB|
 3127. Conformarea Societatilor de Investitii Financiare la prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB. Studiu de caz SIF Moldova.|
 3128. Implementarea principiilor de Guvernanta Corporativa in sectorul bancar. Studiu de caz Banca Transilvania.|
 3129. Implementarea principiilor de Guvernanta Corporativa in cadrul companiilor listate din sectorul energetic. Studiu de caz: Transgaz /Transelectrica / Romgaz.|
 3130. Directiile strategice si politica de investitii din cadrul unui fond de investitti. Studiu de caz SIF Moldova.|
 3131. Alinierea structurii organizatorice a unui fond de investitii la prevederile legislatiei europene in materia fondurilor alternative de investitii. Studiu de caz SIF Moldova.|
 3132. Politica de administrare a riscurilor in cadrul unui fond de investitii. Studiu de caz SIF Moldova.|
 3133. Managementul schimbarii in procesul de adoptarea a deciziilor investitionale. Studiu de caz SIF Moldova.|
 3134. Analiza proiectelor investitionale in cadrul unui fond de investitii alternative. Studiu de caz SIF Moldova. Conf.univ.dr. Marcela Cornelia DANU|
 3135. Impactul riscului de tara asupra afacerilor firmei .. .|
 3136. Analiza riscului concurential in afacerile firmei.. .|
 3137. Impactul mediului cultural asupra afacerilor firmei...|
 3138. Coordonate ale mediului economic european si impactul acestora asupra firmei. ..|
 3139. Riscul de saracie al consumatorilor tineri din Uniunea Europeana|
 3140. Efectele somajului asupra mediului de afaceri al firmei|
 3141. Coruptia si efectele acesteia asupra mediului de afaceri din Romania.|
 3142. Analiza pietei publicitatii din Romania.|
 3143. Dezvoltarea unei baze date in vederea desfasurarii unei campanii de marketing direct.|
 3144. Fundamentarea, elaborarea si implementarea unei campanii de direct mail.|
 3145. Aplicarea marketingului telefonic in cadrul unei campanii de marketing direct.|
 3146. Fundamentarea, elaborarea si implementarea unei campanii de vanzare prin corespondenta.|
 3147. Analiza mediului de marketing a unei organizatii sociale sau politice.|
 3148. Politica de produs a organizatiilor sociale sau politice.|
 3149. Demersul de pozitionare a candidatului politic in campania electorala.|
 3150. Managementul relatiilor cu grupul tinta in marketingul social-politic.|
 3151. Gestionarea imaginii candidatului politic in campania electorala.|
 3152. Mixul promotional - componenta esentiala in |
 3153. Utilizarea relatiilor publice in gestionarea programului politic a unui candidat.|
 3154. Gestiunea resurselor umane in cadrul organizatiilor sociale sau politice.|
 3155. Gestionarea activitatilor de marketing aferente staff-ului in campania electorala.|
 3156. Avantajul competitiv durabil - modalitati de obtinere in marketingul social politic.|
 3157. Evaluarea functiunii/activitatii comerciale l