Pagina documente » Recente » Studiu privind activitatea de marketing din cadrul S.C

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE MARKETING 4
1.1. Conceptul de marketing 4
1.2. Evolu?ia organizarii departamentului de marketing 6
1.3. Forme de organizare ?n activitatea de marketing 11
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA 18
2.1. Prezentarea societ??ii 18
2.2.Structura organizatoric? 21
2.3. Analiza situa?iei actuale 24
2.3.1. Analiza swot 25
2.3.2. Analiza ?i prognoza veniturilor 26
2.3.3. Analiza ?i prognoza cheltuielilor 27
2.3.4. Analiza ?i prognoza rezultatelor financiare 28
CAPITOLUL 3 . STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING DIN CADRUL S.C ENEL DISTRIBUTIE MUNTENIA 33
3.1.Marketingul energiei electrice 33
3.1. Continutul ?i specificul pie?ei ?n care ?i de?f?oar? activitatea exploatarea de distribu?ie Enel Muntenia 41
3.2. Produsele si serviciile firmei 43
3.3. Pre?uri ?i politici tarifare pentru energie electric? 43
3.3.1. Principiile tarif?rii 44
3.3.2. Clasificarea tarifelor 44
3.3.3. Utilizarea costurilor de producere , transport ?i distribu?ie a energiei electrice la proiectarea tarifelor 46
3.4. Politica de distributie a energiei electrice 48
3.5.Tehnici de promovare utilizate de S.c. Enel Distributie Muntenia 50
3.6. Marketing strategic 53
CONCLUZII ?I PROPUNERI 56
BIBLIOGRAFIE 59

EXTRAS DIN DOCUMENT

INTRODUCERE

În conditiile actuale ale unei economii globale in rapida schimbare, caracterizata prin abundenta pietelor din ce in ce mai competitive, in toate tarile lumii si in toate domeniile de activitate, se manifesta un interes sporit fata de marketing.

Conceptul de marketing parcurge in prezent o perioada de reevaluare si diversificare determinata de schimbarile tehnologice, economice si sociale cu care se confrunta majoritatea firmelor.

Schimbarea fundamentala de mentalitate in domeniul marketingului consta in orientarea catre client, insistand asupra mijloacelor si tehnicilor optime de atragere si crestere a fidelitati acestuia, depasind calitativ orientarea clasica pe produs si vanzari.

Firmele de succes, in actualele conditii, cand concurenta pe toate pietele este din ce in ce mai acerba, sunt acelea care au inteles rolul si importanta activitatii de marketing ca promotor al ofertei de valoare. Performantele lor sunt, in prezent, riguros conditionate de adoptarea unui nou demers in relatiile cu mediul international, cu piata, de utilizarea unor instrumente adecvate pentru investigarea cerintelor pietei si adaptarea la dinamica acestora.

Energia electrica este o marfa fungibila, cu particularitati care o iferentiaza fata de celelalte marfuri tranzactionate pe piata. Particularitatea cea mai importanta este data de faptul ca ea nu poate fi depozitata.

Procesul de tranzactionare nu poate fi abordat fara sa existeo standardizare a intregului drum parcurs de marfa respectiva, de la producator la cumparator. Piata trebuie sa reglementeze relatiile intre toti participantii, incepand cu producatorii, continuand cu transportatorii, prestatorii de servicii si incheind cu cumparatorii finali.

Pentru a realiza aceasta este necesara separarea activitatilor de producere transport/dispecerizare, distributie/furnizare, precum si accesul liber la retelele de transport si distributie si aparitia consumatorilor eligibili.

Piata de energie trebuie sa functioneze astfel incat:

- sa stimuleze un comportament de piata al agentilor economici;

- sa asigure stabilirea unor relatii de piata corecte si transparente intre agentii economici;

- sa asigure formarea unor preturi cat mai scazute ale energiei electrice la consumatorii finali.

Supervizarea functionarii pietei de energie electrica este asigurata de catre Ministerul Industriei si Resurselor si de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE). Aceste autoritati au competente in stabilireacadrului legislativ necesar transformarii sistemului energetic romanesc din monopol intr-un liber concurential si emit in domeniu, care au drept scop asigurarea climatului necesar dezvoltarii pietei energiei.

Piata de energie electrica in Romania a inceput sa functioneze in 1 ianuarie 2002.

A fost realizata trecerea de la structura de piata de monopol determinata de existenta unui singur ofertant de energie electrica, detinatori de licenta, avand acces liber si garantat la retelele de transport.

Reformele preconizate induc o era noua in sectorul energetic din Romania.

Operatiunile fizice nu pot fi separate de aspectele comerciale, ci armonizate intr-un sistem care sa reglementezerelatiile intre toti participantii la piata.

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE MARKETING

1.1. Conceptul de marketing

Marketingul provine de la participiul prezent al verbului ,,to market’’, cuprinzand ideea de actiune continua a desfasurarii tranzactiilor pe piata, a cumpara, a vinde. [1 Catoiu I. (coord.), C?rc?tari d? mark?ting- Tratat, ?ditura Uranus, Bucur?sti, 2009, p.15 ]

Fenomenul de marketing are mai multe acceptiuni, deosebirile dintre acestea vizand atat continutul concret cat si unghiul de abordare a notiunii.

În evidentierea semnificatiei marketingului, se ia, de regula, ca punct de plecare definitia formulata de Asociatia de Marketing (A.M.A.), definitie ce s-a bucurat de o larga circulatie in randul specialistilor. Potrivit acesteia, marketingul vizeaza ,,realizarea activitatilor economice care dirijeaza fluxul de bunuri si servicii de la producator la consumator sau utilizator’’.

Într-o astfel de acceptiune, marketingul apare ca o forta ce urmareste sa asigure, prin promovare si distributie stabilirea raportului cerere-oferta. Mai concret, ,,din aceasta definitie rezulta ca marketingul: se refera la un complex de activitati economice; are sub incidenta sa atat bunurile cat si serviciile; urmareste sa orienteze fluxul de bunuri si servicii de la producatori la purtatorii cererii; se refera atat la destinatarii bunurilor de consum final cat si la cei ai bunurilor de consum intermediar’’ [2 Virgil Balaur? (coordonator) – Mark?ting, ?ditura Uranus, Bucur?sti, 2010, p.15].

Potrivit lui Philip Kotler, ,,marketingul este un proces social si managerial prin care indivizii si grupuri de indivizi obtin ceea ce este necesar si doresc prin crearea, oferirea si schimbul de produse avand o anumita valoare’’ [3 Kotl?r - Manag?m?ntul Mark?tingului, ?ditura T?ora, Bucur?sti 2002, p. 103

].

De asemenea, profesorul C. Florescu arata ca o definitie mai cuprinzatoare a marketingului ar trebui sa cuprinda urmatoarele elemente ,,o conceptie moderna in orientarea intreprinderii concretizata intr-un ansamblu coerent de activitati practice, programate si organizate prin utilizarea unor metode si tehnici stiintifice. Numai luate impreuna aceste elemente explica continutul concret al marketingului’’ [4 C. Flor?scu, Mark?ting, ?d. Ind?p?nd?nta ?conomica, 1997, p.16].

Astfel, definitia marketingului reprezinta, inainte de toate, o noua optica (viziune), o noua conceptie asupra orientarii, organizarii si desfasurarii activitatii economice; potrivit acestei conceptii, orice activitate economica, trebuie indreptata in directia satisfacerii cerintelor efective si potentiale ale consumatorilor (utilizatorilor) cu maximum de eficienta. [5 Catoiu I. (coord.), C?rc?tari d? mark?ting, ?d. Uranus, Bucur?sti, 2002, p. 60]

Încercand o sinteza a celor prezentate, consideram ca ,,marketingul urmareste cunoasterea pietei potentiale, actuale si viitoare, pentru adaptarea productie corespunzator satisfacerii consumatorilor si realizarii de profit de catre agentii economici, prin conceperea, promovarea, schimbul si distributia rationala si eficienta a bunurilor si serviciilor catre consumator’’ [4 Gh. M. Pistol (coordonator) Mark?ting, ?d. Ind?p?nd?nta ?conomica, Pit?sti 2011 p.43].

În prezent, ca de astfel dintodeauna, conceptul de marketing trece printr-un proces de reevaluare in raport cu noile cerinte globale, tehnologice, economice si sociale cu care se confrunta societatea, in general, in fiecare firma in parte, acestea fiind obligate sa-si revizuiasca si chiar sa rastoarne premisele care au stat, nu cu mult inainte, la baza succesului lor in afaceri.

Pornind de la realitatea ca marketingul reprezinta un nou mod, eficient, de gandire si actiune in lumea afacerilor, specialistii au urmarit cu tot mai multa intensitate sa-l defineasca cat mai corespunzator ,,misiunea’’, rolul sau, reflectate prin sarcinile si, in modul cel mai sugestiv, functiile pe care urmeaza sa le indeplineasca. Variatele abordari s-au dovedit a avea o trasura comuna, faptul ca ,,marketingul are in vedere nevoile consumatorului si capacitatea firmei de a satisface, si acesti factori stau la baza misiunii si obiectivelor sale’’.

Astfel, cei mai multi dintre autori considera drept ,,functii ale marketingului activitatile economice legate de traseul parcurs de produse sau servicii de la producator la consumatori, respectiv transportul, vanzare, cumpararea’’ [5 Gh. M. Pistol (coordonator) Mark?ting, ?d. Ind?p?nd?nta ?conomica, Pit?sti 2011 p.43].

O contributie hotaratoare in domeniul definirii intr-o structura si o succesiune logica coerenta a functiilor marketingului revine reputatului om de stiinta, Prof. dr.C. Florescu. Dincolo de sesizarea in baza analizelor intreprinse, a unor deosebiri semnificative si particularitati in cea ce priveste modul de implicare si posibilitatile de desfasurare a activitatii concrete de marketing, in functie de domeniul de aplicare a acestuia, domnia sa recurge la concluzia ca rolul ce revine marketingului, din insasi esenta sa, ia forma urmatoarelor functii generale comune:

- investigarea pietei, a necesitatilor de consum, urmarindu-se obtinerea de informatii pertinente si prompte, atat asupra pietelor prezente, cat si a celor potentiale, referitoare la ansamblul nevoilor de consum, solvabile sau nu, la motivatia acestora, la comportamentul consumatorilor etc.

- conectarea dinamica a firmei la mediul economico-social, functie ce reflecta viziunea noua a marketingului asupra relatiei intreprindere-mediu, potrivit careia intreaga activitate a firmei trebuie raportata la fizionomia si cerintele mediului. În acelasi timp, o asemenea functie presupune si fructificarea oportunitatilor si chiar influentarea mediului, prin contractarea sau, dupa caz, stimularea unor tendinte in evolutia acestuia.

- satisfacerea, in conditiile superioare, a nevoilor de consum asigura finalitatea activitatii firmei, recunoasterea sociala de factor a corcondantei dintre produsele sau serviciile in care se materializeaza activitatea sa si nevoile carora le sunt destinate. De fapt, aceasta functie se materializeaza printro serie de masuri vizand producerea numai acelor bunuri si servicii care sunt necesare pentru consum, distribuirea lor in conditii optime, asigurarea unor posibilitati reale de alegere, potrivit tuturor gusturilor si preferintelor, largimea gamei serviciilor comerciale, informarea consumatorilor asupra modalitatilor rationale de utilizare a produselor etc.

- maximizarea eficientei economice, obtinerea profitului asteptat, este de fapt un corolar al tuturor eforturilor de marketing depuse de firma, scopul activitatii sale. O asemenea functie implica, mai intai, alocarea judicioasa a resurselor, apoi optimizarea structurilor de productie, potrivit obiectivelor firmei si, in sfarsit, optimizarea desfasurarii tuturor proceselor economice ce alcatuiesc fluxul complet productie-consum.

Functiile prezentate acopera atat scopul orientarii de catre marketing cu functiile firmei: cercetare-dezvoltare, productie, comerciala, financiar-contabila si de personal – intr-un sistem unic, sistemul ,,intreprindere’’, astfel incat functiile firmei sa se armonizeze mai bine, pentru a asigura finalitatea economica si sociala a activitatii desfasurate.

1.2. Evolutia organizarii departamentului de marketing

Organizarea marketingului [8 Asand?i Miha?la (coord.), Ciochina Iuliana, ?nach? ?l?na, Gangon? Andr??a, Manol? Sorin, C?rc?tari si mod?lari d? mark?ting. Conc?pt? d? baza si aplicatii, ?ditura Ind?p?nd?nta ?conomica Pit?sti, 2010, p. 9

]

De-a lungul anilor marketingul a evoluat de la stadiul unui simplu departament de vanzari la cel al unui grup complex de activitati. Vom analiza in continuare modul in care au evoluat departamentele de marketing in cadrul companiilor, cum sunt ele organizate si cum anume interactioneaza cu celelalte departamente ale companiei.

Evolutia Departamentului de marketing