Pagina documente » Recente » PUBLICITATEA IN BIBLIOTECA

Cuprins

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL 1: PUBLICITATEA IN BIBLIOTECA 1
1.1. Definirea misiunii bibliotecii 1
1.2. Publicitatea in biblioteca 1
1.2.1. Metode de publicitate ale bibliotecii 2
1.2.2. Materiale utilizate ?n promovarea bibliotecii 5
1.3. Cercetari si tendin?e actuale ?n managementul bibliotecilor 7
CAPITOLUL 2: COLEC?IILE SPECIALE ALE BIBLIOTECII NA?IONALE ROM?NIEI: STRUCTUR? ?I CON?INUT 12
2.1. Structura colectiilor speciale 13
2.2. Biblioteci ce promoveaza colectiile speciale 22
2.2.1. Colec?iile filialei Omnia 22
2.2.2. Colec?iile filialei Batthyaneum 23
2.2.3. Colec?iile arhivistice 23
2.3. Dezvoltarea colectiilor 24
2.3.1. Politica de selec?ie a documentelor 25
2.3.2. Planul de dezvoltare a colec?iilor 26
2.3.3. Carta documentar? 27
CAPITOLUL 3: MARKETINGUL ?N BIBLIOTEC? 28
3.1. Conceptul de marketing in biblioteca 28
3.2. Necesitatea introducerii marketingului ?n bibliotec? 30
3.2.1. Factori care determin? introducerea marketingului ?n bibliotec? 31
3.3. Marketingul strategic ?n bibliotec? 34
3.3.1. Analiza de pia?? 35
3.3.2. Stabilirea obiectivelor 39
3.4. Contribu?ia colec?iilor speciale la promovarea bibliotecii 39
3.5. Forme ?i modalit??i de difuzare a documentelor 41
3.6. Constr?ngeri ?i obstacole ?n difuzarea serviciilor ?i produselor 42
3.7. Tipuri de servicii prestate de biblioteci 43
3.7.1. Rela?iile cu publicul 43
3.7.2. ?mprumutul de publica?ii ?n sistem automatizat 44
3.7.3. Serviciul de informare bibliografica ?i documentar? 46
3.7.4. Serviciul de informare on-line 46
3.7.5. Catalogul informatizat OPAC 48
3.7.6. Servicii de referin?e 50
CAPITOLUL 4: DEZVOLTAREA COLECTIEI BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE EUGEN TODORAN, TIMISOARA 51
4.1. Obiectivele politicii de dezvoltare a colec?iei speciale de drept din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran 52
4.2. Misiunea Bibliotecii de Drept 52
4.3. Domenii prioritare pentru achizi?ii in anul 2012 52
4.4. Audien?? 53
4.5. Revizuirea politic? de dezvoltare a colec?iei 53
4.6. Metodologia achizi?iei 54
4.7. Furnizorii comerciali 55
4.8. Furnizorii necomerciali 56
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 61

Alte date

3.7.2. Împrumutul de publicatii in sistem automatizat {p}

3.7.3. Serviciul de informare bibliografica si documentara {p}

3.7.4. Serviciul de informare on-line {p}

3.7.5. Catalogul informatizat OPAC {p}

3.7.6. Servicii de referinte {p}

CAPITOLUL 4: DEZVOLTAREA COLECTIEI BIBLIOTECII CENTRALE UNIVERSITARE EUGEN TODORAN, TIMISOARA {p}

4.1. Obiectivele politicii de dezvoltare a colectiei speciale de drept din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare Eugen Todoran {p}

4.2. Misiunea Bibliotecii de Drept {p}

4.3. Domenii prioritare pentru achizitii in anul 2012 {p}

4.4. Audienta {p}

4.5. Revizuirea politica de dezvoltare a colectiei {p}

4.6. Metodologia achizitiei {p}

4.7. Furnizorii comerciali {p}

4.8. Furnizorii necomerciali {p}

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

CAPITOLUL 1: PUBLICITATEA IN BIBLIOTECA

1.1. Definirea misiunii bibliotecii

Claritatea asupra sarcinilor si obiectivelor este esentiala in activitatea bibliotecilor, mai ales in evaluare. Misiunea bibliotecii reprezinta intotdeauna baza de pornire a evaluarii. Din pacate, in multe biblioteci se porneste de la ideea ca toti cunosc aceasta misiune. În realitate, imaginea acestei misiuni este mai curand vaga.

Un exemplu de biblioteca cu o misiune clara, fixata in scris si sustinuta de intreg personalul este biblioteca Institutului de Tehnologie din Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology). Aceasta si-a stabilit urmatoarele obiective strategice:

• fondurile si serviciile trebuie sa fie adaptate optim la nevoile clientilor bibliotecii;

• folosirea inovativa a noilor tehnologii;

• personalul bibliotecii trebuie sa aiba aptitudinile si cunostintele necesare pentru a putea oferi servicii de inalta calitate;

• biblioteca trebuie sa ofere un spatiu atractiv pentru utilizatori si pentru personal;

• biblioteca trebuie sa aloce intr-un mod inovativ si flexibil resursele existente si sa-si concentreze eforturile asupra gasirii de noi resurse;

• nu trebuie sa fie schimbate sau oprite serviciile deja orientate spre nevoile utilizatorilor.

1.2. Publicitatea in biblioteca

În structura complexului de marketing un loc important il ocupa reclama, a carei analiza metodologica, teoretica si istorica se prezinta in multe publicatii stiintifice nationale si straine. [1 Popa, Silvia. Comunicare si biblioteca, Brasov, 2002.p..37] Trebuie remarcat ca in trecut bibliotecile rareori isi propuneau ca scop popularizarea activitatii lor efective. Cu toate greutatile financiare, bibliotecile actuale au toate conditiile pentru influentarea pozitiva prin reclama a utilizatorilor si pentru ridicarea propriului statut si a imaginii.

A face reclama bibliotecii este o activitate cu totul diferita de cea pe care o presupune reclama unui produs. Fiind o institutie non-profit, menirea ei nu este de a produce beneficiu material.

Bibliotecile se confrunta cu mari probleme bugetare, iar fara bani nu isi pot dezvolta o strategie de marketing care sa se concentreze asupra dorintei de a face reclama colectiilor si serviciilor oferite, iar fara reclama nu pot atrage fonduri suplimentare, nu isi pot face cunoscute colectiile publicului larg.

O politica de promovare de calitate implica doua concepte: organizatia (biblioteca) care trebuie sa se dedice efortului de a-si face reclama si clientul (utilizatorul) asupra caruia trebuie sa se concentreze eforturile bibliotecii.

În orice biblioteca functioneaza, conform legii utilizatorului, principiul de baza si anume, utilizatorul are intotdeauna dreptate.

Trebuie subliniat ca activitatea de reclama a unei biblioteci moderne este hotaratoare pentru crearea unei imagini pozitive si trasarea cailor de interactiune cu opinia publica. Principiile si regulile reclamei trebuie sa se concretizeze pornind de la particularitatile psihologice ale utilizatorilor, de la specificul bibliotecii ca institutie in conditiile concurentei pe piata serviciilor si produselor informationale.

Reclama se adreseaza consumatorilor de mesaje publicitare. Ea contine mesaje de natura factuala (informatii despre caracteristicile serviciului sau produsului respectiv) sau emotionala (cele care suscita resorturile emotionale ale psihicului uman), care stimuleaza convingerea publicului de a utiliza diverse servicii si produse oferite de biblioteca.

Spre deosebire de reclama, pentru care biblioteca plateste un specialist pentru a o realiza, publicitatea reprezinta o forma de promovare proprie institutiei. Biblioteca realizeaza diverse materiale, organizeaza diverse activitati cu costuri minime pentru a-si forma o imagine, pentru a promova serviciile si produsele proprii.1.2.1. Metode de publicitate ale bibliotecii

1. Posta directa. Permite adresarea catre public in forma cea mai expresiva, permite parcurgerea intregului proces de realizare a serviciilor de biblioteca, incepand cu alegerea viitorilor abonati si realizarea imprumuturilor prin completarea fisei contract de imprumut.

2. Firmele si avizierele sunt mijloace eficiente pentru a aminti utilizatorilor de existenta bibliotecii. Nu sunt mijloace de publicitate in sine, dar reusesc foarte bine daca sunt imbinate cu alte metode de marketing. Micile anunturi la avizier includ bibliotecile in comunitate si sporesc increderea utilizatorilor fata de aceasta. Sunt cele mai ieftine anunturi.

3. Tipariturile mici. Tiparirea de calendare, semne de carte, fluturasi cu anunturi despre serviciile oferite de biblioteca sau imprimarea anunturilor pe pungi de plastic, plicuri sau carti postale amintesc oamenilor de existenta si misiunea bibliotecii. Acestea nu sunt insa de natura sa creasca frecventa sau cererile de lectura in mod satisfacator.

4. Foile volante publicitare distribuite la domiciliu fara mari cheltuieli realizeaza o „intampinare" la intrarea in societate, o semnalare a serviciilor bibliotecii si o deschidere catre comunicare.

5. Difuzarea personala (colportajul de carte). Este o metoda ce necesita mult timp, dar este si cea mai eficienta. Acest gen de publicatie prilejuieste o confruntare directa cu cerintele utilizatorilor pentru satisfacerea necesitatilor de lectura si informare eficienta a persoanelor care nu se pot deplasa la biblioteca.

6. Ghiduri si cataloage. Acestea permit bibliotecii sa intre in amanunte privitoare la continutul si calitatile colectiilor si serviciilor.

7. Expozitia. Bibliotecile pot organiza expozitii de carte, periodice, grafica, fotografii, numismatica, manuscrise. Pot fi expuse raritati sau achizitii curente, noutati, lucrarile unui singur autor, documente pe o anumita tema, editiile succesive ale aceleiasi lucrari. Aranjate in vitrine sau pe panouri, sa fie bine puse in valoare. [2 CIORCAN, Marcel. Marketing si publicitate in biblioteca. Bucuresti: Centrul pentru Pregatirea si Formarea Personalului din Institutiile de Cultura, 1999, p. 15.] Exponatele trebuie anuntate prin afise puse in locuri vizibile, in institutii, la intrarea si in apropierea bibliotecii. Afisul trebuie sa precizeze titlul (tema expozitiei, data si durata deschiderii, locul, organizatorul, orarul).